КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань
Читати далі

Підготуйся до тест-контролю

Важливість результатів шкільного тест-контролю тяжко переоцінити. Від оцінки залежить ставлення батьків, вчителів та навіть однокласників. Та й для самого учня набагато краще отримати «відмінно» – відразу й настрій підіймається, й стимул для подальшого навчання прокидається.

завдання тест контрольДля найоптимальнішої підготовки потрібно використовувати тест-контроль відповіді онлайн. Комп’ютер вдома є? А вільний доступ до Інтернету? От і добре, тому що в даному випадку більше нічого не знадобиться. Хіба що світлий розум та гарна пам’ять. Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Технічної академії у Львові.
А) 1822 р.; В) 1844 р.
Б) 1834 р.; Г) 1850 р.

Варіант II
відкриття Реальної академії у Львові.
А) 1805 р.;
Б) 1817 р.;
В) 1820 р.;
Г) 1834 р.

2. Укажіть портрет
відповіді самостійні роботи історія україни
Варіант І
актора М. Щепкіна.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

Варіант ІІ
відомого письменника Г. Квітки-Основ’яненка.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.
Читати далі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
З виникненням цього товариства на політичну арену боротьби вийшла українська різночинна інтелігенція. Символом товариства був золотий перстень з вигравіруваними прізвищами відомих слов’янських просвітителів.
А) 1821 р.; Б) 1825 р.; В) 1846 р.; Г) 1848 р.

Варіант II
У відповідь на дії поляків, які створили Центральну раду народову, українська інтелігенція створила свій орган, який повинен був захищати інтереси українського населення Галіції.
А) 1846 р.; Б) 1847 р.; В) 1848 р.; Г) 1849 р.

2. Визначте, про якого літературного діяча йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він засуджував політику Російської імперії, у якій «від молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить».
А) П. Куліш; В) Г. Квітка-Основ’яненко;
Б) І. Вагилевич; Г) Т. Шевченко.

Варіант II
Він народився на Поділлі. Ще молодим був відданий у солдати, але втік з уланського полку. Став ватажком селянського повстання, яке тривало навіть чверть століття. Про нього складали пісні, легенди, прислів’я: «Барину хорошо не будет, если в село… прибудет».
А) У. Кармелюк; Б) Л. Кобилиця; В) Т. Шевченко; Г) О. Семенов.

3.
Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Російська держава намагалася задовольняти свої потреби, що ростуть, але не змогла піти цивілізованим шляхом. Урядовці винайшли нову форму урочної системи для державних селян. Керував створеними утвореннями граф Аракчеєв. Читати далі

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН. ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться.
Варіант I
«…Почалася війна, не подібна на жодні з попередніх переказів про війни. Наполеон… зупинився в Москві й замість шпаги супротивника побачив підняту над собою дубину…»
А) 1812 р.; Б) 1813 р.; В) 1825 р.; Г) 1826 р.

Варіант II
«16 жовтня армії зійшлися на полі бою під Лейпцигом. (Французька — авт.) армія… зазнала втрат, які звичайно є наслідком найбільших поразок.»
А) 1812 р.; Б) 1813 р.; В) 1814 р.; Г) 1815

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він прийшов у революцію не як представник народу, хоча він говорив від його імені і користувався його симпатіями більше, ніж будь-хто інший. Граф… зумів стати політичним іменем, яке найповніше втілило перед усім світом Велику Французьку революцію на її першому етапі.
А) М. Робесп’єр; Б) О. Мірабо; В) Ж. П. Марат; Г) Ж. Дантон.
Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть портрет
тест контроль історія україни
Варіант І
М. Шашкевича.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

Варіант II
П. Пестеля.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

2. Укажіть, про кого йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він очолив Тульчинську управу «Союзу благоденства», а потім йому належала провідна роль у діяльності Південного товариства. Автор «Руської правди».
А) М. Бестужев-Рюмін; В) П. Пестель;
Б) М. Муравйов-Апостол; Г) П. Борисов.
Читати далі

КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ.
ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. РОСІЯ. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
початку революції в Англії.
А) 1640 р.; В) 1658 р.;
Б) 1649 р.; Г) 1688 р.

Варіант II
періоду Реставрації Стюартів в Англії.
А) 1643-1727 рр.; В) 1670-1671 рр.;
Б) 1660-1668 рр.; Г) 1672-1725 рр.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Оголошення, заява, урочисте проголошення основних принципів» — це
А) делегація; В) декларація;
Б) памфлет; Г) закон.

Варіант II

«Форма правління, за якої суверенні права на владу належать або всім дієздатним
громадянам, або більшості з них» — це
А) конституційна монархія; В) республіка;
Б) конфедерація; Г) федерація.
Читати далі

ФРАНЦІЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. – САМОСТІЙНА РОБОТА

ФРАНЦІЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. САМОСТІЙНА РОБОТА
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли королем Франції був Людовік XIV.
А) 1622-1675 рр.; Б) 1643-1715 рр.; В) 1619-1683 рр.; Г) 1685-1688 рр.

Варіант II
відміни Нантського едикту королем Людовіком XIV.
А) 1675 р.; Б) 1683 р.; В) 1685 р.; Г) 1697 р.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «протекціонізм».
А) Захист національного ринку від іноземної конкуренції;
Б) одна із самостійних християнських церков;
В) ідейна течія, пов’язана з боротьбою буржуазії та народних мас проти феодалізму;
Г) новий стиль у мистецтві.

Варіант II
визначення поняття «класицизм».
А) Напрям у мистецтві кінця XVII ст., що характеризується зверненням до античності як ідеалу і зразку наслідування;
Б) політична течія, прихильники якої домагаються провідної ролі церкви в житті суспільства;
В) художній несмак, позбавлена смаку масова продукція, розрахована на зовнішній ефект;
Г) напрям у мистецтві, метою якого є найбільш повне, правдиве відображення дійсності.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть характерні ознаки політики
Варіант І
Людовіка XIV. Читати далі

ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО – САМОСТІЙНА РОБОТА

ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО – САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Речі Посполитої.
А) 1548 р.; Б) 1569 р.; В) 1596 р.; Г) 1620 р.

Варіант II
затвердження кріпацтва в Московському царстві.
А) 1620 р.; В) 1651 р.;
Б) 1649 р.; Г) 1668 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Велике господарство, засноване на праці залежних селян, — це Читати далі

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
битви під Лоєвом.
A) 20 травня 1649 р.;
Б) 21 липня 1649 р.;
B) 5 серпня 1649 р.;
Г) 18 вересня 1649 р.

Варіант II
битви під Городком.
А) Жовтень 1653 р.;
Б) січень 1654 р.;
В) січень 1655 р.;
Г) вересень 1655 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
органу влади за часів правління Богдана Хмельницького, який згідно зі своїми повноваженнями вирішував основні питання внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманщини
А) Генеральна військова рада;
Б) Старшинська рада;
В) Генеральна старшина;
Г) Рада полковників.

Варіант II
установи, яка згідно з козацькою (січовою) традицією була вищим органом державної влади в Гетьманщині.
А) Рада полковників; В) Старшинська рада;
Б) Генеральна старшина; Г) Генеральна військова рада.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Тоді козаки ляхів догоняли,
Пана Потоцького піймали,
Як барана, зв’язали
Та перед Хмельницького-тетьмана примчали…» Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
видання «Ординації Війська Запорізького», яка жорстко обмежила права козацтва в Україні.
А) 1625 р.; В) 1635 р.;
Б) 1630 р.; Г) 1638 р.

Варіант II
коли відбулася Хотинська битва за участю козацьких військ гетьмана Петра Сагайдачного.
А) 1616 р.; В) 1625 р.;
Б) 1621р.; Г) 1632 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
пересувного народного лялькового театру, який зародився в Україні в першій половині XVII століття.
А) Містерія; В) інтермедія;
Б) вертеп; Г) комедія.

Варіант II
установи, яка має церковно-адміністративні та судові функції, й підпорядковується єпархіальному архієрею.
А) Колегія; В) лавра;
Б) єпархія; Г) консисторія.

3.
Прочитайте текст тематичного оцінювання 8 клас та укажіть, про яку подію йдеться мова. Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли відбувся Берестейський церковний собор, на якому утворено греко.-католицьку церкву.
А) 1557 р.; Б) 1569 р.; В) 1588 р.; Г) 1596 р.

Варіант II
утворення українського реєстрового козацтва.
А) 1529 р.; Б) 1569 р.; В) 1572 р.; Г) 1588 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Умовами Люблінської унії 1569 року передбачалося, що українські землі повинні були
А) залишитися у складі Великого князівства Литовського;
Б) увійти до складу Речі Посполитої з подальшим поділом на 6 воєводств;
В) отримати автономію у складі Литви та Польщі;
Г) стати незалежними у складі 6 воєводств. Читати далі