КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань
Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Український радикальний рух активізував патріотів України. Народовці створили організацію, яка стала прообразом політичної партії.
А) 1878 р.; Б) 1888 р.; В) 1885 р.; Г) 1892 р.

Варіант II
Останнє в XIX столітті польське повстання не мало підтримки серед українців, тому що повстанці виступали за відродження Польської держави, до складу якої повинна була ввійти Правобережна Україна.
А) 1830-1831 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1863-1864 рр.; Г) 1878-1879 рр.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
Варіант І
«Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за повалення царизму шляхом
селянської революції.»
А) Народовці; Б) москвофіли; В) народники; Г) радикали.

Варіант II
«Діячі мовно-літературної й суспільно-політичної течії українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття в середині XIX — 30-х рр. XX століття пропагували “єдину неподільну російську народність”, доводили етнічну тотожність росіян, українців та галицьких русинів, заперечували існування окремої української нації.»
А) Народники; Б) народовці; В) москвофіли; Г) радикали.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в тексті.
Варіант І
В Києві з 1873 р. існувало об’єднання, яке займалося пропагандою серед робітників, проводило політичні диспути. Члени об’єднання встановили зв’язок з народницькими групами Харкова, Одеси, Петербурга.
А) Створення «Таємної дружини»; В) створення УСДП;
Б) виникнення «Київської комуни»; Г) виникнення першої громади в Києві.
Читати далі

СХІДНИЙ СВІТ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СХІДНИЙ СВІТ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей) серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
спорудження мавзолею Тадж-Махал в Індії.
А) 1556-1605 рр.; В) 1525-1526 рр.;
Б) 1630-1652 рр.; Г) 1632-1648 рр.

Варіант II
правління династії Мин в Китаї.
А) 1245-1582 рр.; В) 1368-1644 рр.;
Б) 1390-1640 рр.; Г) 1620-1783 рр.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «джагір».
A) Земельний наділ мусульманської знаті;
Б) княжий титул в Індії;
B) героїчний епос;
Г) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять від одного покоління до наступного.

Варіант II
визначення поняття «раджа».
A) Княжий титул в Індії;
Б) княжий титул в деяких мусульманських державах;
B) правитель в Османській імперії;
Г) державна канцелярія в Османській імперії.
Читати далі

КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. – САМОСТІЙНА РОБОТА

КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ.
АНГЛІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст. ТА ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛІЇ
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
скликання Довгого парламенту в Англії.
А) 1625 р.; В) 1640 р.;
Б) 1639 р.; Г) 1642 р.

Варіант II
реставрації Стюартів у Англії.
А) 1642 р.; В) 1658 р.;
Б) 1648 р.; Г) 1660 р.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «джентрі».
А) Нові дворяни; В) багаті селяни;
Б) фермери; Г) прибічники католицтва в Англії.

Варіант II
визначення поняття «промисловий переворот».
А) Розвиток зовнішньої торгівлі;
Б) перехід від мануфактурного до фабричного виробництва, використання машин у виробництві;
В) насильницьке вигнання селян з земель;
Г) закриття мануфактур.
Читати далі

КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть, про якого видатного діяча йдеться мова.
Варіант І
«Видатний історик, політик, автор трактату „Государ”.»
А) Е. Роттердамський; В) Н. Макіавеллі;
Б) Т. Мор; Г) Ф Рабле.

Варіант II
«Він народився в Амстердамі, однак називав себе „громадянином світу”. Найбільш відомий його твір — „Похвала Дурості”,»
А) Т. Мор; В) Ф. Рабле;
Б) Е. Роттердамський; Г) Н. Макіавеллі.

2. Укажіть, яка подія відбулася
Варіант І
раніше за інші.
А) Початок опричнини у Московському царстві;
Б) підписання Люблінської унії;
В) початок правління Сигізмунда III Ваза у Польщі;
Г) закінчення Лівонської війни.

Варіант II
пізніше за інші.
А) Кінець опричнини в Московському царстві;
Б) створення Речі Посполитої;
В) смерть Івана IV Грозного;
Г) обрання королем Польщі Генріха Валуа.

3. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «магнат».
А) Дрібнопомісний дворянин;
Б) великий феодал-землевласник, представник феодальної знаті у Польщі;
В) голова католицької церкви;
Г) член Боярської Думи.
Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть рік події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
На землях Лівобережної Гетьманщини було створено Малоросійське генерал-губернаторство, яке складалося з трьох намісництв.
А) 1781р.; В) 1783 р.;
Б) 1782 р.; Г) 1784 р.

Варіант II
Внаслідок поділу Польщі до Російської імперії відійшли територія Брацлавщини, Західного Поділля, Київщини, Східної Волині.
А) 1791р.; В) 1795 р.;
Б) 1793 р.; Г) 1797 р.

2. Укажіть, про яку подію йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Запорозькі козаки покинули Олежківську Січ і заснували нову Січ.
А) Заснування Чортомлицької Січі; В) заснування Січі на о. Мала Хортиця;
Б) заснування Підпільненської Січі; Г) заснування Задунайської Січі.

Варіант II
У Гетьманщині було проведено повну судову реформу. Для вирішення військових справ створено окремий державний орган; було складено проекти відкриття університету в Батурині та перетворення на університет Києво-Могилянської академії.
А) Поширення впливу на Україну «Жалованої грамоти дворянству»;
Б) реформи гетьмана К. Розумовського;
В) діяльність Другої Малоросійської колегії;
Г) реформи імператора Йосифа II.

3. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Господарство фермерського типу, яке вели на Запоріжжі старшина і козаки» — це
А) фільварок; В) зимівник;
Б) вотчина; Г) паланка. Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
обрання Івана Мазепи гетьманом України.
А) 1686 р.; В) 1688 р.;
Б) 1687 р.; Г) 1689 р.

Варіант II
прийняття «Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» Пилипа Орлика.
А) 1710 р.; В) 1712 р.;
Б) 1711 р.; Г) 1713 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
установи, яка складалася з 6 вищих офіцерів російської армії на чолі з бригадиром С. Вельяміновим та повинна була наглядати за діяльністю наказного гетьмана та гетьманської адміністрації.
А) Сенат; В) Перша Малоросійська колегія;
Б) Правління Гетьманського уряду; Г) Друга Малоросійська колегія.

Варіант II
колегіального органу влади в Гетьманщині, який складався з трьох генеральних старшин і трьох російських вищих офіцерів.
А) Сенат; В) Перша Малоросійська колегія;
Б) Правління Гетьманського уряду; Г) Друга Малоросійська колегія

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Нарешті,., відбулася тая баталія, яка вирішила долю Росії і Швеції, здивувала Європу і зробила перелом у політиці держав і в долі Королів…»

З «Історії русів»

А) Здобуття фортеці Азов у 1696 році;
Б) зняття козацькими військами Семена Палія облоги Білої Церкви у 1702 році;
В) Російсько-турецька війна 1735-1739 років;
Г) Полтавська битва 1709 року.

Варіант II
«…Приказиваєм, аби не більше, только два дні в тиждень, роботу єму панщиною отправовали, а інші дні на свої оборочали потреби…»
З універсалу гетьмана І. Мазепи
Читати далі

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
битви під Лоєвом.
A) 20 травня 1649 р.;
Б) 21 липня 1649 р.;
B) 5 серпня 1649 р.;
Г) 18 вересня 1649 р.

Варіант II
битви під Городком.
А) Жовтень 1653 р.;
Б) січень 1654 р.;
В) січень 1655 р.;
Г) вересень 1655 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
органу влади за часів правління Богдана Хмельницького, який згідно зі своїми повноваженнями вирішував основні питання внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманщини
А) Генеральна військова рада;
Б) Старшинська рада;
В) Генеральна старшина;
Г) Рада полковників.

Варіант II
установи, яка згідно з козацькою (січовою) традицією була вищим органом державної влади в Гетьманщині.
А) Рада полковників; В) Старшинська рада;
Б) Генеральна старшина; Г) Генеральна військова рада.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Тоді козаки ляхів догоняли,
Пана Потоцького піймали,
Як барана, зв’язали
Та перед Хмельницького-тетьмана примчали…» Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
заснування Острозької академії.
А) 1569 р.; В) 1596 р.;
Б) 1576 р.; Г) 1598 р.

Варіант II
заснування першої Січі на о. Мала Хортиця.
А) 1556 р.;
Б) 1569 р.;
В) 1588 р.;
Г) 1596 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища історичних діячів, які належать до українського козацтва.
А) Северин Наливайко, Василь Острозький, Гедеон Балабан;
Б) Дмитро Вишневецький, Криштоф Косинський, Григорій Лобода;
В) Сигізмунд III, Криштоф Косинський, Северин Наливайко;
Г) Михайло Копистенський, Дмитро Вишневецький, Василь Острозький.

Варіант II
поняття і терміни, які пов’язані з діяльністю українських низових козаків.
А) Січ, паланка, гетьман; В) Січ, реєстр, пістоль;
Б) кошовий отаман, клейноди, Січ; Г) гетьман, реєстр, паланка.
Читати далі