КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть фото, на якому зображено
скачать завдання самостійних з історії україни
Варіант І
університет Святого Володимира.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.

Варіант II
Харківський університет.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.

2. Визначте, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Найбільш відомий кобзар України. Народні пісні і думи, які він співав, користувалися великою популярністю серед народу.
А) Т. Шевченко; В) М. Щепкін;
Б) О. Вересай; Г) М. Гоголь.

Варіант II
Геніальний актор, колишній кріпак. Він працював на сцені харківського, а потім полтавського театрів. Був неперевершений у ролі Чупруна в «Москалі-чарівнику».
А) І. Крюковський; В) Ф. Грищенко;
Б) М. Щепкін; Г) М. Глинка.

Завдання 3 містить сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
3. Укажіть усі правильні твердження.
Варіант І
1) Губернські і повітові міста у першій половині XIX століття будувалися повільно, поза планом;
2) центром театрального життя України в першій половині XIX століття були Полтава і Чернівці;
3) першим ректором університету Святого Володимира став М. Маркевич;
4) перший театр в Києві побудований за проектом архітектора А. Меленського;
5) освіта в Наддніпрянській Україні мала чітко виражений становий характер;
6) «батьком» нової української літератури вважається І. Котляревський, який створив поему «Енеїда»;
7) на західноукраїнських землях в освіті йшли процеси окатоличування, онімечування.

Варіант II історія україни 9 клас
1) У 1840 р. вийшов «Кобзар» Т. Шевченка;
2) перші метеорологічні станції виникли на Харківщині і Миколаївщині;
3) перший ректор Київського університету М. Максимович написав підручник з математики для студентів «Курс математики»;
4) видатний український скульптор П. Мартос створив пам’ятник Володимиру Хрестителю у Києві;
5) національно-культурний розвиток України почав політизуватися в умовах поневолення України Російською та Австро-Угорською імперіями;
6) більшість предметів у Львівському університеті викладалася українською мовою;
7) перша школа бджільництва в Україні була заснована в 1828 р. на Чернігівщині.

Достатній рівень
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
4. Установіть відповідність між прізвищами діячів культури
Варіант І
та їх творами.
Прізвища діячів
A) Т. Шевченко;
Б) Г. Квітка-Основ’яненко;
B) Й. Вітвицький;
Г) І. Котляревський.
Твори
1. «Україна»;
2. « Москаль-чарівник »;
3. «Гайдамаки»;
4. «Сватання на Гончарівці»;
5. «ТарасБульба».

Варіант II
та сферою їх діяльності.
Прізвища діячів
A) М. Остроградський;
Б) А. Едлічка;
B) І. Сошенко;
Г) К. Тон.
Сфери діяльності
1. Живопис;
2. архітектура;
3. математика;
4. музика;
5. театр.

Високий рівень
5.
Складіть тези за темою
Варіант І
«Розвиток освіти і науки України наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття».

Варіант II
«Побут українського народу наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття».

Історія України + Всесвітня історія тест контроль 9 кл

Поделись с друзьями:
Твитнуть