Архив категории: Тест контроль з Біології

Тест контроль біологія 8 клас та відповіді

Приклад залози змішаної секреції 1) печінка 2) гіпофіз 3) підшлункова залоза 4) щитовидна залоза 2 . Залози внутрішньої секреції виділяють гормони , які надходять в: 1) кров 2) кишечник 3) нервові клітини 4) статеві клітини 3 . Для лікування важких форм цукрового діабету хворим необхідно вводити : 1) гемоглобін 2) антитіла 3) інсулін 4) глікоген … Читать далее

Тести контролю знань 8 клас: біологія

1 . Хорда на ранніх стадіях розвитку людини формується : A. Під нервової трубкою Б. Під кишечником B. На черевній стороні тіла 2 . Черевна перегородка ссавців, що бере участь у процесі дихання , називається : A. очеревина Б. Барабанна перетинка B. діафрагма 3 . Кількість шийних хребців людини , як і у всіх ссавців … Читать далее

Тест контроль з біології «Організми і середовище існування»

Хоча за вікном літо, не варто забувати й про школу. Тест контроль біологія для 8 класу вартий, щоб на нього звернути особливу увагу: він доволі цікавий, простий та несе масу важливої інформації. Таким чином, можна добряче підготуватися до майбутнього навчального року. Розглянемо тему «Організми і середовище існування». Даний тест контроль з біології складається із чотирьох … Читать далее

ТЕСТ КОНТРОЛЬ БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну 1. Сукупність організмів і умов середовища існування – це: А) біогеоценоз;    В) угруповання; Б)ареал; Г) біоценоз. 2. Укажіть основну систематичну одиницю: А)ряд;           В) родина; Б) рід;           Г) вид. 3. Визначте, з … Читать далее

ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну 1. Територія поширення особин певного виду – це: А) екосистема;         В) біоценоз; Б) угруповання;        Г) ареал. 2. Укажіть форму симбіозу, за якої відбувається взаємовигідне співжиття різних видів: А) мутуалізм;               В) коменсалізм; Б) паразитизм;   … Читать далее

ВІДПОВІДІ ТЕСТІВ САМОСТІЙНОЇ З БІОЛОГІЇ. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Виберіть абіотичний фактор: A) рослини; Б)тварини; B) гриби; Г) вологість. 2. Визначте тип симбіозу, для якого характерні відносини, корисні для обох тварин: A) мутуалізм; Б) коменсалізм; B) паразитизм; Г) конкуренція. 3. Визначте, які тварини є холоднокровними: A) сумчасті ссавці; Б) … Читать далее

8 КЛАС ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. КЛАС ССАВЦІ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть функцію вібрисів у собаки: А) зігрівання тіла;                      В) орган дотику; Б) захист від пошкоджень;       Г) орган нюху. 2. Визначте особливість розмноження ссавців: А) розвиток плоду в матці;       В) зовнішнє запліднення; Б) розвиток зародка в яйці;      Г) відсутність турботи … Читать далее

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ. КЛАС ПТАХИ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть, чим укрите тіло птахів: А) лускою;                                В) шкірою, пір’ям; Б) зроговілою лускою;            Г) кістковими щитками. 2. Визначте, які відділи мозку найбільше розвинені у птахів: А) середній мозок, мозочок; Б) довгастий мозок; В) передній мозок, мозочок; … Читать далее

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ПТАХИ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть варіант, де перелічено всі відділи, з яких складається тіло птахів: А) голова, шия, тулуб, кінцівки; Б) голова, кінцівки; В) голова, кінцівки, хвіст; Г) голова, тулуб. 2. Пояс передніх кінцівок птахів складається: A) із двох лопаток, двох ключиць; Б) із плеча, … Читать далее

ОНЛАЙН ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ З БІОЛОГІЇ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПТАХІВ. СЕЗОННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ ПТАХІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Визначте, де міститься зародок птаха: A) у повітряній камері; Б) на жовтку; B) у вапняній шкаралупі; Г) у білковій оболонці. 2. Укажіть, скільки яєць пінгвіни відкладають на рік: A) два яйця; Б) три яйця; B) одне яйце; Г) чотири яйця.

ОНЛАЙН ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ. КЛАС ПЛАЗУНИ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть, чим дихають наземні хордові – плазуни: А) шкірою;                        В) зябрами; Б) легенями і шкірою;      Г) легенями. 2. При полюванні жаби на комах головну роль виконують органи: А)слуху; … Читать далее

ПІДСОМКОВІ РОБОТИ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ. КЛАС ПЛАЗУНИ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть, з допомогою яких органів дихають Земноводні: А) зябер;                    В) тільки вологої шкіри; Б) тільки легенів;      Г) легенів і вологої шкіри. 2. Укажіть процес, НЕ характерний для плазунів: А) процес регенерації;            В) процес линяння; Б) процес … Читать далее

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ВІДПОВІДІ. КЛАС ПЛАЗУНИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛАЗУНІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть, які плазуни мають чотирикамерне 1. серце: A) ящірки;  Б) черепахи; B) змії;       Г) крокодили. 2. Визначте тварину, яка мешкає в пустелі: A) квакша;     Б) черв’яга; B) варан;       Г) тритон. 3. Визначте вид плазунів, який занесено до Червоної книги України: … Читать далее

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВІ РОБОТИ БЕЗКОШТОВНО. ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ. НАДКЛАС РИБИ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть особливість будови кровоносної системи риб: А) незамкнена;    В) складається тільки з артерій; Б) замкнена;    Г) має два кола кровообігу. 2. За допомогою плавального міхура риба: А) швидше пересувається; Б) перетравлює їжу; В) розмножується; Г) опускається па глибину або спливає. 3. … Читать далее

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 8 КЛАС ТЕСТ КОНТРОЛЬ. ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ. НАДКЛАС РИБИ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Риби пристосовані до водного середовища існування завдяки тому, що: А) дихають з допомогою зябер;          В) мають хорду; Б) мають головний і спинний мозок;   Г) мають серце. 2. Укажіть, який орган чуття риб сприймає напрям і силу струму води: А) орган нюху;  … Читать далее