ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ кінця XVIII ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН. ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться.
Варіант I
«…Почалася війна, не подібна на жодні з попередніх переказів про війни. Наполеон… зупинився в Москві й замість шпаги супротивника побачив підняту над собою дубину…»
А) 1812 р.; Б) 1813 р.; В) 1825 р.; Г) 1826 р.

Варіант II
«16 жовтня армії зійшлися на полі бою під Лейпцигом. (Французька — авт.) армія… зазнала втрат, які звичайно є наслідком найбільших поразок.»
А) 1812 р.; Б) 1813 р.; В) 1814 р.; Г) 1815

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він прийшов у революцію не як представник народу, хоча він говорив від його імені і користувався його симпатіями більше, ніж будь-хто інший. Граф… зумів стати політичним іменем, яке найповніше втілило перед усім світом Велику Французьку революцію на її першому етапі.
А) М. Робесп’єр; Б) О. Мірабо; В) Ж. П. Марат; Г) Ж. Дантон.

Варіант II
Королева Британії. Остання представниця Ганноверської династії. Королева неодноразово наголошувала на своїй повазі до принципів парламентаризму.
А) Марія Стюарт; Б) Єлизавета; В) Вікторія; Г) Катерина II.

3. Визначте, про яку подію йдеться.
Варіант І
«1. Британські острови оголошуються у стані блокади…
2. Будь-яка торгівля і будь-які відносини з Британськими островами заборонені.»
А) Запровадження Континентальної блокади Англії;
Б) підписання Тільзітського миру;
В) запровадження блокади чорноморських проливів;
Г) початок війни наполеонівської Франції проти Австрії.

Варіант II тематичне оцінювання
«Молоді люди… (готові були) йти… для вигнання нестерпних австрійців за Альпи… Країна, яку віками тримали в рабстві… роз’єднана, зневажена іноземцями, забувши внутрішні розбрати, піднялася на війну з кличем: „Свобода, незалежність і єдність”.»
А) Революція 1848 р. в Італії;
Б) революція 1848 р, в Німеччині;
В) революція 1848 р. у Франції;
Г) революція 1848 р. в Австро-Угорщині.

4.
Укажіть місто, у якому
Варіант І
у Російській імперії сталося повстання декабристів.
А) Москва; Б) Санкт-Петербург; В) Київ; Г) Єкатеринослав.

Варіант II
було оголошено про створення Священного Союзу.
А) Берлін; Б) Санкт-Петербург; В) Лондон; Г) Париж.

5. Укажіть подію, яка відбулася
Варіант І
раніше за інші.
А) Бородінська битва; В) початок революції в Німеччині;
Б) Термідоріанський переворот у Франції; Г) страта короля Людовика XVI.

Варіант II
пізніше за інші.
А) укладення Тільзітського миру між Росією і Францією;
Б) Наполеон зрікся престолу;
В) початок роботи Віденського конгресу;
Г) початок Великої Французької революції.

6.
Укажіть правильні твердження.
Варіант І
1) Головними проблемами революцій 1848-1849 рр. у Німеччині та Італії було ліквідація монархії, досягнення демократичних прав і свобод;
2) Завданням політичного руху в Росії на початку XIX століття була ліквідація самодержавства і кріпосництва.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні

Варіант II

1) У жовтні 1791 р. у Франції почали роботу Законодавчі збори, які повинні були розробити нове законодавство держави »;
2) Головним завданням Віденського конгресу було об’єднання Італії і Німеччини.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
7. Укажіть
тест контроль історія 9 клас
Варіант І
діячів доби Просвітництва.
А) 1,3 4;
Б) 3, 4, 5;
В) 2, 3, 5;
Г) 4, 5, 6.

Варіант II
європейських імператорів першої поло вини XIX ст.
А) 2, 3, 5; В) 4, 5, 6;
Б) 1,4, 6; Г) 1,2,3.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Установіть події в хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Вторгнення Наполеона в Росію; В) прийняття «Декларації прав людини
Б) виникнення Священного Союзу; і громадянина»; Г) крах якобінської диктатури.

Варіант II

А) Перша парламентська реформа в Англії;
Б) повстання декабристів у Петербурзі;
В) початок чартистського руху в Англії;
Г) початок революції в Австро-Угорщині.

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Ст. 1. Управління республікою доручається імператорові, який приймає титул імператора французів. Правосуддя чиниться від імені імператора, посадовцями, які призначаються ним.
Ст. 2. Наполеон Бонапарт, раніше перший консул республіки, стає імператором французів.
Ст. 3. Імператорський сан передається у спадок. *. кровним і законним нащадкам Наполеона Бонапарта за чоловічою лінією…
Ст. 52. …Імператор… присягає на Євангелії французькому народові.
Ст. 53. Присяга імператора виголошена такими словами: „Присягаюся підтримувати цілісність території республіки, поважати й примушувати інших поважати закони… і свободи культів, поважати… рівність у правах, політичну й громадянську свободу… не накладати ніяких податків і не стягувати ніяких зборів, як тільки згідно із законом… управляти, маючи на увазі одні лише інтереси, щастя і славу французького народу”.»

Органічний сенатус-консульт від 28 флореаля X I I року (18 травня 1804 р.)

1) Який титул прийняв Наполеон?
2) Які факти свідчать про те, що встановлювалася монархія?
3) У чому повинні були виявлятися демократичні риси правління майбутнього імператора?

Варіант II
«Від імені французького народу національні збори прийняли… Конституцію такого змісту:
— Франція (перетворюється — авт.) на республіку…
— Французька республіка демократична, єдина й нероздільна…
— Свобода, рівність і братерство — її принципи. Сім’я, праця, власність, громадський порядок
— її основи.
— Будь-яка власність недоторкана…
— Ніколи не може бути знову застосована конфіскація майна.
— Конституція гарантує громадянам свободу праці…
— Будь-яка влада в державі йде від народу. Вона не може доручатися кому-небудь з правом передавати її;у спадок.
— Законодавча влада (належить — авт.) Національним зборам.
— Виборче право пряме, загальне й таємне.
— Виборці, незалежно від свого цензу у віці 21 року…
— Можуть бути обирані…всі виборці (чоловіки) від 25 років.
— Французький народ доручає виконавчу владу… президентові республіки.
— Обирається на 4 роки…
— Він має у своєму розпорядженні військову силу, але не має права особисто нею командувати.
— (Президент — автп.) призначає та звільняє міністрів, дипломатичних агентів, головнокомандуючого флоту й армії, префекта, представників… колоній… прокурорів.»

З Конституції Французької республіки 4 листопада 1848 р.

1) Визначте, які права гарантувала громадянам Конституція 1848 р.
2) Охарактеризуйте законодавчу й виконавчу влади.
3) Чому Конституцію 1848 р. можна вважати демократичним документом?

Збірник завдань для тематичного оцінювання

Поделись с друзьями:
Твитнуть