Завдання тест контролю з хімії для 8 класу

Тема: Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Вкажіть символ, яким позначається молярний об’єм
1) M
2) v
3) V
4) V m
Вкажіть значення сталої Авогадро
1) 6,02 . 10 -23 моль -1
2) 6,02 . 10 23 моль -1
3) 6,02 . 10 22 моль -1
4) 6,02 . 10 -22 моль -1
Кількість атомів у молекулі Fe (NO3)3 становить
1) 5
2) 3
3) 13
4) 7

Молярна маса Na (г/моль)
1) 11
2) 23
3) 24
4) 12
Вкажіть одиницю вимірювання кількості речовини
1) а.о.м.
2) г/моль
3) л/моль
4) моль
1 моль водню займає об’єм
1) 2,24 л
2) 22,4 л
3) 24,2 л
4) 11,2 л

Установіть в завданні тест контролю 8 клас з хімії відповідність між величинами та одиницями вимірювання
Величини:
I. v
II. m
III. M
IV. Vm
Одиниці вимірювання
a) л/моль
b) л
c) 6
d) г/моль
тест контроль з хімії
Запишіть речовини в порядку зростання їх молярних мас
a) NaOH
b) FeCl3
c) Mg (NO3)2
d) HNO3
хімія 8 клас відповіді тест контролю
Відносна густина газу за воднем становить 14. Обчисліть відносну густину газу за гелієм.
хічія тест контроль
У речовині масою 70 г міститься 1,505 . 1024 молекул, що складаються з двох однакових атомів. Обчисліть молярну масу речовини і напишіть її формулу.
хічія тест контроль

Поделись с друзьями:
Твитнуть