Тематичне оцінювання учнів


Тематичне оцінювання учнів – це спосіб оцінки рівня засвоєння інформації з певної теми відповідно до вимог узгодженої навчальної програми. При проведенні Тематичного оцінювання основною одиницею оцінювання є окрема тема, пройдена напередодні.

Результати тематичного оцінювання учнів фіксуються у класному журналі.

Навіщо потрібне тематичне оцінювання учнів, в чому його доцільність та переваги? Навчальний процес вимагає постійної перевірки контролю знань школярів. Проте, як виявилось, поточне оцінювання, яке проводиться на кожному уроці, не є достатньо ефективним. Окрім того, зважаючи на той факт, що діти, як правило, засвоюють вивчений матеріал з різною швидкістю, виявити справжній рівень знань одразу після проходження нового матеріалу складно. Тому поточне оцінювання як таке відграє скоріше заохочувальну функцію, в той час як тематичне – надає більш вичерпну та повну інформацію щодо засвоєння нової теми.

Вчителі, проводячи тематичне оцінювання учнів, висувають критеріями  основні результати вивчення теми, які в свою чергу визначаються навчальною програмою.

Форми проведення тематичного оцінювання учнів можуть бути різними, зазвичай їх обирає учитель. Обов’язковими є лише вимоги стосовно інформування школярів на початку вивчення теми про тривалість проходження матеріалу, наявність лабораторних, практичних  робіт з теми, які повинні бути пройдені учнями задля допуску до тематичного оцінювання.

 

Поделись с друзьями:
Твитнуть