Тести в школі

Останнім часом тести оцінювання знань набули широкої популярності. І не дивно. Адже це пояснюється тим, що такий метод перевірки рівня знань учнів сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, а також являється засобом індивідуального підходу до кожного школяра.

На відміну від традиційної контрольної роботи тести оцінювання знань завжди передбачають вимір. Тому бал, отриманий за тестування, є набагато об’єктивнішим і незалежним, чого не можна сказати про оцінку за контрольну роботу, яка виставляється лише на основі власного уявлення вчителя про роботу та учня.
Читати далі

Тести контролю знань: переваги та недоліки

Нововведення в освітній сфері відбуваються мало не щодня. Тести контролю знань (8 клас, наприклад) можна назвати новинкою, адже запровадження подібної системи перевірки рівня знань учнів відбулося порівняно недавно.

Тести контролю знань (8 клас) – це збірка завдань, орієнтованих на визначення ступеню засвоєння матеріалу по певній дисципліні, темі, параграфі тощо. Головні переваги тест контролю це: чітка побудова, можливість об’єктивного оцінювання, дещо спрощена процедура перевірки завдань. Однак всі названі плюси такого виду контролю відбуваються лише за умови, якщо тести тематичного оцінювання складені вірно. Це означає, що:

-         Тести контролю знань (8 клас) повинні бути лаконічними. На їх виконання учень має витрачати мінімум часу.
-         Тестові завдання являються однозначними, тобто без довільного їх визначення. Читати далі

Сучасні методи оцінювання знань

Перевірка та оцінка знань учнів – це важливий структурний компонент навчально-виховного процесу який, завдяки принципам системності і послідовності, повинен здійснюватися протягом всього освітнього періоду.

Методи оцінки знань, умінь та навичок учнів умовно можна поділити на традиційні та сучасні методи оцінювання знань.
Читати далі

Тести як засіб контролю знань: плюси та мінуси

Зовнішнє незалежне оцінювання як відносно новий спосіб проведення державної підсумкової атестації зібрав навколо себе як прибічників, так и противників. Масові дискусії, які ведуться в суспільстві, мають проставити всі крапки над «і» та дати об’єктивну оцінку тестам як засобу контролю знань.

Серед позитивних сторін впровадження тестування в першу чергу висуваються твердження про подолання хабарництва та корупції під час вступу до вищих навчальних закладів. Читати далі

Завдання для тематичного оцінювання

Із запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання в українську систему освіти, такий вид контролю, як тестування, набув широкої популярності. Тести вважають найбільш точним та об’єктивним засобом перевірки рівня знань школярів. Разом з тим, завдання для тематичного оцінювання в такому вигляді здаються для учнів менш тяжкими, ніж традиційні вправи.

Завдання для тематичного оцінювання можуть бути дуже різними. Їх структура та ступінь тяжкості залежать від рівня виконуваних завдань (початковий, середній чи доступний). Отже, тестові завдання для оцінювання учнів можуть бути з однією правильною відповіддю, з кількома, або ж завдання підвищеного рівня складності.
Читати далі

Тест-контроль історія 9 клас

Історію називають чи не найцікавішим предметом в школі. Дізнаватися про життя, побут, традиції людей, які жили десятки, сотні й навіть тисячі років тому – такі факти не залишають байдужими майже ні одного учня. Тому кожен урок сприймається як захоплива подорож у минуле.

Звісно, цікавість цікавістю, але й тест-контроль історія 9 клас треба проходити. А це означає довгі години підготовки, адже потрібно повторити увесь пройдений матеріал по окремо взятій темі, наприклад, «Формування модерної української нації. Читати далі

Тести оцінювання знань учнів

Тестування – це популярний спосіб перевірки рівня обізнаності в тій чи іншій сфері, який використовується в медицині, техніці, психіатрії та ін.. Останнім часом такий  поширилися й в галузь освіти. А із впровадженням ЗНО з’явилися найрізноманітніші тести оцінювання знань учнів.

Тести оцінювання знань учнів реалізовуються за допомогою наступних принципів:

  • Оцінювання обов’язково має проводитись об’єктивно – школярі, які відповіли на запитання однаково, мають отримати й такі ж оцінки.
  • Оцінювання – це завжди прозорий вид контролю рівня знань.
  • Кожен тест повинен бути оснащений параметрами завдань.
  • Спосіб оцінювання повинен забезпечувати максимальну розподільну здатність. Тобто два різні варіанти відповідей повинні мати й різні оцінки.

Читати далі

Тест-контроль всесвітня історія

Підготовка до чергової контрольної у школі – першочергове завдання кожного учня. Не варто розраховувати на вдачу. Для отримання хорошої оцінки потрібно ретельно готуватися. Наразі розглянемо тест-контроль всесвітня історія для семикласників. Предмет, без сумніву, дуже цікавий. Опрацювання тест-контролю всесвітня історія зовсім не схоже на інші предмети.

Тест-контроль всесвітня історія перенесе учнів до часової мандрівки Східним часом. Готуючись до тематичного оцінювання, школярі згадають, в якому році споруджено легендарний індійський Тадж-Махал, правління династії Мин в Китаї та інші захоплюючі факти із історії Стародавнього Сходу.
Читати далі

Тест-контроль для дев’ятикласників

-контроль відповіді 9 клас

Сьогодні мало хто здивується, коли бачить не лише завдання, а я ряд відповідей до них. Думка про те, що, використовуючи шпаргалки учень втрачає багаж знань, безумовно перебільшена. Відомо, що опрацювання підказок до майбутнього контролю навпаки закріплює інформацію в голові школяра на такому рівні, що на контрольній роботі вони навряд йому згодяться. Особливо за високі бали мають турбуватися ті учні, які навчаються останній рік. Це стосується і дев’ятикласників. Адже перед ними стає вибір – залишатися в школі ще на кілька років чи обирати відповідний навчальний заклад. В останньому випадку оцінки відіграють особливо важливу роль.
Читати далі

Тест-контроль з української мови

Як підготуватися до чергової перевірки знань у школі із української мови? Можна повторювати всі правила до ранку, а можна просто віднайти потрібний тест-контроль українська мова відповіді онлайн та пройти його декілька разів. Таким чином, потрібна інформація відфільтрується та закріпиться у пам’яті надовго.

Тест-контроль українська мова відповіді онлайн дозволяє не лише провести ефективну підготовку, а й поставити власну оцінку своєму рівню знань. Читати далі

Тест-контроль з англійської мови

Знання хоча б однієї іноземної мови підвищує шанси влаштуватися на хорошу роботу в престижну компанію. Зрозуміти це якомога раніше означає почати влаштовувати своє майбутнє. Якщо ти, наприклад, восьмикласник, стартувати можна із 8 клас тест-контроль англійська мова. Останній допоможе виявити рівень знань та зрозуміти, що саме потрібно надолужити.

8 клас тест-контроль англійська мова влаштований таким чином, що кожний окремо взятий тест-контроль – це інша розмовна тема, де також перевіряється знання граматичних правил.
Читати далі

Тест-контроль з біології

Тест-контроль із різних предметів має в основі одну структуру.

Розглянемо відповіді 9 клас тест-контроль з біології. Він складається із чотирьох рівнів, кожен з яких містить чергову порцію завдань. Перший етап пропонує  для виконання шість запитань, до кожного – декілька варіантів відповідей, де правильною є лише одна. Тести можуть містити малюнки із відповідним завданням показати де на картинці знаходиться той чи інший елемент.

Читати далі

ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
першої парламентської реформи в Англії.
А) 1825 р.; Б) 1832 р.; В)1834р.; Г)1842р.

Варіант II
Липневої революції у Франції.
А) 1830 р.; Б) 1832 р.; В)1837р.; Г)1848р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:’
Варіант I
«відновлення влади королівської династії Бурбонів у Франції після остаточного розгрому Наполеона».
А) Реставрація; Б) реституція; В) конкордат; Г) реформація.

Варіант II
«демократичний рух англійських робітників в ЗО—50-х рр. XIX століття. Свої вимоги вони висловили у вигляді законопроекту. Головною вимогою була боротьба за реформування виборчої системи в країні».
А) Лібералізм; В) чартизм;
Б) шовінізм; Г) соціал-демократія.
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
видання царем Емського акту.
А) 1861р.; Б) 1870 р.; В) 1876 р.; Г) 1893 р.

Варіант II
прийняття «Валуєвськогоциркуляру».
А) 1860 р.; Б) 1863 р.; В) 1876 р.; Г) 1888 р.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Інженер, який першим у світі винайшов та застосував на практиці дугове електрозварювання металів.
А) М. Бенардос; В) М. Гамалея;
Б) І. Мечніков; Г) А. Бородін.

Варіант ІІ
Художник, народився в Україні; тут пройшли його дитинство, юність. Написав відому картину на українську тематику «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
А) С. Васильківський; В) І. Рєпін;
Б) І. Айвазовський; Г) К. Костанди

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді до самостійної роботи з історіїї україни для 9 класу
3. Позначте характерні риси розвитку
Варіант І
культури у другій половині XIX століття.
1) Активізація діяльності національно свідомої інтелігенції;
2) процес українізації культури на західноукраїнських землях;
3) розквіт меценатства (Терещенки, Симиренки); Читати далі