САМОСТІЙНІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКА МОВА. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Виберіть безсполучникове складне речення із смисловими відношеннями між частинами:
Варіант 1                          Варіант 2
причини                           протиставлення
A) Зійде сонце – утру сльози, ніхто не побачить (Т. Шевченко).
Б) Половина тих садів цвіте, половина осипається (Народна творчість).
B) Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті (Т. Шевченко).
Г) Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна (Л. Костенко).

2. Речення, що відповідає схемі (розділові знаки пропущено):
Варіант 1                              Варіант 2
[]-[].                                              []:[].
A) Нема без втрати перемоги без горя радості нема (В. Сосюра).
Б) На годину спізнишся за рік не доженеш (Народна творчість). Читати далі

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 9 КЛАС. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть правильне продовження визначення:
Складнопідрядне речення порівняльне – де речення, підрядна частина якого вказує
A) з’ясовує зміст одного із членів головного речення.
Б) на час дії, що відбувається у головному реченні.
B) на те, як саме відбуватиметься дія в головному реченні.
Г) на напрям або місце дії, що відбувається у головпому реченні.

2. Визначте кількість підрядних частин у реченні:
Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко).
A) Дві;             Б) три;
B) чотири;      Г) п’ять. Читати далі

ВІДПОВІДІ НА ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть правильне продовження визначення:
Складнопідрядне речення допустове – де речення, підрядна частина якого
A) пояснює означення, виражене іменником чи займенником.
Б) вказує умову, всупереч якій відбувається дія в головному реченні.
B) вказує спосіб дії головного речення.
Г) вказує час дії, що відбувається у головному реченні.

2. Визначте кількість підрядних частин у реченні:
Коли листя зелене було, як трави стояли і квіти пахтіли, кудись несподівано сонце зайшло і білі пелюстки снігів полетіли (В. Сосюра).
А) Дві;   В) чотири;
Б) три;   Г) п’ять. Читати далі

САМОСТІЙНІ РОБОТИ 9 КЛАС. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть правильне визначення виду підрядності в складносурядному реченні з кількома підрядними.
Варіант 1                                      Варіант 2
Однорідна підрядність -     Неоднорідна підрядність -
A) підрядність, за якої перше підрядне залежить від головного речення, друге підрядне – від першого, третє – від другого і т. д.
Б) підрядність, за якої однакові за значенням підрядні речення відносяться до якогось одного члена в головному реченні або до головного речення в цілому.
B) підрядність, за якої кілька підрядних частин різних типів пояснюють якийсь один член головної частини або ж відносяться до різних її членів.
Г) підрядність, для якої притаманні підпорядкування різного характеру.

2. Укажіть речення:
Варіант 1                                                 Варіант 2
з неоднорідною підрядністю    з комбінованою підрядністю Читати далі

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗАВДВННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть складнопідрядне речення з підрядним:
Варіант. 1                        Варіант 2
з’ясувальним                     означальним
A) Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко).
Б) Коли за все берешся, то нічого не зробиш (Народна творчість).
B) Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив (Леся Українка).
Г) Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина).

2. Виберіть складнопідрядне обставинне речення:
Варіант 1                 Варіант 2
умови                             мети
A)    Хоч на щастя життя багате, але кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати (В. Симоненко).
Б) Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь непереможним (Народна творчість). Читати далі

ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 9 КЛАС. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть складносурядне речення.
A) На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться (Л. Глібов).
Б) Дерева в саду хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені (В. Сосюра).
B) Праця садівника неспокійна, але почесна і самою своєю суттю мирна (О. Гончар).
Г) Не лише сльози проливала Леся, а й заклик був у віршах до борні (В. Гуртовенко).

2. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою протиставного сполучника.
A) Фронт мовчав, чи його чутно не було витряпицею (О. Гончар).
Б) Лиш небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає (А. Малишко).
B) Між нами ґрат нема, та ними і не можна троянду й солов’я навіки розлучить (Леся Українка).
Г) І марили айстри в саду восени про трави шовкові, про сонячні дні, і в мріях ввижалась їм казка ясна (О. Олесь). Читати далі

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 9 КЛАС. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть складносурядне речення.
A) Коли надав із дерев лист і люди збирали картоплю, повернувся додому Оксен (Г. Тютюнник)
Б) Тихо-мирно спала зграя лебедина, і даремно лебідь звав, будив її (О. Олесь).
B) Микола пізнавав дівчину і не впізнавав: вона була не вербівська (І. Нечуй-Левицький).
Г) На зорі задививсь хлопчина, але своєї не знайшов (Б.-І. Антонич).

2. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою протиставного сполучника.
A) Осідлайте швидше коні воронії, та й поїдем доганяти літа молодії (Народна творчість).
Б) То сонце вигляне, то знову бризне дощ (М. Рильський).
B) Вмерла осінь, і холодом трав вже не пахне мені вечорами (В. Сосюра).
Г) Хай слово мовлене інакше, та суть в них наша зостається (П. Тичина). Читати далі

САМОСТІЙНА РОБОТА 9 КЛАС. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою:
Варіант 1                                                          Варіант 2
розділового сполучника                         протиставного сполучника
A) Нове століття вже на видноколі, і час новітню створює красу (Л. Костенко).
Б) Демко вдоволений розпорядком батька, зате Максимові де не до вподоби (У. Самчук).
B) Зараз тільки сухе бадилля стовбурчилося на городі та стириміли соняшники (О. Довженко).
Г) Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).

2. Виберіть речення, що відповідає схемі (розділові знаки пропущено):
Варіант 1                 Варіант 2
П-і[].                                  []і[].
A) Кружляє листя і не чутно кроків (Л. Костенко).
Б) Цокнув замок і в серці замкнулася рішучість (М. Коцюбинський).
B) Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи (У. Самчук). Читати далі

УКРАЇНСЬКА МОВА 9 КЛАС ТЕСТИ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть варіант, який є закінченням визначення.
Точно переданий уривок будь-якого висловлювання чи письмового твору, що наводиться для підтвердження або пояснення своїх думок називається…
A) прямою мовою;   Б) непрямою мовою;
B) діалогом;              Г) цитатою.

2. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
A) Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена (М. Олійник).
Б) Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте тут? (В. Сухомлинський).
B) Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
Г) Сахно запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не думають вони заводити садок… (В. Собко).

3. Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно.
A) «Кобзар», за словами Івана Франка, – це: ціла епоха в історії духовного розвитку українського народу.
Б) Максим Рильський писав, що словник – «пишний яр, а не сумне провалля». Читати далі

ТЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть варіант, який є закінченням визначення.
Чуже мовлення, передане дослівно, без змін, називається…
А) прямою мовою;         В) діалогом;
Б) непрямою мовою;    Г) цитатою.

2. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
A) Коли дивлюсь туди он, на захід, іноді чомусь так сумно-сумно стає, говорила Маша (О. Гончар).
Б) Чого зажурився, мій любий козаче – питає дівчина вродлива (Леся Українка).
B) Варвара запитала у начальника, чи можна послати телеграму в Москву: у неї там занедужала мати (Л. Первомайський).
Г) Яка ти розкішна, Земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами (М. Коцюбинський). Читати далі