КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань
Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Український радикальний рух активізував патріотів України. Народовці створили організацію, яка стала прообразом політичної партії.
А) 1878 р.; Б) 1888 р.; В) 1885 р.; Г) 1892 р.

Варіант II
Останнє в XIX столітті польське повстання не мало підтримки серед українців, тому що повстанці виступали за відродження Польської держави, до складу якої повинна була ввійти Правобережна Україна.
А) 1830-1831 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1863-1864 рр.; Г) 1878-1879 рр.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
Варіант І
«Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за повалення царизму шляхом
селянської революції.»
А) Народовці; Б) москвофіли; В) народники; Г) радикали.

Варіант II
«Діячі мовно-літературної й суспільно-політичної течії українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття в середині XIX — 30-х рр. XX століття пропагували “єдину неподільну російську народність”, доводили етнічну тотожність росіян, українців та галицьких русинів, заперечували існування окремої української нації.»
А) Народники; Б) народовці; В) москвофіли; Г) радикали.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в тексті.
Варіант І
В Києві з 1873 р. існувало об’єднання, яке займалося пропагандою серед робітників, проводило політичні диспути. Члени об’єднання встановили зв’язок з народницькими групами Харкова, Одеси, Петербурга.
А) Створення «Таємної дружини»; В) створення УСДП;
Б) виникнення «Київської комуни»; Г) виникнення першої громади в Києві.
Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть портрет
тест контроль історія україни
Варіант І
М. Шашкевича.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

Варіант II
П. Пестеля.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

2. Укажіть, про кого йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він очолив Тульчинську управу «Союзу благоденства», а потім йому належала провідна роль у діяльності Південного товариства. Автор «Руської правди».
А) М. Бестужев-Рюмін; В) П. Пестель;
Б) М. Муравйов-Апостол; Г) П. Борисов.
Читати далі

СХІДНИЙ СВІТ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СХІДНИЙ СВІТ. САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
взяття турками Константинополю.
А) 1423 р.; В) 1457 р.;
Б) 1453 р.; Г) 1482 р.

Варіант II
розгрому турок під Віднем.
А) 1548 р.; В) 1683 р.;
Б) 1673 р.; Г) 1701р.

2. Укажіть прізвище
Варіант І
султана, якого європейці називали Прекрасним.
А) Сулейман І; В) Ісмаїл Сефеві;
Б) Селім II; Г) Мехме

Варіант II
правителя Ірану, якого прозвали Завойовником.
А) Аббас І; В) Селім II;
Б) Ісмаїл Сефеві; Г) Надір-шах.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть події, які мають відношення до історії
Варіант І
Османської імперії.
1) Підпорядкування Криму;
2) спорудження мавзолею Тадж-Махал;
3) завоювання Месопотамії;
4) будівництво поселення Новий Плімут; Читати далі

РОСІЯ наприкінці XVII — в першій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

РОСІЯ наприкінці XVII — в першій половині XVIII ст. ЕПОХА КАТЕРИНИ II
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли царем був Петро І.
А) 1676-1682 рр.; Б) 1682-1725 рр.; В) 1682-1689 рр.; Г) 1689-1725 рр.

Варіант II

царювання Катерини II.
А) 1741-1761 рр.; Б) 1762-1796 рр.; В) 1730-1740 рр.; Г) 1725-1727 рр.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Російська дипломатична місія, відправлена Петром І до Західної Європи з метою знайти союзників для боротьби з Османською імперією, запросити на російську службу фахівців різних професій, — це
А) Велика делегація; В) Боярська дума;
Б) Державна делегація; Г) Велике посольство

Варіант II
Вищий державний орган в Росії з часів Петра І до 1917 р. — це
А) Синод; Б) Боярська Дума; В) Посольська ізба; Г) Сенат.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть характерні риси
Варіант І
реформатської діяльності Петра І.
1) Введення нового літочислення;
2) спроба скасувати кріпацтво;
3) видання указу про престолонаслідування — перехід престолу у спадщину тільки за чоловічою лінією;
4) створення нових органів державного управління: Сенату, колегій;
5) заснування нової столиці Росії — Санкт-Петербургу;
6) спроба підпорядкувати церкву державі, скасування посади голови руської православної церкви — патріарха;
7) повільний розвиток металургії, судобудівництва.
Читати далі

КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть, про якого видатного діяча йдеться мова.
Варіант І
«Видатний історик, політик, автор трактату „Государ”.»
А) Е. Роттердамський; В) Н. Макіавеллі;
Б) Т. Мор; Г) Ф Рабле.

Варіант II
«Він народився в Амстердамі, однак називав себе „громадянином світу”. Найбільш відомий його твір — „Похвала Дурості”,»
А) Т. Мор; В) Ф. Рабле;
Б) Е. Роттердамський; Г) Н. Макіавеллі.

2. Укажіть, яка подія відбулася
Варіант І
раніше за інші.
А) Початок опричнини у Московському царстві;
Б) підписання Люблінської унії;
В) початок правління Сигізмунда III Ваза у Польщі;
Г) закінчення Лівонської війни.

Варіант II
пізніше за інші.
А) Кінець опричнини в Московському царстві;
Б) створення Речі Посполитої;
В) смерть Івана IV Грозного;
Г) обрання королем Польщі Генріха Валуа.

3. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «магнат».
А) Дрібнопомісний дворянин;
Б) великий феодал-землевласник, представник феодальної знаті у Польщі;
В) голова католицької церкви;
Г) член Боярської Думи.
Читати далі

ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО – САМОСТІЙНА РОБОТА

ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО – САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Речі Посполитої.
А) 1548 р.; Б) 1569 р.; В) 1596 р.; Г) 1620 р.

Варіант II
затвердження кріпацтва в Московському царстві.
А) 1620 р.; В) 1651 р.;
Б) 1649 р.; Г) 1668 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Велике господарство, засноване на праці залежних селян, — це Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
укладання Гадяцького договору гетьмана Івана Виговського з Річчю Посполитою.
А) 1656 р.; . В) 1658 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1659 р.

Варіант II
укладання Андрусівського договору про розподіл України на Лівобережну та Правобережну.
А) 1666 р.; В) 1668 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1669 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
території на сході від Лівобережної Гетьманщини, яка активно заселялася українцями протягом другої половини XVII століття, та складалася з 5 козацьких полків, а також управлялася полковниками без гетьмана та генеральної старшини,
які підпорядковувалися білгородському воєводі.
А) Запорізька Січ; В) Поділля;
Б) Слобідська Україна; Г) Північна Буковина.

Варіант II
історико-географічного регіону України, який у другій половині XVII століття перебував під владою Трансільванського (Семиградського) князівства,
А) Слобожанщина; В) Волинь;
Б) Галичина; Г) Закарпаття.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова. Читати далі

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ – Тест контроль англійська мова 9 клас

TEST 7

Oprah Winfrey is an amazing person! By the time she was twelve, she had already decided on a career. Not long afterwards, she got her first radio job. Although she hadn’t had any experience, she became a news reporter. When she got her own TV chat show, she had already acted in a major Hollywood film. By the late 1980s, “Oprah Winfrey” had become a household world. Then in 1994 she decided to improve the quality of chat show themes. She also made a personal change. She had
always had a weight problem, but in 1995 TV viewers saw a new Winfrey. She had lost almost 40 kilos as a result of dieting and working out. She had also competed in a marathon. She has really been an inspiration to other people.

TEST 8
Television Program

Television programs are watched by millions of people worldwide. Particular television programs can influence even policy of a nation. Television is absolutely everywhere in our society today that it is hard to imagine a time when it did not exist. Читати далі

Англійська мова тест контроль відповіді – BRITISH CULTURAL MONUMENTS (TEST 17)

Variant 1

Level 1
1. Match the words according to their meaning. Task (0) is an example.

0. England A) British Museum Library
1. Scotland B) Cardiff National Museum
2. Wales C) Belfast Central Library
3. Northern Ireland D) National Gallery of Scotland
(0) – A

Level 2
2. Match the question to the answer. Task (0) is an example.

0. Did the Druids build Stonehenge?
1. Where are the Bluestones? None of them look blue?
2. Is Stonehenge the largest stone circle?
3. Why can’t we go into the centre circle? Читати далі

Тестовий контроль знань з англійської – TECHNICAL PROGRESS (TEST 15)

ТЕКСТ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ
Today we find most robots working in factories around the world. But what will the robots of the future be doing? In the future, robots will be performing more and more tasks for humans. This will have both positive and negative effects. On the one hand, they can do boring and dangerous things.
People can do something interesting and easy. So, robots will be making life a lot easier for us. On the other hand, the use of robots will create a lot of unemployment. There is a risk that robots will be taking on jobs that humans need in order to earn a living. And some robots could even become dangerous.
Robots will be operating nuclear power stations and be fighting in wars.

Variant 1

Level 1
1. Define which word (a word combination) refers to a thematic group. Task (0) is an example.

0. space
A) satellite B) water C) test D) engine
1. a computer
A) a cat B) a door C) a hard disk D) a carpet
2. the Internet
A) outdoors B) online C) photo D) a spider
3. ecology
A) audience B) staff C) pollution D) motor
(0) – A
Читати далі

Тест контроль відповіді 9 клас – READING THE FIRST TERM (TEST 9)

Variant 1

Level 1
1. Mark sentences Т (true) if they are correct or F (false) if they are not. Task (0) is an example.

My brother is just a year older than I am. We have a lot of things in common. First of all, we look alike. I am 1.8 m and so is he. I have straight black hair and dark brown eyes and so does he.
We share many of the same interests, too. I love playing football and he does too. Both of us swim very well but I can’t dive, but he can. Sometimes being so similar has its problems, For example, last night I wanted the last piece of chocolate cake and so did he. However, most of the time I feel our similarities are really nice. So does my brother.
0. My brother is older than me.
1. We look very different.
2. ЛУе have similar interests.
3. My brother can’t swim.
(0) – T

Level 2
2. Replace the words in italics with their synonyms: choose one o f the four variants given below. Task (0) is an example.

Every (0) Several few years, the ocean near Peru (1)______________ becomes warmer. Called El Nino, it may cause weather changes all over the (2) _________ world. The term originally was used to describe the warm southward current that appears in the region every December, but it is now reserved for occurrences that are exceptionally intense and persistent. These occur every three to seven years and can affect climates around the world for more than a year. As a result, the west coasts of North and South America might have heavy (3) __________ rains.
0. A) several B) some C) usual D) many
1. A) wants B) goes C) starts D) gets
2. A) people B) planet C) coast D) water
3. A) showers B) snowfalls C) winds D) clouds
(0) – A
Читати далі

Тестовий контроль знань 8 клас – READING THE SECOND TERM (TEST 23)

Variant 1

Level 1
1. Read the text. Match the words with their meanings. Task (0) is an example.
Прочитайте текст. Установіть відповідність між словом та його визначенням. Завдання (0) — зразок.
Youth Clubs and Projects are opened to all people aged 12-21 and are places where you can go to meet your friends, make new friends, and learn or try new activities, some of which may be new to you.
Young people can drop into a youth club/centre any time and will be welcomed by the youth working there. Youth workers will encourage you to join in the club’s programme. You could learn a new skill like music or computering, or possibly plan a trip away. You will also be able to relax and listen to the music or play table tennis.
Many youth clubs will have information to help you if you have a problem at school or home, and youth workers are also there to listen.
0. youth A) a particular ability or type of ability
1. skill B) young people considered as a group
2. to relax C) to rest while you are doing smth enjoyable, especially after work or effort
3. tennis D) a game in which two or four players use rackets to hit a ball backwards and forwards across a net on a specially marked court
(0) – B

Level 2
2. For questions (1-3) choose the correct answer (А, В, C or D). Task (0) is an example
До кожного запитання виберіть одну правильну відповідь. Завдання (0) — зразок.
0. At what age can young people join any Youth Club?
A) 12-21. B) 12. C) 21. D) 16.
1. When can young people join any Youth Club?
A) At the beginning of a school term. C) After working for a Youth Club.
B) After learning new activities. D) Any time they want.
2. What can a pupil do at a Youth Club?
A) Learn to play music. C) Learn and play.
B) Have a trip away. D) To relax.
3. What sort of problems do youth clubs work?
A) About information. C) With youth workers.
B) At school or home. D) With computering.
(0) – A
Читати далі

Завдання для тематичного оцінювання – UKRAINIAN CLIMATE (TEST 17)

Variant 1

Level 1
Define which part o f speech the words are. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між словом та частиною мови. Завдання (0) — зразок,
0. large A) an adverb
1. climate В) an adjective
2. high C) a noun
3. a river D) a verb
(0) – B

Level 2
2. Match the replies of the conversation. There is one extra reply. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між репліками діалогу. Реплік наведено на одну більше. Завдання (0) — зразок.
0. Have a good holiday! A) Of course!
1. Don’t forget to send me a card. B) Oh, but I haven’t got your address.
2. Never mind. You can send it by e-mail. C) Do you like it?
3. OK. I’ll wait for your letter. D) Hope to write you soon.
E) Thanks!
(0) – E
Читати далі

Тематичне оцінювання англійська – MUSIC (TEST 13)

Variant 1

Level 1
1. Define which word (word combination) refers to a thematic group. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між тематичною групою та словом до неї. Завдання (0) — зразок.
Music players
0. a cellist
A) dance B) a walk C) a string D) piano
1. a pianist
A) to sing B) beat C) a producer D) a play
2. a trumpeter
A) to tape B) to blow C) to post D) to relax
3. a violinist
A) a talk B) a guitar C) an event D) a string quartet
(0) – C

Level 2
2. Match the question with the answer. There is one extra answer. Task (0) is an example
Установіть відповідність між запитанням та відповіддю. Відповідей наведено на одну більше Завдання (0) — зразок.
0. When did you go to the concert?
1. What about the group?
2. Which concert?
3. Is she a good singer?

A) Oh, yes, she usually sings well.
B) They usually play well, but yesterday they played badly.
C ) the pianist played beautifully, but the drummer was loud.
D) The rock concert.
E) Last week.
(0) – E
Читати далі