Завдання тест контролю з хімії для 8 класу


Тема: Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Вкажіть символ, яким позначається молярний об’єм
1) M
2) v
3) V
4) V m
Вкажіть значення сталої Авогадро
1) 6,02 . 10 -23 моль -1
2) 6,02 . 10 23 моль -1
3) 6,02 . 10 22 моль -1
4) 6,02 . 10 -22 моль -1
Кількість атомів у молекулі Fe (NO3)3 становить
1) 5
2) 3
3) 13
4) 7

Молярна маса Na (г/моль)
1) 11
2) 23
3) 24
4) 12
Вкажіть одиницю вимірювання кількості речовини
1) а.о.м.
2) г/моль
3) л/моль
4) моль
1 моль водню займає об’єм
1) 2,24 л
2) 22,4 л
3) 24,2 л
4) 11,2 л
(далее…)


Тест контроль біологія 8 клас та відповіді

Приклад залози змішаної секреції 1) печінка 2) гіпофіз 3) підшлункова залоза 4) щитовидна залоза 2 . Залози внутрішньої секреції виділяють гормони , які надходять в: 1) кров 2) кишечник 3) нервові клітини 4) статеві клітини 3 . Для лікування важких форм цукрового діабету хворим необхідно вводити : 1) гемоглобін 2) антитіла 3) інсулін 4) глікоген … Читать далее


Тематичне оцінювання учнів: переваги тестування

Тематичне оцінювання учнів є складовою навчального процесу та контролю засвоєння знань з певної теми. Відповідно до навчальної програми та узгодженого плану Вчитель повинен періодично проводити тематичне оцінювання з метою визначення ступеню засвоєння пройденої теми учнями. На допомогу у вирішенні цього завдання приходять тест-контролі знань з певної теми.


Тест-контроль англійська мова відповіді 9 клас

Part I Test 1 ……………………………………a pet? (have got) What pet ………………………….? (have) Who ………………………………the cat? (feed) How often ………………………..your hamster? (feed) Where ……………………………? (your parrot/ sleep) Have you ever …………………… as a pet? (rat/ keep) What pet …………………………. to have when you were 7 years old? (you/ want) ………. you ever ………………… a live bear? … Читать далее


Тести контролю знань 8 клас: біологія

1 . Хорда на ранніх стадіях розвитку людини формується : A. Під нервової трубкою Б. Під кишечником B. На черевній стороні тіла 2 . Черевна перегородка ссавців, що бере участь у процесі дихання , називається : A. очеревина Б. Барабанна перетинка B. діафрагма 3 . Кількість шийних хребців людини , як і у всіх ссавців … Читать далее


Тест-контроль 8 клас з геометрії на тему «Чотирикутники»

Прямокутник – це: 1. Чотирикутник, у якого всі кути рівні. 2. Паралелограм, у якого всі кути прямі. 3. Паралелограм, у якого всі сторони рівні. 4. Чотирикутник, у якого всі сторони рівні. 5. Паралелограм, у якого всі сторони паралельні. Ромб – це: 1. Чотирикутник, у якого всі кути рівні 2. Паралелограм, у якого всі кути прямі … Читать далее


Тестування учнів в школах

Як стало відомо, цього року учні 5-х та 10-х класів будуть проходити міністерські тести з української мови. Тестування учнів у школах стане частиною моніторингу з української мови. Оцінювання буде проходити за спеціальними збірниками, які складаються з десяти варіантів тестів, розроблених відповідно до навчальної програми та вимог щодо неї. На написання тестів учням буде відведено один … Читать далее


Тести контролю знань

Тести контролю знань є частиною загальною системи оцінювання учнів та допомагають робити зрізи знань та виявляти успіхи по вивченню окремих тем та розділів програми. Тести мають свої суттєві переваги. Так, наприклад, тест контроль дозволяє сформувати об’єктивні оцінки успішності для кожного з учнів. Оцінюючи звичайну контрольну роботу вчитель покладається лише на власне суб’єктивне уявлення про роботу … Читать далее


Переваги та завдання тест контролю

Тест контроль один з найпростіших та найефективніших способів оцінки рівня знань учнів. Переваги тест контролю очевидні. Це простий та об’єктивний спосіб перевірки рівня засвоєння школярами навчальної програми. При цьому може оцінюватися як загальний семестровий або річний курс, так і окремо пройдена тема. При перевірці результатів тестування вчитель витрачає менше часу, а можливість похибки в оцінюванні … Читать далее


Тест-контроль з англійської мови

Тестування учнів – один зі способів оцінки результатів навчального процесу. В свою чергу тест-контроль може бути частиною тематичного оцінювання знань, яке проводиться вчителем відповідно до календарного плану навчального процесу і вимог щодо навчальної програми. Тест-контроль з англійської мови також часто є проміжним тематичним оцінюванням на додаток до усних або письмових зрізів знань. Періодичність проведення тест-контролю … Читать далее


Тематичне оцінювання учнів

Тематичне оцінювання учнів – це спосіб оцінки рівня засвоєння інформації з певної теми відповідно до вимог узгодженої навчальної програми. При проведенні Тематичного оцінювання основною одиницею оцінювання є окрема тема, пройдена напередодні. Результати тематичного оцінювання учнів фіксуються у класному журналі. Навіщо потрібне тематичне оцінювання учнів, в чому його доцільність та переваги? Навчальний процес вимагає постійної перевірки … Читать далее


Співбесіда з першокласником

Батькам дітей дошкільного віку неодноразово доводилось чути про тести контролю знань, після проходження яких малюка зараховують до першого класу. Мами та татусі із хвилюванням чекають на довгоочікувану співбесіду. Хоча насправді боятися нічого. Тести контролю знань для дошкільнят не мають на меті перевірку рівня готовності майбутнього першокласника до школи. Головною задачею такої перевірки є не відбір … Читать далее


Тест-контроль з англійської мови «Здоровий спосіб життя»

Англійська мова на сьогодні є найпопулярнішою у світі, 1,5 млрд людей вільно спілкуються нею, а ще 1 млрд – наразі оволодівають. У всіх школах ця дисципліна є обов’язковою до вивчення. Тому зараз розглянемо тест-контроль англійська мова відповіді 9 клас на тему «Здоровий спосіб життя», який включає в себе 2 варіанти, й по 4 завдання в … Читать далее


Тест контроль з біології «Організми і середовище існування»

Хоча за вікном літо, не варто забувати й про школу. Тест контроль біологія для 8 класу вартий, щоб на нього звернути особливу увагу: він доволі цікавий, простий та несе масу важливої інформації. Таким чином, можна добряче підготуватися до майбутнього навчального року. Розглянемо тему «Організми і середовище існування». Даний тест контроль з біології складається із чотирьох … Читать далее


Тестування учнів в школах: а як було раніше?

На відміну від багатьох існуючих думок, тестування учнів в школах не являється принципово новим винаходом. Виконувані школярами контрольні чи самостійні роботи також мали і мають на меті виявлення рівня отриманих знань. З появою та поширенням в навчальних закладах комп’ютерних технологій схеми складання та перевірки тестів дещо спростилися. А тестування в школах, до якого ми сьогодні … Читать далее