Архив категории: 9-й клас

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині XIX — у другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯПочатковий і середній рівні Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант 1. Укажіть дату наведеної події. Варіант І Було створено окружні суди, які являли собою першу судову інстанцію. Для розв’язання дрібних … Читать далее

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині XIX — у другій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2 Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І завершення промислового перевороту в Наддніпрянській Україні. А) 40-50-ті рр. XIX століття; В) 60-80-ті … Читать далее

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині XIX — у другій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть рік ліквідації Варіант І панщини на Закарпатті. А) 1850 р.; Б) 1853 р.; В) 1861 р.; Г) … Читать далее

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯПочатковий і середній рівні Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І створення Технічної академії у Львові. А) 1822 р.; В) 1844 р. Б) 1834 р.; … Читать далее

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть фото, на якому зображено Варіант І університет Святого Володимира. А) 1; В) 3; Б) 2; Г) … Читать далее

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯПочатковий і середній рівні Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті. Варіант І З виникненням цього товариства на політичну арену боротьби … Читать далее

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І створення Кирило-Мефодіївського братства. А) 1845 р.; Б) 1846 р.; В) 1847 р.; Г) 1848 … Читать далее

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіа 1. Укажіть дату Варіант І виникнення військових поселень в Україні. А) 1812 р.; Б) 1814 р.; В) 1816 р.; … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І події, яка має назву «місія В. Капніста в Берліні». А) … Читать далее

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН. ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ Початковий і середній рівні Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату події, про яку йдеться. Варіант I «…Почалася війна, не … Читать далее

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН САМОСТІЙНА РОБОТА 1 Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І прийняття «Декларації прав людини й громадянина». А) 26 серпня 1789 р.; В) 10 серпня … Читать далее

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ Початковий і середній рівні Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть портрет … Читать далее

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1 Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть назву Варіант І краю у складі Австрійської імперії з центром у Львові. … Читать далее

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ; ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. – САМОСТІЙНА РОБОТА

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ; ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ САМОСТІЙНА РОБОТА Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І завоювання турками Константинополю. А) 1415 р.; В) 1492 р.; Б) 1453 р.; Г) 1497 … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2 Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І Андрусівського перемир’я між Москвою та Річчю Посполитою. А) 6 жовтня 1659 р.; В) ЗО січня 1667 р.; Б) … Читать далее