БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Визначте процес, що належить до
Варіант 1                                   Варіант 2
зовнішнього дихання.      внутрішнього дихання.
А) Вдихання повітря     Б) Обмін газів між кров’ю та атмосферним повітрям
В) Видихання повітря    Г) Окиснювальні процеси в клітинах

2. Укажіть хворобу органів дихання, яка є
Варіант 1                   Варіант 2
вірусною.                  алергічною.
А) Бронхіт   Б) Грип   В) Туберкульоз   Г) Бронхіальна астма

3. Визначте ознаку, що характеризує
Варіант 1                      Варіант 2
бронхи.                           трахею
А) Непарна трубка, що складається з 16-20-ти хрящових напівкілець
Б) Парні органи у вигляді мішків
В) Хрящовий орган у вигляді лійки
Г) Парні труб ки з 6-12-ти кілець

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів відповіді самостіної роботи 9 клас.
4. Укажіть процеси, що відбуваються під час
Варіант 1
вдиху.
(4 правильні відповіді)
A) Збудження дихального центру;
Б) розслаблення міжреберних м’язів;
B) скорочення міжреберних м’язів;
Г) опускання діафрагми;
Д) піднімання діафрагми;
Е) збільшення об’єму легенів;
Є) зменшення об’єму легенів;
Ж) підвищення тиску в грудній порожнині.

Варіант 2
видиху.
(4 правильні відповіді)
A) Скорочення міжреберних м’язів;
Б) розслаблення міжреберних м’язів;
B) збудження дихального центру;
Г) опускання діафрагми;
Д) піднімання діафрагми;
Е) збільшення об’єму легенів;
Є) зменшення об’єму легенів;
Ж) підвищення тиску в грудній порожнині.

3 рівень
Завдання 5 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
5. Установіть відповідність між
Варіант 1
органами дихання та їх функціями.
1. Трахея;             A) З’єднують трахею та легені;
2. бронхи;             Б) проводить повітря з гортані в бронхи;
3. носоглотка;      B) виконують функцію газообміну;
4. легені.               Г) зігріває та очищує повітря;
Д) переносить кров до серця.
Варіант 2
назвою хвороби та її симптомами.
1. Грип;                             A) Алергічне захворювання, що спричиняє задишку;
2. дифтерія;                     Б) гостре вірусне захворювання;
3. пневмонія;                   B) запалення легенів;
4. бронхіальна астма.    Г) інфекційна хвороба, що спричиняє набряк глотки та гортані;
Д) запалення горла.

4 рівень самостійних робіт з біології
Варіант 1    
6. Дихальні шляхи вистелені війчастим епітелієм. Поясніть, яке це має значення.

Варіант 2
6. Поясніть, як пов’язані в організмі людини кровоносна та дихальна системи.

Поделись с друзьями:
Твитнуть