МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – САМОСТІЙНА РОБОТА 2


МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
в середині XIX — у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
завершення промислового перевороту в Наддніпрянській Україні.
А) 40-50-ті рр. XIX століття; В) 60-80-ті рр. XIX століття;
Б) 50-60-ті рр. XIX століття; Г) 80 рр. XIX століття — початок XX століття.

Варіант ІІ
створення першого споживацького кооцеративу в Західній Україні.
А) 1865 р.; Б) 1883 р.; В) 1889 р.; Г) 1896 р.

2.
Визначте, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він походив з козацького роду. Підприємець, власник багатьох цукрових заводів в Україні. Збудував самий великий цукровий завод в хуторі Михайлівському.
А) В. Симиренко; Б) А. Терещенко; В) С. Потоцький; Г) О. Харитоненко.

Варіант II
Англійський підприємець, засновник поселення, яке перетворилося згодом у великий вугільно-металургійний центр України.
А) Гельферих-Саде; В) Юз;
Б)Гриєвс; Г)Фільворт.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді до самостійної роботи з історії
Варіант І
характерні риси економічного розвитку України 60-80-х рр. XIX століття.
1) Сільське господарство України за темпами опереджало розвиток аграрних господарств країн Західної Європи;
2) маслоробна промисловість займала провідне місце серед галузей легкої промисловості в Україні;
3) відбувається занепад, ґуральництва, суконної промисловості;
4) розвиток металообробної, машинобудівної промисловості відбувався в Київській, Полтавській, Харківській губерніях;
5) реформи 60-80-х рр. сприяли розвитку Донецько-Криворізького залізорудного басейну — головної металургійної бази України;
6) Україна була перетворена в індустріальну базу імперії внаслідок реформ 60-80-х рр. XIX століття;
7) Галичина, Закарпаття, Буковина залишалися аграрно справним придатком Австро-Угорської імперії.

Варіант II
особливості розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини у другій половині XIX століття.
1) Перетворення Західної України у внутрішню колонію Австро-Угорщини;
2) розвиток лісопильної промисловості;
3) імпорт в Західну Україну фабрично-заводських виробів із провінцій Австрії;
4) добування солі приходить в занепад;
5) завершення промислового перевороту у 50-60-х рр. XIX століття;
6) бурхливий розвиток текстильної, паперової, шкіряної промисловостей;
7) розвиток Дрогобицько-Бориславського нефтяного району.

Достатній рівень
У завданні 4 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Освітянська реформа в Наддніпрянській Україні;
Б) селянська реформа в Наддніпрянській Україні;
В) заснування першої акціонерної компанії «Гірниче і промислове товариство на Півдні Росії»;
Г) відміна панщини на Закарпатті.

Варіант II
А) Заснування страхової компанії « Днестр» у Львові;
Б) земська реформа в Наддніпрянській Україні;
В) відміна кріпацтва в Галичині;
Г) відміна категорії тимчасово-зобов’язаних селян.

Високий рівень
5.
Прочитайте текст та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Після реформи 1861 р. в Росії йшло широке будівництво залізниць. У 80-х рр. їх будували 600 кмнарік, а в 90-х рр. — 2,5 тисячі км на рік. У 1892 р. довжина залізниць становила 31 тис. км, а частка України — 70%.»

З «Історії України» В. Світличної

1) Чим, на вашу думку, було викликане таке прискорене будівництво залізниць?
2) Як воно вплинуло на розвиток капіталізму на Україні?

Варіант II
Щоб капіталізм успішно розвивався, необхідні: а) ринки збуту товарів; б) вільні робочі руки; в) гроші для відкриття підприємств.
1) Чи були ці умови в Україні до 1861 р.?
2) Як змінилося становище селян після реформ?

Самостійні історія України 9 кл

Поделись с друзьями:
Твитнуть