ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1


ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН
САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
прийняття «Декларації прав людини й громадянина».
А) 26 серпня 1789 р.; В) 10 серпня 1792 р.;
Б) 3 вересня 1791 р.; Г) 10 жовтня 1793 р.

Варіант II
захвату влади якобінцями.
А) 25 жовтня-1 листопада 1791 р.; В) 18 квітня 1792 р.;
Б) 31 травня-2 червня 1793 р.; Г) 27 липня 1794 р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«частина великої буржуазії у Франції в період революції кінця XVIII століття, яка намагалася встановити республіку».
А) Якобінці; В) жирондисти;
Б) роялісти; Г) кордельєри.

Варіант II
«представники політичної течії в період Французької революції, які виражали інтереси революційно-демократичної буржуазії, що виступала разом з селянством. Під час революції встановили диктаторський режим».
А) Кордельєри; В) якобінці;
Б) фельяни; Г) жирондисти.

Завдання 3 самостійної з всесвітньої історії має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
3. Укажіть
Варіант І
причини Великої французької революції кінця XVIII століття.
1) Феодальний лад гальмував розвиток промисловості і торгівлі;
2) поділ суспільства на стани;
3) розквіт абсолютизму;
4) бажання Франції стати великою морською і колоніальною державою;
5) політична безправність більшості населення Франції;
6) боротьба церкви з абсолютизмом королівської влади;
7) боротьба дворянства за власні права привілеї.

Варіант II
характерні риси якобінської диктатури.
1) Вся повнота влади належала Конвенту;
2) надання привілеїв католицькій церкві;
3) повна, безвідплатна відміна феодальних повинностей;
4) масові репресії проти опозиційних сил;
5) розквіт вільної торгівлі;
6) добровольницький принцип формування армії;
7) політика дехрістіанізації.

Достатній рівень
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді
4. Установіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
A) 9 листопада 1799 р.;
Б) 16-19 жовтня 1813 р.;
B) 18 червня 1815 р.;
Г) 14 липня 1789 р.
Події
1. Битва при Ватерлоо, розгром Наполеона;
2. штурм Бастилії;
3. битва під Лейпцигом, поразка Наполеона;
4. проголошення Наполеона імператором;
5. державний переворот, прихід до влади Наполеона Бонапарта.

Варіант II
Дати
A) 10 серпня 1792 р.;
Б) 26 серпня 1789 р.;
B) 21 жовтня 1805 р.;
Г) 7 вересня 1812 р.
Події
1. Трафальгарська битва;
2. Бородінська битва;
3. повалення монархії;
4. битва під Лейпцигом;
5. прийняття «Декларації прав людини й громадянина».

Високий рівень
5.
Прочитайте текст та дайте відповідь на питання. .
Варіант І
Після битви під Ватерлоо Наполеонові пропонували озброїти ремісників і бідноту, об’єднати їх у загони Національної гвардії, проголосити вітчизну в небезпеці й установити на якийсь час диктатуру. Але Наполеон відмовився це зробити.
• Чим пояснюється відмова Наполеона від проведення таких заходів, адже вони, можливо, могли врятувати Францію від вторгнення інтервентів?

Варіант II
На острові Св. Єлени Наполеон сказав: «Моя істинна слава не в сорока битвах, виграних мною; Ватерлоо їх всіх закреслило. Але не буде і не може бути забутий Цивільний кодекс».
• На чому заснована ця упевненість Наполеона? У чому полягає значення Цивільного кодексу?

Самостійні роботи з історії 9 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть