Отдых от тестирования

Тестирование, конечно, очень важно в жизни любого школьника или абитуриента, но нужно и уметь отдыхать. За границей очень популярно ездить целыми семьями в казино. В США, например, ездят в Лас-Вегас, который является центром развлечений всего государства. Читати далі

Тест-контроль з української мови

Як підготуватися до чергової перевірки знань у школі із української мови? Можна повторювати всі правила до ранку, а можна просто віднайти потрібний тест-контроль українська мова відповіді онлайн та пройти його декілька разів. Таким чином, потрібна інформація відфільтрується та закріпиться у пам’яті надовго.

Тест-контроль українська мова відповіді онлайн дозволяє не лише провести ефективну підготовку, а й поставити власну оцінку своєму рівню знань. Читати далі

Тест-контроль з англійської мови

Знання хоча б однієї іноземної мови підвищує шанси влаштуватися на хорошу роботу в престижну компанію. Зрозуміти це якомога раніше означає почати влаштовувати своє майбутнє. Якщо ти, наприклад, восьмикласник, стартувати можна із 8 клас тест-контроль англійська мова. Останній допоможе виявити рівень знань та зрозуміти, що саме потрібно надолужити.

8 клас тест-контроль англійська мова влаштований таким чином, що кожний окремо взятий тест-контроль – це інша розмовна тема, де також перевіряється знання граматичних правил.
Читати далі

Тест-контроль з біології

Тест-контроль із різних предметів має в основі одну структуру.

Розглянемо відповіді 9 клас тест-контроль з біології. Він складається із чотирьох рівнів, кожен з яких містить чергову порцію завдань. Перший етап пропонує  для виконання шість запитань, до кожного – декілька варіантів відповідей, де правильною є лише одна. Тести можуть містити малюнки із відповідним завданням показати де на картинці знаходиться той чи інший елемент.

Читати далі

ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
першої парламентської реформи в Англії.
А) 1825 р.; Б) 1832 р.; В)1834р.; Г)1842р.

Варіант II
Липневої революції у Франції.
А) 1830 р.; Б) 1832 р.; В)1837р.; Г)1848р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:’
Варіант I
«відновлення влади королівської династії Бурбонів у Франції після остаточного розгрому Наполеона».
А) Реставрація; Б) реституція; В) конкордат; Г) реформація.

Варіант II
«демократичний рух англійських робітників в ЗО—50-х рр. XIX століття. Свої вимоги вони висловили у вигляді законопроекту. Головною вимогою була боротьба за реформування виборчої системи в країні».
А) Лібералізм; В) чартизм;
Б) шовінізм; Г) соціал-демократія.
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
видання царем Емського акту.
А) 1861р.; Б) 1870 р.; В) 1876 р.; Г) 1893 р.

Варіант II
прийняття «Валуєвськогоциркуляру».
А) 1860 р.; Б) 1863 р.; В) 1876 р.; Г) 1888 р.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Інженер, який першим у світі винайшов та застосував на практиці дугове електрозварювання металів.
А) М. Бенардос; В) М. Гамалея;
Б) І. Мечніков; Г) А. Бородін.

Варіант ІІ
Художник, народився в Україні; тут пройшли його дитинство, юність. Написав відому картину на українську тематику «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
А) С. Васильківський; В) І. Рєпін;
Б) І. Айвазовський; Г) К. Костанди

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді до самостійної роботи з історіїї україни для 9 класу
3. Позначте характерні риси розвитку
Варіант І
культури у другій половині XIX століття.
1) Активізація діяльності національно свідомої інтелігенції;
2) процес українізації культури на західноукраїнських землях;
3) розквіт меценатства (Терещенки, Симиренки); Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Український радикальний рух активізував патріотів України. Народовці створили організацію, яка стала прообразом політичної партії.
А) 1878 р.; Б) 1888 р.; В) 1885 р.; Г) 1892 р.

Варіант II
Останнє в XIX столітті польське повстання не мало підтримки серед українців, тому що повстанці виступали за відродження Польської держави, до складу якої повинна була ввійти Правобережна Україна.
А) 1830-1831 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1863-1864 рр.; Г) 1878-1879 рр.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
Варіант І
«Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за повалення царизму шляхом
селянської революції.»
А) Народовці; Б) москвофіли; В) народники; Г) радикали.

Варіант II
«Діячі мовно-літературної й суспільно-політичної течії українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття в середині XIX — 30-х рр. XX століття пропагували “єдину неподільну російську народність”, доводили етнічну тотожність росіян, українців та галицьких русинів, заперечували існування окремої української нації.»
А) Народники; Б) народовці; В) москвофіли; Г) радикали.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в тексті.
Варіант І
В Києві з 1873 р. існувало об’єднання, яке займалося пропагандою серед робітників, проводило політичні диспути. Члени об’єднання встановили зв’язок з народницькими групами Харкова, Одеси, Петербурга.
А) Створення «Таємної дружини»; В) створення УСДП;
Б) виникнення «Київської комуни»; Г) виникнення першої громади в Києві.
Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
діяльності таємної студентської організації «Братство тарасівців».
А) 1872-1873 рр.; Б) 1892-1893 рр.; В) 1882-1883 рр.; Г) 1895-1896 рр.

Варіант II
створення Русько-Української радикальної партії.
А) 1888 р.; Б) 1890 р.; В) 1896 р.; Г) 1899р.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він на кошти київських громадівців розпочав видання у Відні українською мовою пропагандистської та науково-популярної літератури для розповсюдження в Україні. У 1878 р. у Женеві він почав видання українського політичного журналу «Громада».

А) Б. Грінченко; В) В. Антонович;
Б) М. Драгоманов; Г) Г. Галаган

Варіант II
Він першим серед суспільних діячів висунув і обґрунтував ідею повної політичної незалежності України у брошурі «Україна irredenta».
А) Ю. Бачинський; В) І. Франко;
Б) С. Вітик; Г) М. Грушевський

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
З. Укажіть правильні відповіді. Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
закриття недільних шкіл.
А) 1859 р.; В) 1865 р.;
Б) 1862 р.; Г) 1870 р.

Варіант II
виходу журналу «Основа».
А) 1859-1861 рр.; В) 1864-1865 рр.;
Б) 1861-1862 рр.; Г) 1866-1868 рр.

2. Укажіть прізвище
Варіант І
одного із засновників «української громади».
A) Т. Шевченко;
Б) М. Драгоманов;
B) М. Лисенко;
Г) В. Антонович.

Варіант II
одного з учасників таємного гуртка «хлопоманів».
A) Д. Зубрицький;
Б) Т. Шевченко;
B) М. Лисенко;
Г) В. Антонович. Читати далі