ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 8 КЛАС. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИЙ, І. МАЛКОВИЧ)

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Моя заступнице й порадо,
безсмертя суджене тобі!..
Бо ти – як мати в рідній хаті,
як джерело із глибини…
A) В. Підпалий, «Запросини»;
Б) І. Малкович, «Свічечка букви ї»;
B) В. Підпалий, «Рідна мова»;
Г) В. Сосюра, «Васильки».

2. Укажіть правильне визначення. Анапест – це
A) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Б) трискладовий віршовий розмір з наголосом на останньому складі;
B) трискладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Г) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі.

3. Визначте ідею поезії В. Підпалого «Тиха елегія». Читати далі

ТЕСТ КОНТРОЛЬ ОНЛАЙН. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИЙ, І. МАЛКОВИЧ)

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть символічне число, яке неодноразово повторюється в поезії В. Підпалого «Запросини».
А)три;
Б) сім;
В) дванадцять;
Г) один.

2. Укажіть правильне визначення. Амфібрахій – це
A) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Б) трискладовий віршовий розмір з наголосом на третьому складі;
B) трискладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі;
Г) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі.
Читати далі

БЕЗКОШТОВНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. ПІДПАЛИЙ. І. МАЛКОВИЧ)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Укажіть автора та назву поезії, з якої взято рядки:
Варіант 1
Я розкажу тобі таке,
Чого не зможе інший,
Бо таємницею володіємо
Я та ніч…

А) І. Малкович «Із янголом на плечі»;
Б) Б. Олійник «Вибір»;
В) В. Сосюра «Васильки»;
Г) В. Підпалий «Запросини».

Варіант 2
О мамо, тату, як спитають,
Куди ваш син подався з віч, -
Скажіть: він музику шукає,
Що босою пішла у ніч. Читати далі

ОНЛАЙН ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА. Б. ОЛІЙНИК)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Укажіть прізвище автора та назву поезії, з якої взято рядки.
Варіант 1
Руками власними тюрму
Творили ми собі одвічну…
0, будьте прокляті, кому
Назад повернуто обличчя!

A) Б. Олійник «Вибір»;
Б) В. Сосюра «Сад»;
B) Леся Українка «Сафо»;
Г) Б. Олійник «Ринг».

Варіант 2
Життю – ні кінця ні начала,
І вічно по колу землі:
Комусь – лебеді від’ячали,
Когось – веселять журавлі. Читати далі

ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8 КЛАС. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ІВАН ФРАНКО. ЛЕСЯ УКРАЇНКА)

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Визначте тему поеми Лесі Українки «Давня казка»
A) підсилення ролі митця і мистецтва в суспільному житті;
Б) відкриття соціальної нерівності;
B) піднесення сили мистецтва;
Г) засудження егоїзму і сріблолюбства.

2. Укажіть, що символізує шлях у поезії Т. Г. Шевченка «Ой три шляхи широкії…»
A) про свободу країнському селянинові;
Б) про багатий урожай українському хліборобові;
B) про можливість повернутися додому;
Г) про активну долю, суспільно значущу діяльність. Читати далі

ТЕСТИ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ОНЛАЙН. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ІВАН ФРАНКО. ЛЕСЯ УКРАЇНКА)

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть правильне визначення. Дактиль – це
A) двоскладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на другому складі;
Б) трискладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на першому складі;
B) двоскладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на першому складі;
Г) трискладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на другому складі.

2. Укажіть, до якого періоду творчості Т. Г. Шевченка належить поезія «Мені однаково, чи буду…»
A) період заслання – «В казематі» (1847-1857 рр.);
Б) ранній період творчості (1837-1843 рр.);
B) період «трьох літ» – «Три літа» (1843-1845 рр.);
Г) останній період творчості (1857-1861 рр.). Читати далі

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 8 КЛАС САМОСТІЙНІ РОБОТИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ЛЕСЯ УКРАЇНКА)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
Варіант 1
1. Укажіть назву першої збірки поезій Лесі Українки.
A) «Невільничі пісні»;
Б) «На крилах пісень»;
B)»Думи і мрії»;
Г) «Мелодії».

Варіант 2
1. Укажіть, у якому році вийшла перша збірка поезій Лесі Українки
A) 1893 р.;
Б) 1899 р.;
B) 1895 р.;
Г) 1894 р, Читати далі

8 КЛАС САМОСТІЙНІ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ІВАН ФРАНКО)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Укажіть, про що йдеться у наведеному фрагменті
Варіант 1
Мов зелена піраміда
На хвилятім синім полі,
На рівнині лазуровій
Велитенський ізмарагд, -
Так облита дивни морем,
Під безхмарним, теплим небом
Зноситься, шумить, пишається,
Спить…

A) річка Дніпро;
Б) Афонська гора;
B) скеля в морі;
Г) гора в Тибеті.

Варіант 2
- Що за невизначені гості
В мою яму заблудили?
Що се за посли і звідки
Вітер ось мені приніс? Читати далі

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ТАРАС ШЕВЧЕНКО)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
Варіант 1
Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.
A) 1837 р.;
Б) 1838 р.;
B) 1830 р.;
Г) 1839 р.

Варіант 2
1. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.
A) організували благодійну виставку картин;
Б) продали збірки творів Є. Гребінки;
B) взяли в борг;
Г) розіграли в лотерею картину К. Брюллова. Читати далі

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 КЛАС. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, біля якої річки Ігор зустрівся з братом Всеволодом («Слово про похід Ігорів»).
A) біля Дніпра;
Б) біля Каяли;
B) біля Оскола;
Г) біля Дінця.

2. Назвіть головного героя «Слова про похід Ігорів».
A) Ігор;
Б) Святослав;
B) Руська земля;
Г) Ярославна.

3. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент. Читати далі

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 9 КЛАС ТЕСТ КОНТРОЛЬ.

Далі буде

 

ТЕМАТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ РОБИ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, коли було створено найдавніше літописне зведення.
А) у Хст.;
Б) у XI ст.;
В) у XII ст.;
Г) у XIII ст.

2. Назвіть твір, у якому згадується похід Ігорів.
A) «Повість минулих літ»;
Б) «Зажурилась Україна»;
B) «Чи не той то Хміль»;
Г) «Віють вітри, віють буйні». Читати далі

САМОСТІЙНІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Назвіть головних дійових осіб у піснях
Варіант 1                              Варіант 2
«Чи не той то Хміль».    «За Сибіром сонце сходить».
A) Сірко;                            A) Довбуш;
Б) Морозенко;                  Б) Кармалюк;
B) Хмельницький;           B) Залізняк;
Г) Залізняк.                      Г) Сірко.

2. Укажіть, які основні мотиви звучать у пісні Марусі Чурай
Варіант 1
«Ой не ходи, Грицю…».
A) поразка козацького війська;
Б) помста коханому за зраду;
B) боротьба з польською шляхтою;
Г) розповідь про українські народні традиції та обряди. Читати далі

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
1. Визначте види родинно-побутових пісень.
Варіант 1
A) про кохання, про сімейне життя;
Б) жартівливі, бурлацькі пісні;
B) весільні, жниварські пісні;
Г) кріпацькі, чумацькі пісні.

Варіант 2
A) купальські та русальні пісні;
Б) думи, пісні-хроніки;
B) жартівливі, бурлацькі пісні;
Г) про кохання, про сімейне життя.

2. Визначте, в якій пісні йдеться про соціальну нерівність.
Варіант 1
A) «За городом качки пливуть»;
Б) «Сонце низенько, вечір близенько»;
B) «Ой, зійди, зійди, ясен місяцю»;
Г) «В кінці греблі шумлять верби». Читати далі

9 КЛАС ТЕСТИ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

ВАРІАНТ  2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть, з якої кількості частин складається речення.
Жити серед людей – все одно, що ходити в казковому саду, де навколо тебе найтонші пелюстки квітів з тремтячими краплинами роси, і треба так іти і так доторкуватися до квітів, щоб не впала жодна крапля (В. Сухомлинський).
A) Дві;
Б) три;
B) чотири;
Г) п’ять.

2. Укажіть, які види зв’язку наявні в реченні.
Але малюнком тоскним і недбалим не хоче годувати листопад, і мріють зорі: ми серця запалим; радіє місяць: повернувсь назад (П. Филипович).
A) Сполучниковий сурядний і підрядний;
Б) безсполучниковий та сполучниковий сурядний;
B) безсполучниковий та сполучниковий підрядний;
Г) безсполучниковий та сполучниковий сурядпий і підрядний. Читати далі