Підготуйся до тест-контролю

Важливість результатів шкільного тест-контролю тяжко переоцінити. Від оцінки залежить ставлення батьків, вчителів та навіть однокласників. Та й для самого учня набагато краще отримати «відмінно» – відразу й настрій підіймається, й стимул для подальшого навчання прокидається.

завдання тест контрольДля найоптимальнішої підготовки потрібно використовувати тест-контроль відповіді онлайн. Комп’ютер вдома є? А вільний доступ до Інтернету? От і добре, тому що в даному випадку більше нічого не знадобиться. Хіба що світлий розум та гарна пам’ять. Читати далі

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
в середині XIX — у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант
1. Укажіть дату наведеної події.
Варіант І
Було створено окружні суди, які являли собою першу судову інстанцію. Для розв’язання дрібних справ вводився інститут мирових суддів.
А) 1861р.; Б) 1864 р.; В) 1874 р.; Г) 1898 р.

Варіант II
Царський маніфест проголосив скасування особистої залежності селянина від поміщика.
А) 1861 р.; Б) 1864 р.; В) 1865 р.; Г) 1874 р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«добровільне або вимушене переміщення населення з економічних причин з країни постійного проживання в інші країни».
А) Політична еміграція; В) трудова еміграція;
Б) міграція населення; Г) сільська еміграція.

Варіант II
«особистий вільний селянин, вимушений виконувати всі свої повинності перед поміщиком до переходу на викуп».
А) Вільний селянин; В) холоп;
Б) тимчасовозобов’язаний селянин; Г) рекрут.

3. Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Навіть студентство охопив антикріпосницький рух. Члени гуртка, який виник в одному з університетів, передбачав скасування самодержавства, кріпацтва, введення республіканського устрою.
А) «Київська козаччина»;
Б) діяльність Кирило-Мефодіївського братства;
В) похід «в Таврію за волею»;
Г) виникнення Харківсько-Київського студентського таємного політичного товариства.

Варіант ІІ
Аграрне перенаселення, дешева робоча сила, слабо розвинена міська промисловість вимусили селян кидати батьківщину та шукати щастя в інших країнах.
А) Початок трудової еміграції; В) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»; Г) початок політичної еміграції
Читати далі

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
в середині XIX — у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
завершення промислового перевороту в Наддніпрянській Україні.
А) 40-50-ті рр. XIX століття; В) 60-80-ті рр. XIX століття;
Б) 50-60-ті рр. XIX століття; Г) 80 рр. XIX століття — початок XX століття.

Варіант ІІ
створення першого споживацького кооцеративу в Західній Україні.
А) 1865 р.; Б) 1883 р.; В) 1889 р.; Г) 1896 р.

2.
Визначте, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він походив з козацького роду. Підприємець, власник багатьох цукрових заводів в Україні. Збудував самий великий цукровий завод в хуторі Михайлівському.
А) В. Симиренко; Б) А. Терещенко; В) С. Потоцький; Г) О. Харитоненко.

Варіант II
Англійський підприємець, засновник поселення, яке перетворилося згодом у великий вугільно-металургійний центр України.
А) Гельферих-Саде; В) Юз;
Б)Гриєвс; Г)Фільворт. Читати далі

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині XIX — у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть рік ліквідації
Варіант І
панщини на Закарпатті.
А) 1850 р.; Б) 1853 р.; В) 1861 р.; Г) 1864 р.

Варіант II
кріпацтва в Росії.
А) 1857 р.; Б) 1861р.; В) 1864 р.; Г) 1874 р.

2.
Визначте, про яку подію йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Стали розповсюджуватися чутки про представлення царем свободи селянам в Криму. Селяни селами рушили до Криму.
А) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»;
В) антиросійське повстання М. Чайковського;
Г) Кримська війна.

Варіант II
Був сформований полк чисельністю 1400 вояків під керівництвом Садик-Паши (псевдонім польського шляхтича). Керівники полку бажали відродження незалежності України і Польщі. Наприкінці 1854 р. полк дістався кордонів Росії,
але до рішучих дій не дійшло.
А) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»;
В) антиросійське повстання М. Чайковського;
Г) Кримська війна.
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Технічної академії у Львові.
А) 1822 р.; В) 1844 р.
Б) 1834 р.; Г) 1850 р.

Варіант II
відкриття Реальної академії у Львові.
А) 1805 р.;
Б) 1817 р.;
В) 1820 р.;
Г) 1834 р.

2. Укажіть портрет
відповіді самостійні роботи історія україни
Варіант І
актора М. Щепкіна.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

Варіант ІІ
відомого письменника Г. Квітки-Основ’яненка.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть фото, на якому зображено
скачать завдання самостійних з історії україни
Варіант І
університет Святого Володимира.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.

Варіант II
Харківський університет.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.

2. Визначте, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Найбільш відомий кобзар України. Народні пісні і думи, які він співав, користувалися великою популярністю серед народу.
А) Т. Шевченко; В) М. Щепкін;
Б) О. Вересай; Г) М. Гоголь.

Варіант II
Геніальний актор, колишній кріпак. Він працював на сцені харківського, а потім полтавського театрів. Був неперевершений у ролі Чупруна в «Москалі-чарівнику». Читати далі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
З виникненням цього товариства на політичну арену боротьби вийшла українська різночинна інтелігенція. Символом товариства був золотий перстень з вигравіруваними прізвищами відомих слов’янських просвітителів.
А) 1821 р.; Б) 1825 р.; В) 1846 р.; Г) 1848 р.

Варіант II
У відповідь на дії поляків, які створили Центральну раду народову, українська інтелігенція створила свій орган, який повинен був захищати інтереси українського населення Галіції.
А) 1846 р.; Б) 1847 р.; В) 1848 р.; Г) 1849 р.

2. Визначте, про якого літературного діяча йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він засуджував політику Російської імперії, у якій «від молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить».
А) П. Куліш; В) Г. Квітка-Основ’яненко;
Б) І. Вагилевич; Г) Т. Шевченко.

Варіант II
Він народився на Поділлі. Ще молодим був відданий у солдати, але втік з уланського полку. Став ватажком селянського повстання, яке тривало навіть чверть століття. Про нього складали пісні, легенди, прислів’я: «Барину хорошо не будет, если в село… прибудет».
А) У. Кармелюк; Б) Л. Кобилиця; В) Т. Шевченко; Г) О. Семенов.

3.
Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Російська держава намагалася задовольняти свої потреби, що ростуть, але не змогла піти цивілізованим шляхом. Урядовці винайшли нову форму урочної системи для державних селян. Керував створеними утвореннями граф Аракчеєв. Читати далі

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Кирило-Мефодіївського братства.
А) 1845 р.; Б) 1846 р.; В) 1847 р.; Г) 1848 р.

Варіант II
початку роботи австрійського парламенту, де були представлені депутати від українців.
А) 10 липня 1848 р.; В) 18 червня 1849 р.;
Б) 25 листопада 1848 р.; Г) 28 березня 1849р.

2. Укажіть назву
Варіант І
першої української газети, яка вийшла у Львові.
А) «Руська правда»; В) «Зоря Галицька»;
Б) « У країнський вісник »; Г) «Правда України».

Варіант II
одного з програмних документів Кирило-Мефодіївського братства.
А) « Русалка Дністрова »; В) « Конституція »;
Б) «Руська правда»; Г) «Книга буття українського народу».

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
Читати далі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіа
1. Укажіть дату
Варіант І
виникнення військових поселень в Україні.
А) 1812 р.; Б) 1814 р.; В) 1816 р.; . Г) 1818 р.

Варіант II
руху опришків на Прикарпатті.
А) 1843-1844 рр.; Б) 1813-1835 рр.; В) 1810-1825 рр.; Г) 1846-1848 рр.

2.
Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«загострене, нестале становище; різка зміна, злом».
А) Криза; Б) революція; В) переворот; Г) війна.

Варіант II
«прагнення до відокремлення, відособлення».
А) Сепаратизм; Б) сегрегація; В) федералізм; Г) символізм.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
3. Укажіть особливості розвитку промисловості
Варіант І
у Наддніпрянській Україні.
1) Занепад розвитку державної промисловості;
2) відкриття цукрових заводів;
3) поступове зростання кількості найманих робітників;
4) розвиток чумацького промислу;
5) використання у промисловості праці кріпаків;
6) початок промислового перевороту в 30-40-х рр.;
7) з 20-х рр, відбувається прискорений розвиток млинарництва.
Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
події, яка має назву «місія В. Капніста в Берліні».
А) 1787 р.; Б) 1791 р.; В)1812р.; Г) 1831 р.

Варіант II
видання «Руськоютрійцею» альманаху «Русалка Дністрова».
А) 1816 р.; Б) 1834 р.; В) 1837 р.; Г) 1848р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«Релігійно-етичний рух, що виник в Англії в XVIII столітті серед представників різної духовної та політичної орієнтації. Головна мета — „просвітницький” вплив на владу».
А) Марксизм; Б) реформація; В) масонство; Г) православ’я.

Варіант II
«Самоуправління, право населення певної території самостійно вирішувати справи внутрішнього управління».
А) Автономія; Б) федерація; В) конфедерація; Г) республіка. Читати далі

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН. ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться.
Варіант I
«…Почалася війна, не подібна на жодні з попередніх переказів про війни. Наполеон… зупинився в Москві й замість шпаги супротивника побачив підняту над собою дубину…»
А) 1812 р.; Б) 1813 р.; В) 1825 р.; Г) 1826 р.

Варіант II
«16 жовтня армії зійшлися на полі бою під Лейпцигом. (Французька — авт.) армія… зазнала втрат, які звичайно є наслідком найбільших поразок.»
А) 1812 р.; Б) 1813 р.; В) 1814 р.; Г) 1815

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він прийшов у революцію не як представник народу, хоча він говорив від його імені і користувався його симпатіями більше, ніж будь-хто інший. Граф… зумів стати політичним іменем, яке найповніше втілило перед усім світом Велику Французьку революцію на її першому етапі.
А) М. Робесп’єр; Б) О. Мірабо; В) Ж. П. Марат; Г) Ж. Дантон.
Читати далі

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН
САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
прийняття «Декларації прав людини й громадянина».
А) 26 серпня 1789 р.; В) 10 серпня 1792 р.;
Б) 3 вересня 1791 р.; Г) 10 жовтня 1793 р.

Варіант II
захвату влади якобінцями.
А) 25 жовтня-1 листопада 1791 р.; В) 18 квітня 1792 р.;
Б) 31 травня-2 червня 1793 р.; Г) 27 липня 1794 р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«частина великої буржуазії у Франції в період революції кінця XVIII століття, яка намагалася встановити республіку».
А) Якобінці; В) жирондисти;
Б) роялісти; Г) кордельєри.

Варіант II
«представники політичної течії в період Французької революції, які виражали інтереси революційно-демократичної буржуазії, що виступала разом з селянством. Під час революції встановили диктаторський режим».
А) Кордельєри; В) якобінці;
Б) фельяни; Г) жирондисти.
Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть портрет
тест контроль історія україни
Варіант І
М. Шашкевича.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

Варіант II
П. Пестеля.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

2. Укажіть, про кого йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він очолив Тульчинську управу «Союзу благоденства», а потім йому належала провідна роль у діяльності Південного товариства. Автор «Руської правди».
А) М. Бестужев-Рюмін; В) П. Пестель;
Б) М. Муравйов-Апостол; Г) П. Борисов.
Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть назву
Варіант І
краю у складі Австрійської імперії з центром у Львові.
А) Коронний край; В) Королівство Галіції і Лодомерії;
Б) Польща; Г) Королівство Польща.

Варіант II
українського війська, створеного у 1832 р., яке отримало землі в Олександрійському повіті Катеринославської губернії.
А) Запорозьке окреме військо; В) Задунайське козацьке військо;
Б) Азовське козацьке військо; Г) Катеринославський окремий полк.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«зведення різноманітних проявів життя в державі до єдиних зразків, затверджених імперською владою ».
А) Уніфікація; В) денацифікація;
Б) бюрократизація; Г) демократизація.

Варіант II
«посилення ролі урядовців, за допомогою яких імперські уряди управляли населенням, позбавляючи його всяких елементів самоврядування».
А) Денаціоналізація; В) автономізація;
Б) бюрократизація; Г) закріпачення.
Читати далі

СХІДНИЙ СВІТ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СХІДНИЙ СВІТ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей) серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
спорудження мавзолею Тадж-Махал в Індії.
А) 1556-1605 рр.; В) 1525-1526 рр.;
Б) 1630-1652 рр.; Г) 1632-1648 рр.

Варіант II
правління династії Мин в Китаї.
А) 1245-1582 рр.; В) 1368-1644 рр.;
Б) 1390-1640 рр.; Г) 1620-1783 рр.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «джагір».
A) Земельний наділ мусульманської знаті;
Б) княжий титул в Індії;
B) героїчний епос;
Г) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять від одного покоління до наступного.

Варіант II
визначення поняття «раджа».
A) Княжий титул в Індії;
Б) княжий титул в деяких мусульманських державах;
B) правитель в Османській імперії;
Г) державна канцелярія в Османській імперії.
Читати далі