Тематичне оцінювання учнів: переваги тестування

Тематичне оцінювання учнів є складовою навчального процесу та контролю засвоєння знань з певної теми. Відповідно до навчальної програми та узгодженого плану

Вчитель повинен періодично проводити тематичне оцінювання з метою визначення ступеню засвоєння пройденої теми учнями. На допомогу у вирішенні цього завдання приходять тест-контролі знань з певної теми.

Переваги тестування перед звичайним усним чи письмовим опитування очевидні. Вчитель отримує чітку та узгоджену шкільною програмою систему запитань та варіантів відповіді на них з певної теми. За рахунок варіативності таких тестів значно знижується ймовірність списування учнями під час проходження тестування. Під час перевірки вчитель значно економить свої час та зусилля, адже тести мають ключ, за допомогою якого перевірити результати та виставити оцінки вдається значно швидше.

Перевага тематичного тестування також у тому, що такий метод контролю знань є менш стресовим для самих учнів. Зазвичай під час усного або письмового контролю діти схильні до хвилювання, що може позначитися на результаті їх роботи. Вирішуючи тестове завдання, учень стикається з переліком простих та лаконічних запитань. Такий формат оцінювання менше «лякає» школярів.

Враховуючи вищезазначені чинники можна сміливо стверджувати, що для проведення тематичного оцінювання учнів тести є оптимальним інструментом контролю знань, який є простим для використання та водночас допомагає здобути об’єктивну оцінку.

Поделись с друзьями:
Твитнуть