Архив категории: Тест контроль з Біології

САМОСТІЙНІ РОБОТИ 8 КЛАС ОНЛАЙН. КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ХРЯЩОВИХ РИБ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть особливість хвостового плавця акул: A) має довгу верхню лопать;   Б) має довгу нижню лопать; B) має плакоїдну луску;       Г) має однакові лопаті. 2. Укажіть ознаку скелета акул і скатів: A) костеніє частково; Б) костеніє тільїсі в статевозрілих; B) залишається … Читать далее

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ТЕСТІВ. ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИПИ БЕЗЧЕРЕПНІ ТА ЧЕРЕПНІ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть середовище існування ланцетника: A) суходіл; Б) великі морські глибини; B) прісні водойми; Г) невеликі морські глибини. 2. Укажіть, де розташоване серце у хордових:

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ТИП МОЛЮСКИ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть тварину, яка має усі три відділи тіла – голову, тулуб, ногу: А) беззубка;    В) мідія; Б) ставковик; Г) устриця. 2. Визначте, яка тварина має орган дихання – легені: А) каракатиця;    В) виноградний слимак; Б) кальмар;         Г) перлівниця. 3. Лише … Читать далее

БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ТИП МОЛЮСКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОЛЮСКІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть, які молюски мають радулу: А) дрейсена;    Б) живородка; В) устриця;      Г) беззубка. 2. Кровоносна система у молюсків: А) замкнена, серця немає;   Б) незамкнена, є серце; В) відсутня;                            Г) замкнена, є … Читать далее

ЗАВДАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Внутрішні органи членистоногих розташовані у: А) первинній порожнині тіла;    В) вторинній порожнині тіла; Б) змішаній порожнині тіла;      Г) мезенхімі. 2. Нервова система членистоногих складається з нервів та: A) черевного нервового ланцюжка; Б) черевного нервового ланцюжка з навкологлотковим нервовим кільцем; B) нервових клітин, … Читать далее

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть тип розмноження, характерний для членистоногих: А) статеве;        В) вегетативне; Б) нестатеве;    Г) статеве та нестатеве. 2. Хітиновий скелет у членистоногих слугує: А) зовнішнім скелетом;    В) допомагає процесу линяння; Б) органом руху;               Г) органом … Читать далее

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ. КЛАС КОМАХИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Визначте розділ зоології, що вивчає комах: A) ентомологія;        Б) теріологія; B) орнітологія;          Г) іхтіологія. 2. Укажіть, у яких комах друга пара крил видозмінена в органи рівноваги: A) комарів;          Б) жуків; B) бджіл;          … Читать далее

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНА РОБОТА БЕЗКОШТОВНО. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПАВУКОПОДІБНИХ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть органи виділення павукоподібних: А) зелені залози; Б) мальпігієві судини; В) жирове тіло; Г) метанефридії. 2. Визначте, де міститься отрута в павуків: А) у павутинних бородавках; Б) у кінцевому членику черевця; В) у хеліцерах; Г) у кінцівках. 3. Визначте наявність … Читать далее

САМОСТІЙНА РОБОТА ТЕСТИ БІОЛОГІЯ. КЛАС РАКОПОДІБНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Визначте, чим живиться річковий рак: A) дрібними тваринами;   Б) рослинами; B) падлом;                         Г) рибою. 2. Визначте, яка тварина належить до класу Ракоподібні: A) тарган; Б) креветка; B) каракурт; Г) павук-крестовик. 3. Укажіть, дорослі форми якого … Читать далее

ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ. ТІШ КРУГЛІ ЧЕРВИ. ТІШ КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Рефлекс – реакція організму на подразнення, здійснювана: А) мускулатурою;             В) нервовою системою; Б) травною системою;    Г) усіма системами органів. 2. Укажіть продукт, при вживанні якого людина може заразитися трихінелою: А) сира вода;    В) немитий овоч; Б) … Читать далее

ОНЛАЙН ЗАВДАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЯ. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ. ТІШ КРУГЛІ ЧЕРВИ. ТІШ КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ВАРІАНТ  1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть організм, який має двобічну симетрію: А) амеба; В) планарія; Б) гідра; Г) медуза. 2. Неперетравлені рештки їжі в червів: A) усмоктуються в кров; Б) видаляються з організму органами виділення; B)викидаються назовні з кишечнику; Г) перетворюються на рідкі продукти розпаду. 3. … Читать далее

БІОЛОГІЯ САМОСТІЙНІ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ОНЛАЙН. ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть, де паразитує людська аскарида: A) у шлунку; Б) у кишечнику; B) у м’язах; Г) у легенях. 2. Укажіть, які круглі черви є паразитами рослин: A) трихінела; Б)аскарида; B) гострик; Г) галова нематода. 3. Укажіть, чим дихають круглі черви: A) … Читать далее

САМОСТІЙНІ РОБОТИ БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РІЗНОМАНІТНІСТЬ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть, де живе дорослий бичачий ціп’як: A) у тілі корови; Б) у морі; B) у прісних водоймах; Г) у тілі людини. 2. Укажіть черв’яка, який належить до класу Сисуни: A) біла планарія; Б) котячий сисун; B) бичачий ціп’як; Г) ехінокок.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЯ. ПІДЦЛРСТВО НАЙПРОСТІШІ. ТИП ГУБКИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть, що є органелами руху інфузорії-туфельки: А) війки;           В) м’язи; Б) джгутики;    Г) несправжні ніжки. 2. Продукти розпаду у більшості найпростіших виводяться через: А) поверхню клітини;    В) вічко; Б) травну вакуолю;       Г) ядро. 3. Укажіть, … Читать далее

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУВАННЯ. ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ. ТИП ГУБКИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ

ВАРІАНТ 1 1 рівень Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Укажіть, що є органелами руху амеби: А) війки; Б) джгутики; В) м язи; Г) несправжні ніжки 2. Скоротливі вакуолі необхідні для: А) травлення; Б) газообміну; В) поглинання води; Г) видалення води. 3. Укажіть функцію малого … Читать далее