КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Технічної академії у Львові.
А) 1822 р.; В) 1844 р.
Б) 1834 р.; Г) 1850 р.

Варіант II
відкриття Реальної академії у Львові.
А) 1805 р.;
Б) 1817 р.;
В) 1820 р.;
Г) 1834 р.

2. Укажіть портрет
відповіді самостійні роботи історія україни
Варіант І
актора М. Щепкіна.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

Варіант ІІ
відомого письменника Г. Квітки-Основ’яненка.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.

3. Укажіть місто, у якому було створено університет у
Варіант І
1805 р.
А) Київ; В) Львів;
Б) Чернівці; Г) Харків.

Варіант II
1834 р.
А) Харків; В) Київ;
Б) Полтава; Г) Одеса.

4.
Укажіть характерні риси розвитку
Варіант І
культури кінця XVIII — першої половини XIX століття.
А) Відсутність власної державності позитивно впливала на розвиток культури;
Б) величезний вплив на розвиток культури на західноукраїнських землях мала православна церква;
В) основними напрямками у мистецтві були класицизм та романтизм;
Г) здійснювався тиск на розвиток культури, на Закарпатті проводилася політика русифікації.

Варіант II
освіти і науки кінця XVIII — першої половини XIX століття.
А) Розвиток природознавських наук;
Б) відкриття першої української гімназії в Перемишлі;
В) заснування першої бактеріологічної станції в Одесі;
Г) створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

5. Укажіть подію, яка відбулася
Варіант І
раніші за інші.
A) Відкриття Київського університету;
Б) заснування інституту Оссолінських у Львові;
B) відкриття Реальної академії у Львові;
Г) видання «Історії Русів».

Варіант II

пізніше за інші.
A) Початок роботи Полтавського театру;
Б) відкриття Київського університету;
B) відкриття ліцею в Кременчуці;
Г) відкриття інституту Оссолінських у Львові.

6. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) Інститут Оссолінських мав бібліотеку, музей, друкарню; зробив величезний внесок у розвиток освіти, науки в регіоні;
2) у Київському університеті навчання здійснювалося українською мовою.

Варіант II
1) Будинок інституту благородних дівчат в Києві був побудований архітектором В. Беретті;
2) режисером аматорського театру в селі Кибинці на Полтавщині був батько М. Гоголя — В. Гоголь-Яновський.

A) Обидва варіанти правильні;
Б) тільки перший варіант правильний;
B) тільки другий варіант правильний;
Г) обидва варіанти не правильні.

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
7. Укажіть, який варіант заповнення пропусків є правильним.
Варіант І
Видатний актор ____________ був викуплений з кріпацтва за ініціативою письменника ______________ . Актор з театральною трупою переїхав до Полтави у ________ р.
А) К. Соленик, Г. Квітки-Основ’яненка, 1820;
Б) М. Щепкін, І. Котляревського, 1818;
В) К. Соленик, І. Котляревського, 1821;
Г) М. Щепкін, Г. Квітки-Основ’яненка, 1823.

Варіант II
Розвиток капіталізму вимагав розширення мережі професійних закладів. Виникали також і культурно-освітні заклади. Інститут «Оссолінеум» відкрився у _______ р. в місті______Його засновником був польський вчений _____________ .
А) 1805, Харкові, В. Каразін; В) 1817, Львові, Ю. Оссолінський;
Б) 1834, Києві, М. Максимович; Г) 1820, Ніжині, М. Куліш.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Відкриття ліцею в Ніжині;
Б) відкриття першого в Україні ремісничого училища;
В) видання альманаху «Русалка Дністрова»;
Г) вихід «Кобзаря» Т. Шевченка.

Варіант II
А) Відкриття на Чернігівщині школи бджільництва;
Б) відкриття ліцею в Ніжині;
В) відкриття в Чернігові ремісничого училища;
Г) відкриття Харківського університету.

Високий рівень 9-й клас тест контроль
9. Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…Затверджений у цьому краї університет, перетворений з Волинського ліцею, призначений переважно для навчання юнацтва губерній Київської, Волинської і Подільської; спадкова увага жителів їх до користі освіти і на майбутні часи зміцнила добробут учбових закладів цього краю.
Місцем заснування цього закладу обрано місто Київ, столицю святого рівноапостольного князя Володимира, де вперше засяяло і звідки розлилося по всій давній Русі світло істинної віри. Хай це обрання провіщає успіхи розсадника освіти, в дусі благочестя і моральності.
Заснований університет названо імператорським університетом Св. Володимира, на честь великого просвітителя Русі та удостоєний прийняття під особливе покровительство його імператорської величності.
Університету Св. Володимира даровано всі права і привілеї, які надано іншим університетам у державі. Йому привласнено всі прибутки з капіталів, пожертвуваних дворянством та іншими станами Київської, Волинської і Подільської губерній для Волинського ліцею і Київської гімназії; по недостачі цих коштів всемілостивіше наказано збільшити їх значними асигнуваннями із загальних державних прибутків, відповідно до потреб на утримання університету, Одночасно з відхиленням пропозиції про заснування ліцею в місті Орші, у зв’язку з відсутністю в Білоруському учбовому окрузі вищого учбового закладу, височайшим указом надано юнацтву губерній, що входять до складу цього округу, право здобувати остаточну освіту
в університеті Св. Володимира.»

З оголошення ради Київського університету про його урочисте відкриття (липень 1834 р.)

1) Яка мета заснування університету?
2) Учні яких губерній вчилися в університеті і чому вони не мали можливості вчитися за місцем проживання?
3) Позначте вплив Київського університету на розвиток освіти та науки в Україні.

Варіант II
«Беручи до уваги умови цього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію доводити негайно до мого відома про наступні обставини:
1. Якби в лекції панів викладачів університету могли вкрастися помилковий напрям, протидіючий вірі, моральності, покірності властям, і заклик любові до якоїсь батьківщини, відокремленої збоченими думками від загальної улюбленої батьківщини, для цього я доручаю вам пильний, але таємний нагляд за викладанням університетських лекцій.
2. Якби на наради університетських присутствених місць міг вкрастися дух непокірності властям і протидія планам уряду.
3. Якби ви з свого боку помітили особисті недозволені вчинки членів університету або зв’язок з людьми неблагонадійними або підозрілими.»

З розпорядження опікуна Київського учбового округу ректору Київського університету про встановлення таємного нагляду за викладачами

1) Визначте головну мету «Розпорядження…».
2) Що і чому турбувало опікуна Київського учбового округа в університеті?
3) Дайте «Розпорядженню…» власну оцінку.

Тест контроль історія 9 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть