Архив категории: 8-й клас

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І обрання гетьманом І. Мазепи. Полтавської битви А) 1667 р.; Б) 1675 р.; В) 1687 р.; Г) … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн Початковий і середній рівні Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І укладання Гадяцького договору гетьмана Івана Виговського з Річчю Посполитою. А) 1656 р.; . В) 1658 р.; Б) … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть Варіант І хто з 1657 по 1659 рік був гетьманом України (колишній генеральний писар, довірена особа Богдана Хмельницького). А) Юрій Хмельницький; В) … Читать далее

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ Початковий і середній рівні Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І битви під Лоєвом. A) 20 травня 1649 р.; Б) 21 липня 1649 р.; B) 5 … Читать далее

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ САМОСТІЙНА РОБОТА 2 Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І укладання міждержавного українсько-московського договору. А) 1653 р.; В) 1655 р.; Б) 1654 р.; Г) … Читать далее

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. САМОСТІЙНА РОБОТА 1 Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І обрання гетьманом Б. Хмельницького. А) 1647 р.; В) 1649 р.; Б) 1648 р.; Г) … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯПочатковий і середній рівні Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І видання «Ординації Війська Запорізького», яка жорстко обмежила права козацтва в Україні. А) 1625 р.; В) 1635 р.; Б) 1630 р.; … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. САМОСТІЙНА РОБОТАПочатковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І відновлення Київської православної митрополії. А) 1596 р.; В) 1625 р.; Б) 1620 р.; Г) 1632 р. Варіант II виникнення Київського … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ Початковий і середній рівні Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І коли відбувся Берестейський церковний собор, на якому утворено греко.-католицьку церкву. А) 1557 р.; Б) 1569 р.; В) 1588 р.; Г) 1596 … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І заснування Острозької академії. А) 1569 р.; В) 1596 р.; Б) 1576 р.; Г) 1598 р. Варіант II заснування першої Січі на … Читать далее

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1Початковий і середній рівні Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант 1. Укажіть дату Варіант І прийняття Люблінської унії. А) 1558 р.; В) 1596 р.; Б) 1569 р.; Г) 1599 р. Варіант II прийняття Берестейської церковної унії. … Читать далее

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ – Тест контроль англійська мова

TEST 8. THE FIRST TERM Teacher: I’d like to tell you about the most famous comics personages. Do you want to listen to my story? They are Superman and Batman. Pupil 1: Yes, of course! Pupil 2: I think they were created not long ago. Teacher: No, Superman was first imagined in the mid-1930s by … Читать далее

Тест контроль завдання 8 клас – WRITING YEAR TEST (TEST 27)

Variant 1 Level 1 1. Match a word with a preposition. Task (0) is an example. Установіть відповідність між словом та прийменником, Завдання (0) — зразок. 0. to have an influence A) through 1. to look B) in 2. to succeed C) on 3. to subscribe D) to (0) – C Level 2 2. Add … Читать далее

Тест контроль з англійської мови – READING YEAR TEST (TEST 26)

Variant 1 Level 1 1. Define which word has a different meaning. Task (0) is an example. Визначте в кожному рядку зайве за змістом слово. Завдання (0) — зразок. 0. A) a violin В) a guitarist С) a piano D) a trumpet 1. A) weekly В) daily С) monthly D) typically 2. A) noble В) … Читать далее

Тест контроль 8 клас англійська мова – LISTENING COMPREHENSION YEAR TEST (TEST 25)

ТЕКСТ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ TEST 25. YEAR TEST Today is Sunday at last! We’re celebrating Martha’s birthday. A lot of people are present and a room is decorated brightly. W7hat a great party! I usually don’t like going to the parties because it’s very difficult for me to remember people’s names. But I’m so glad that … Читать далее