Тест-контроль з англійської мови

Знання хоча б однієї іноземної мови підвищує шанси влаштуватися на хорошу роботу в престижну компанію. Зрозуміти це якомога раніше означає почати влаштовувати своє майбутнє. Якщо ти, наприклад, восьмикласник, стартувати можна із 8 клас тест-контроль англійська мова. Останній допоможе виявити рівень знань та зрозуміти, що саме потрібно надолужити.

8 клас тест-контроль англійська мова влаштований таким чином, що кожний окремо взятий тест-контроль – це інша розмовна тема, де також перевіряється знання граматичних правил.
Читати далі

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
обрання гетьманом Б. Хмельницького.
А) 1647 р.; В) 1649 р.;
Б) 1648 р.; Г) 1650 р.

Варіант II
битви під Берестечком.
А) 5-6 серпня 1649 р.; В) 5-6 травня 1648 р.;
Б) 11-13 вересня 1648 р.; Г) 18-30 червня 1651 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища історичних діячів, які очолювали польські війська у боротьбі з армією гетьмана Богдана Хмельницького під час Національно-визвольної війни.
А) Микола Потоцький, Ярема Вишневецький, Василь Лупул;
Б) Микола Потоцький, Стефан Потоцьий, Ярема Вишневецький;
В) Стефан Потоцький, Ярема Вишневецький, Матей Басараб;
Г) Стефан Потоцький, Микола Потоцький, Іслам-Гірей III.
Читати далі

Тематичне оцінювання 8 клас – BRITISH CLIMATE (TEST 15)

Variant 1

Level 1
1. Mark sentences Т (true) i f they are correct or F (false) i f they are not. Task (0) is an example.
Позначте речення T, якщо воно є правильним та F, якщо ні. Завдання (0) — зразок.
0. The British Isles have a mild climate throughout the year.
1. The Pacific Ocean has a great effect on Britain’s climate.
2. In general, frosts, when the temperature is below 0 °C, are often in Wales.
3. Like the rest of the USA, the climate of Scotland is moderate.
(0) – T

Level 2
2. Match parts o f the statement. There is one extra part. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між початком твердження та його продовженням. Продовжень твердження наведено на одне більше. Завдання (0) — зразок.
0. England has A) the longest rivers in Britain.
1. The surrounding seas B) a moderate climate.
2. There are no C) severe frosts in Britain.
3. The annual temperature D) have an influence on British climate.
E) is 11 °С in the south.
(0) – B
Читати далі

8 КЛАС ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ. З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ (МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть, що змусило тікати із села
Варіант 1   Остапа.
A) посварився з односельцями;
Б) бажав подорожувати;
B) прагнув вирватися на волю від панщини;
Г) бажав заробити грошей на весілля.

Варіант 2   Соломію.
A) хотіла відвідати далеких родичів;
Б) кохала Остапа, бажала бути поруч;
B) посварилася з чоловіком;
Г) бажала подорожувати. Читати далі

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 8 КЛАС. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИЙ, І. МАЛКОВИЧ)

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Моя заступнице й порадо,
безсмертя суджене тобі!..
Бо ти – як мати в рідній хаті,
як джерело із глибини…
A) В. Підпалий, «Запросини»;
Б) І. Малкович, «Свічечка букви ї»;
B) В. Підпалий, «Рідна мова»;
Г) В. Сосюра, «Васильки».

2. Укажіть правильне визначення. Анапест – це
A) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Б) трискладовий віршовий розмір з наголосом на останньому складі;
B) трискладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Г) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі.

3. Визначте ідею поезії В. Підпалого «Тиха елегія». Читати далі

8 КЛАС ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ТИП МОЛЮСКИ

ВАРІАНТ 2

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, з якої речовини переважно складається черепашка молюска:
А) целюлози;    В) кремнезему;
Б) хітину;           Г) вапняку і рогоподібної речовини.

2. Вкажіть молюска, який мешкає в морі:
А) беззубка;      В) кальмар;
Б) ставковик;    Г) перлівниця.

3. Укажіть особливість будови центральної нервової системи молюсків:
А) трубчаста;                    В) стовбурна;
Б) розкидано-вузлова;     Г) дифузна. Читати далі

ЗАВДАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Внутрішні органи членистоногих розташовані у:
А) первинній порожнині тіла;    В) вторинній порожнині тіла;
Б) змішаній порожнині тіла;      Г) мезенхімі.

2. Нервова система членистоногих складається з нервів та:
A) черевного нервового ланцюжка;
Б) черевного нервового ланцюжка з навкологлотковим нервовим кільцем;
B) нервових клітин, розкиданих по всьому тілу;
Г) нервових клітин, зібраних у два нервові стовбури. Читати далі

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ТЕСТИ. КЛІТИННА БУДОВА ТВАРИН

ВАРІАНТ 1
1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть органелу, яка регулює всі процеси життєдіяльності в клітині:
A) вакуоля;
Б) ядро;
B) хлоропласт;
Г) мітохондрія.

2. Укажіть ученого, який уперше описав клітину:
A) Левенгук;
Б) М. Шлейден;
B) Р. Гук;
Г) Ч. Дарвін. Читати далі