МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в середині XIX — у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть рік ліквідації
Варіант І
панщини на Закарпатті.
А) 1850 р.; Б) 1853 р.; В) 1861 р.; Г) 1864 р.

Варіант II
кріпацтва в Росії.
А) 1857 р.; Б) 1861р.; В) 1864 р.; Г) 1874 р.

2.
Визначте, про яку подію йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Стали розповсюджуватися чутки про представлення царем свободи селянам в Криму. Селяни селами рушили до Криму.
А) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»;
В) антиросійське повстання М. Чайковського;
Г) Кримська війна.

Варіант II
Був сформований полк чисельністю 1400 вояків під керівництвом Садик-Паши (псевдонім польського шляхтича). Керівники полку бажали відродження незалежності України і Польщі. Наприкінці 1854 р. полк дістався кордонів Росії,
але до рішучих дій не дійшло.
А) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»;
В) антиросійське повстання М. Чайковського;
Г) Кримська війна.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
3. Укажіть
Варіант І
основний зміст селянської реформи 1861 р.
1) Селяни отримали особисту свободу;
2) відміна барщини;
3) земельні надлишки вилучались на користь поміщика;
4) селяни отримали землю безкоштовно;
5) селяни повинні були сплачувати викупні платежі;
6) селянин отримував земельний наділ;
7) селяни не могли заключати договори з приватними особами;

Варіант II
особливості впливу реформ 6 0 -70-х рр. на соціально-економічний і політичний розвиток У країни.
1) Затвердження ринкового господарства;
2) ліквідація самодержавства;
3) затвердження законності, демократія у судочинстві;
4) модернізація суспільного життя;
5) здійснилися корінні зміни в адміністративно-політичному управлінні;
6) бурхливий розвиток промисловості;
7) створення Державної Думи, яка обмежувала владу монарха.

Достатній рівень
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного рядка самостійної роботи з історії України, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою
4. Установіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
A) 1864 р.;
Б) 1861 р.;
B) 1870 р.;
Г) 1865 р.
Події
1. Реформа міського самоуправління;
2. освітянська реформа;
3. земельна реформа;
4. судова реформа;
5. реформа цензури.

Варіант II
Дати
А) 1864 р.;
Б) 1853-1856 рр.;
В) 1856-1859 рр.;
Г) 1856 р.
Події
1. Похід «в Таврію за волею»;
2. відміна кріпацтва в Росії;
3. Кримська війна;
4. створення Харківсько-Київського студентського таємного політичного гуртка;
5. земська реформа.

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та виконайте завдання.
Варіант І
«1. Влада судова належить: світовим суддям, з’їздам світових суддів, окружним судам, судовим палатам і урядовому сенату як верховному касаційному суду…
7. Для визначення по кримінальних справах вини або невинності підсудних до складу судових місць у випадках, визначених в статуті кримінального судочинства, приєднуються засідателі присяг…
19. Світовими суддями можуть бути вибрані ті з місцевих жителів, які: по-перше, мають не менше 25 років віку; по-друге, дістали освіту у вищих або середніх учбових закладах, або здали відповідний цьому іспит, або ж прослужили не менше трьох років на таких посадах, при виконанні яких і могли придбати практику у віданні судових справ, і, по-третє, якщо при цьому вони самі, або їх батьки, або дружини володіють хоча б в різних місцях, або площею землі удвічі проти того, яка визначена для безпосередньої участі у виборах голосних в земські збори повітів… або іншим нерухомим майном, ціною не менше п’ятнадцяти тисяч рублів, і в містах — нерухомою власністю, оціненою для збору податку в столицях — не менше трьох тисяч рублів…
81. Засідателі присяг вибираються з місцевих обивателів всіх станів: по-перше, з тих, які є російськими підданими; по-друге, що мають не менше 25 років і не більш 70 років віку, і, по-третє, що мешкають не менше двох років в тому повіті, де проводяться вибори в засідателі присяг…
84. У загальні списки засідателів присяг вносяться:
1) почесні світові судді;
2) всі, що перебувають на державній цивільній службі…;
3) всі, що перебувають на місцевій службі по виборах дворянських і міських суспільств, окрім міських голів;
4) селяни, вибрані черговими суддями волосних судів або у волосні і сільські управи і рівні з ними сільські суди, а також ті, що обіймають бездоганно не менше трьох років посади волосних старшин, голів, сільських старост, або інші відповідні цим посади в суспільному управлінні сільськи х обивателів різних найменувань або що були церковними старостами;
5) всі інші особи, що володіють землею в кількості не менше ста десятини або іншим нерухомим майном…
85. Не підлягають внесенню в список засідателів присяг:
1) священнослужителі і ченці;
2) усі військові чини, що перебувають на дійсній військово-сухопутній або морській службі, а також ті з цивільних чинів, які перебувають при військах або служать військово-судовій справі у військовому і морському відомствах;
3) вчителі народних шкіл;
86. У список засідателів присяг не можуть бути внесені всі ті, які служать у приватних осіб.»

Зі статуту про судову реформу

1) Позначте головний зміст судової реформи.
2) Доведіть, що судова реформа мала демократичний характер.

Варіант ІІ
«Поміщики, зберігаючи право власності на всі землі, що належать їм, надають селянам, за встановлені повинності, в постійне користування… для забезпечення побуту і з виконання обов’язків перед Урядом, визначене в Положеннях повинності. У цьому стані, який є перехідним, селяни іменуються тимчасово зобов’язаними.
Разом з тим, їм надається право викупляти садибну їх осідлість, д з відома поміщиків вони можуть придбати у власність польові землі і інші угіддя, відведені їм в постійне користування.
З таким придбанням у власність певної кількості землі селяни звільняться від обов’язків до поміщиків по викупленій землі і вступлять в рішучий стан вільних селян-власників.
Особливим Положенням про дворових людей визначається для них перехідний стан, пристосований до їх занять і потреб; після закінчення дворічного терміну від дня видання цього Положення вони одержать повне звільнення і термінові пільги.»

З царського маніфесту про відміну кріпацтва

1) Визначте, які селяни називалися тимчасовозобов’язаними.
2) Доведіть, що відміна кріпосного права відбулася за рахунок селян та в інтересах поміщиків.


9-й клас завдання самостійної історія України

Поделись с друзьями:
Твитнуть