СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіа
1. Укажіть дату
Варіант І
виникнення військових поселень в Україні.
А) 1812 р.; Б) 1814 р.; В) 1816 р.; . Г) 1818 р.

Варіант II
руху опришків на Прикарпатті.
А) 1843-1844 рр.; Б) 1813-1835 рр.; В) 1810-1825 рр.; Г) 1846-1848 рр.

2.
Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«загострене, нестале становище; різка зміна, злом».
А) Криза; Б) революція; В) переворот; Г) війна.

Варіант II
«прагнення до відокремлення, відособлення».
А) Сепаратизм; Б) сегрегація; В) федералізм; Г) символізм.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
3. Укажіть особливості розвитку промисловості
Варіант І
у Наддніпрянській Україні.
1) Занепад розвитку державної промисловості;
2) відкриття цукрових заводів;
3) поступове зростання кількості найманих робітників;
4) розвиток чумацького промислу;
5) використання у промисловості праці кріпаків;
6) початок промислового перевороту в 30-40-х рр.;
7) з 20-х рр, відбувається прискорений розвиток млинарництва.

Варіант II
на західноукраїнських землях.
1) Переважання ремісничо-мануфактурних підприємств;
2) поява парових машин з середини 40-х рр. XIX століття;
3) переважна більшість населення зайнята у промисловості;
4) сировина (нафта, ліс) перероблялися за межами регіону ;
5) найрозвиненішою галуззю промисловості було виробництво тютюну;
6) майже не розвивалися традиційні галузі (шкіряна, лісна) через конкуренцію німецьких та чеських виробників;
7) встановлення 8-годинного робочого дня.

Достатній рівень (самостійні роботи 9-й клас)
Завдання 4 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
4. Робота з картою.
самостійні роботи історія україни 9 кл
Варіант І
Укажіть територію, іцо позначена на карті цифрою 1.
A) Район повстання Бузького козацького війська;
Б) район селянського руху під проводом У. Кармелюка;
B) район повстань селян під проводом Л. Кобилиці;
Г) «Київська козаччина».

Варіант II
Укажіть територію, що позначена на карті цифрою 2.
A) Район повстань селян під проводом Л. Кобилиці;
Б) район повстань поміщіцьких селян Катеринославщини й Дону;
B) район повстань чугуївських військових поселенців;
Г) «Київська козаччина».

Високий рівень
5
. Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«За відомостями, які до нас надійшли, депутат рейхстагу Лук’ян Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що він одержав від його величності цісаря повноваження обирати нових війтів і десятників…
Кобилиця в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах ніби роз’яснив місцевому населенню, що ліси і полонини належать їм…»

Діяльність Л ук’яка Кобилиці (З донесення коломийського старости ) (1848 р.)

1) Якими методами діяв Л. Кобилиця?
2) До чого закликав він селян? Чиї інтереси обстоював?

Варіант II
«…Я мав задоволення під керівництвом генерал-ад’ютанта Чернишова встановити спокій в 16 селах, населених понад 2000 душ ревізьких селян і які знаходяться нині в належній покорі…
Щоб пояснити характер цього народного хвилювання, …потрібно знати, що прагнення селян до відкидання безумовної для себе свободи виникло від нав’язування їм уявлення про здійсненну можливість відшукати ону…
Стійкість у запропонованому відшуканні вільності розкрила в них здібність до тактичного захисту, нерідко видно було наглядові пікети, що виставляються з їх сторони, під’їзди, рекогносцировки військових сил, оподатковувані ними селища, рішучість у нападі на озброєних…, тут же видно було успішні засоби в сповіщенні і з ’єднанні багатьох сіл, так що наслідком було утихомирення на значному просторі численних селищ, як вже інші, сполучені в натовп озброєний, відкривалися готовими трудитися за свободу.»

З донесення катеринославського віце-губернатора Міністерству внутрішніх справ про селянський рух і його придушення на Катеринославщині в 1820 р.

1) Які причини селянських виступів на Катеринославщині називає віце-губернатор?
2) Доведіть, що виступи селян було організовано на вискокому рівні.

Історія України 9 кл завдання самостійних

Поделись с друзьями:
Твитнуть