Тести контролю знань

Тести контролю знань є частиною загальною системи оцінювання учнів та допомагають робити зрізи знань та виявляти успіхи по вивченню окремих тем та розділів програми.

Тести мають свої суттєві переваги. Так, наприклад, тест контроль дозволяє сформувати об’єктивні оцінки успішності для кожного з учнів. Оцінюючи звичайну контрольну роботу вчитель покладається лише на власне суб’єктивне уявлення про роботу і рівень знань школяра, в той час як тести виключають можливість похибки оцінки або впливу на оцінювання особистого ставлення вчителя до учня.

Ще одною перевагою тест контролю є його варіативність. Одразу декілька різних варіантів одного й того самого тесту зменшують вірогідність списання під час оцінювання. А ключі до тесту допомагають вчителю швидко та якісно перевірити результат оцінювання з мінімальною вірогідністю похибки.

Проте тести контролю знань непозбавлені й певних недоліків. Оцінюючи тест, вчитель не в змозі прогнозувати потенційні можливості учня, виявити його особисту оцінку щодо вивченого матеріалу, думки за даного приводу. Саме тому корисною є праця вчителя з учнями після проходження тестування, розбір помилок та їх обговорення.

Поделись с друзьями:
Твитнуть