ЗАВДАННЯ І ВІДПОВІДІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому виділені члени, вжиті у фразеологізмі, є:
Варіант 1                     Варіант 2
однорідними       неоднорідними
А) Ми старі стріляні горобці (О. Гончар).
Б) Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.
В) Тимко розкрив рота з переляку й здивування (Ю. Збанацький).
Г) Яка громада, така і рада (Народна творчість).

2. Укажіть речення, у якому однорідні члени є:
Варіант 1                            Варіант 2
поширеними                     непоширеними
A) Від Батьківщини – і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня… (М. Сингаївський)
Б) В хаті у Меланії було, як у віночку: тіняво, зелено, чисто (О. Гончар).
B) В глибокі чисті криниці люблять дивитись до всього допитливі діти (Ю. Збанацький).
Г) Праворуч – суцільний лан золото-червоної безвусої ярої пшениці (І. Вільде). Читати далі

ТЕСТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, ускладнене:
Варіант 1                                                       Варіант 2
одноріднимим означеннями      неоднорідними означеннями
A) Дух рівний гарячий іде від землі з неба з моря (М. Коцюбинський).
Б) Не раз з’явиться вона хлопцеві в снах і виникпе в його спраглій уяві проблисне розкішшю верб надбережних (О. Гончар).
B) Темна соковита зелепь серед жовтого то були кущі смородини чи малини (Ю. Хорунжий).
Г) Хрести, лелеки, мальви і жоржини були його єдині глядачі (Л. Костенко).

2. Укажіть речення, ускладнене:
Варіант 1                                                               Варіант 2
кількома рядами однорідних членів     одним рядом однорідних членів
A) Крізь рожеві хмарки іноді пробивається рожевий сонячний промінь (О. Копиленко). Читати далі

ТЕСТИ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА ОНЛАЙН. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Односкладним є речення в рядку:
A) Чоловік зупиняється біля перелазу, над яким подзвонюють стручками невисокі акації (М. Стельмах).
Б) Пахне сіном з чумацького возу, що мені сивиною сія (М. Вінграновський).
В) Дорога, майнувши сірим хвостом, безшумно сховала мене в зелені хлібів (В. Винниченко).
Г) А навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів (О. Гончар).

2. Односкладним простим реченням з головним членом, вираженим присудком, є речення:
A) Ніхто ніде не гомонів (Т. Шевченко).
Б) Все віддав би, що жить осталось, за гарячий дотик руки (В. Симоненко).
B) Серед лісу ставок, очеретом з одного боку прикрашений (Остап Вишня).
Г) Так ніхто ще не вірив у мене! (Г.Чубач) Читати далі

8 КЛАС ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1.  Односкладним є речення в рядку:
А) На полі одразу зчинився галас (М. Стельмах).
Б) У тихій радості-журбі вклонявся вечір дневі (М. Рильський).
В) Не кажи «гоп», доки не перескочиш (Народна творчість).
Г) Лиш той творити може, хто любить свій народ (В. Сосюра).

2. Односкладним простим реченням з головним членом, вираженим присудком, є речення:
А) Налякані чужим голосом, птахи з тривожним писком крутились над головою
Соломії (М. Коцюбинський). Читати далі

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть просте речення, яке є:
Варіант. 1               Варіант 2
повним                      неповним
A) На білому снігу – рожеві й сині смуги (М. Рильський).
Б) Блакитними очима дивиться мені в очі весна (Є. Гуцало).
B) Долина ставала ще вужчою, а гори піднімалися все вище та вище (І. Нечуй-Левицький).
Г) Лиш той творити може, хто любить свій народ (В. Сосюра).

2. Укажіть складне речення, частиною якого є:
Варіант 1                    Варіант 2
повне речення         неповне речення
A) Життя прожити не поле перейти (Народна творчість).
Б) Весняне сонце ще не було пекуче, і степ дихав вільготно (О. Гончар).
B) Порожня діжка гучить, а повна мовчить (Народна творчість).
Г) Яке то щастя – свій народ у світлі бачити (Д. Павличко). Читати далі

УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть просте речення, яке є:
Варіант 1                     Варіант 2
односкладним            двоскладним
A) Він говорить, що на вербі груші ростуть.
Б) Під лежачий камінь вода не тече.
B) Без праці не проживеш (Народна творчість).
Г) Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади (Л. Костенко).

2. Укажіть просте односкладне речення, яке має головний член у формі:
Варіант 1               Варіант 2
підмета                     присудка
A) За одним разом дуба не зрубаєш (Народна творчість).
Б) Ось і випускний вечір! Читати далі

ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Складений підмет вжито в реченні:
A) Любить свій край – це для народу жити, боротися за юне, за нове (В. Сосюра).
Б) Цілували Євнраксії руку два герцоги, чотири архієпископи, дванадцять
маркграфів, п’ятнадцять єпископів, баронів і клерків без ліку (П. Загребельний).
B) Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами (Леся Українка).
Г) Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать (Л. Костенко).

2. Складений присудок вжито в реченні:
A) Оженитися – не дощик переждати (Народна творчість).
Б) Буду я навчатись мови-блискавиці в клекоті гарячім кованої криці… (А. Малишко)
B) Я вмію зневажати скрутне становище і нехтувати небезпеку (І. Микитенко).
Г) Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг (Л. Костенко). Читати далі

ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Складений підмет вжито в реченні:
A) Хто топиться, той за соломину вхопиться (Народна творчість).
Б) Народилися мої дід та баба ще кріпаками, побралися уже вільними (М. Стельмах).
B) Маланка з Гафійкою теж заробляли (М. Коцюбинський).
Г) І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум’я й води (Л. Костенко).

2. Складений присудок вжито в реченні:
A) А вже на відпочилім небокраї прекрасний розгоряється пожар (М. Стельмах).
Б) Семена викликали до князя в палац і наказали зачекати в челядницькій (П.Панч).
B) Ні, любий тату, я буду слухатись (Леся Українка).
Г) Тече вода в синє море, та й не витікає (Т. Шевченко). Читати далі

8 КЛАС ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому тире між підметом і присудком:
Варіант. 1                         Варіант 2
ставиться                      не ставиться
A)Я син простого лісоруба, гуцула із Карпатських гір (Д. Павличко).
Б) Писати просто це найбільша майстерність і якість справжнього таланту (О. Копиленко).
B) Води напившися з ясного джерела, вертаються коні (М. Рильський).
Г) Голі шоломи сопок, темні масиви лісів… (О. Гончар). Читати далі

САМОСТІЙНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому підмет є:
Варіант 1                Варіант 2
складеним                 простим
A) Почало до дочки багато царевичів свататися (Народна творчість).
Б) Літо – найкращий час для рибалок-аматорів (З журналу).
B) Тут можна заховатись від пронизливого вітру (П. Панч).
Г) Не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі! (Л. Костенко)

2. Укажіть речення, у якому присудок є:
Варіант 1                     Варіант 2
складеним                       простим
A) І коли зійшов Максим Залізняк на ґанок, повітря здригнулося від гарматних і рушничних випалів (Ю. Мушкетик). Читати далі

УКРАЇНСЬКА МОВА ТЕСТ КОНТРОЛЬ ВІДПОВІДІ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Усі подані словосполучення с прислівниковими в рядку:
A) хліб і сіль, ближче до людей, далеко від дому;
Б) жити чесно, щедро пригостити, п’ятами накивати;
B) згідно з законом, моторошно від страху, радісно на душі;
Г) повернутися пізно, краще за художника, щиро привітати.

2. Односкладним є речення в рядку:
A) Ніч – мов криниця без дна (М. Рильський).
Б) Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця (В. Сосюра).
B) Жити – добро робити (Народна творчість).
Г) Світло сяйною хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах (Є. Гуцало). Читати далі

УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС ТЕСТ КОНТРОЛЬ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
1. Усі подані словосполучення е іменниковими в рядку:
A) доброта перемагає, схожий на батька, хтось із них;
Б) берег річки, осіння прохолода, батьківська хата;
B) розмовляти про справи, один із багатьох, німе запитання;
Г) брат з сестрою, уміння працювати, міцніший за сталь.

2. Односкладним є речення в рядку:
A) Мене сьогодні голуб розбудив (Л. Костенко).
Б) Черешні тут росли високі й розкішні (О. Гончар).
B) Треба бути щедрим і вимогливим до себе (О.Довженко).
Г) Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (І. Нечуй-Левицький). Читати далі

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть односкладне речення, яке є:
Варіант 1                          Варіант 2
означено-особовим           безособовим
А) Як парость виноградної лози, плекайте мову (М. Рильський)
Б) Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки (О.Олесь)
В) Давно немає літа з нами, що мов одснилося у снах… (В. Симоненко)
Г) Швидко робить, та переробляє довго (Народна творчість)

2. Укажіть двоскладне речення, яке є:
Варіант 1                   Варіант 2
непоширеним               поширеним
А) Зі мною знов любов моя з рум’янцем на щоці (В. Симоненко)
Б) Добрим паростям ти віддавай і любов, і увагу, без жалю використовуй лихий та отруйний бур’ян… (М. Рильський)
В) Поле – що безкрає море (Панас Мирний) Читати далі

ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Завдання 1-2мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть рядок, у якому всі подані словосполучення є:
Варіант 1                      Варіант 2
іменниковими                 дієслівними
А) Мій край; земленька свята; отруєний журбою;
Б) падають вниз; шукати ганьбу; гнути клени;
В) сонячний ранок; розлука з тобою; сад пісень;
Г) повільно йти; велика скриня; дивитися на небо.

2. Укажіть рядок, у чкому всі виділені в словосполученнях слова є:
Варіант 1                 Варіант 2
головними                 залежними
А) Останнє літо; дивляться мовчки; говорити тихо;
Б) двічі на день; дзеркало площ; крапля роси;
В) третя рота; дихати легко; терновий кущ;
Г) цікава книга; ваш будинок; кава по-турецьки. Читати далі

ТЕСТ КОНТРОЛЬ БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ВАРІАНТ 2
1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
1. Сукупність організмів і умов середовища існування – це:
А) біогеоценоз;    В) угруповання;
Б)ареал; Г) біоценоз.

2. Укажіть основну систематичну одиницю:
А)ряд;           В) родина;
Б) рід;           Г) вид.

3. Визначте, з чого починається ланцюг живлення у природі:
А) з грибів;                       В) з рослин;
Б) з мікроорганізмів;       Г) з тварин. Читати далі