СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст – САМОСТІЙНА РОБОТА 2


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
діяльності таємної студентської організації «Братство тарасівців».
А) 1872-1873 рр.; Б) 1892-1893 рр.; В) 1882-1883 рр.; Г) 1895-1896 рр.

Варіант II
створення Русько-Української радикальної партії.
А) 1888 р.; Б) 1890 р.; В) 1896 р.; Г) 1899р.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Він на кошти київських громадівців розпочав видання у Відні українською мовою пропагандистської та науково-популярної літератури для розповсюдження в Україні. У 1878 р. у Женеві він почав видання українського політичного журналу «Громада».

А) Б. Грінченко; В) В. Антонович;
Б) М. Драгоманов; Г) Г. Галаган

Варіант II
Він першим серед суспільних діячів висунув і обґрунтував ідею повної політичної незалежності України у брошурі «Україна irredenta».
А) Ю. Бачинський; В) І. Франко;
Б) С. Вітик; Г) М. Грушевський

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді
З. Укажіть правильні відповіді.
Варіант І
1) Українські народники були активними членами російської організації «Земля і воля»;
2) діяльність Київської громади сприяла створенню Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;
3) Київська громада видавала газету «Київський телеграф»;
4) метою діяльності селянської організації «Чигиринська змова» була ліквідація самодержавства;
5) М. Драгоманов був прибічником перебудови Російської імперії на принципах федерації;
6) національних рух Закарпаття знаходився під величезним впливом радикалів;
7) народники в У країні проводили « оседу» пропаганду, тобто подовгу мешкали у населених пунктах, проводили бесіди з селянами на революційні теми.

Варіант II
1) Українська соціал-демократична партія відмовилась від ідеї соціалістичної революції;
2) народники перейшли до терористичних методів боротьби з самодержавством, починаючи з 1878 р. ;
3) радикальний рух у Галичині сприяв активізації руху «москвофілів»;
4) Національно-визвольний рух у Галичині у другій половині XIX століття був практично розгромлений австро-угорською владою;
1) Українська соціал-демократична партія відмовилась від ідеї соціалістичної революції;
2) народники перейшли до терористичних методів боротьби з самодержавством, починаючи з 1878 р. ;
3) радикальний рух у Галичині сприяв активізації руху «москвофілів»;
4) Національно-визвольний рух у Галичині у другій половині XIX століття був практично розгромлений австро-угорською владою;
5) у 1892 р. народовці Галичини проголосили «нову еру» у відносинах з австрійською владою і польською шляхтою;
6) метою Русько-Української радикальної партії були затвердження соціалізму, демократизація суспільного життя;
7) Українська соціал-демократична партія була складовою частиною Польської соціал-демократичної партії.

Достатній рівень завдання самостійної історія України
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою
4. Установіть відповідність між
Варіант І
назвою організації та її лідером.
Назви організацій
A) Русько-Українська радикальна партія;
Б) Українська соціал-демократична партія;
B) «Чигиринськазмова»;
Г) Наукове товариство ім. Т. Шевченка.
Лідери
1. Я. Стефанофич;
2. М. Гру шевський;
3. М. Драгоманов;
4. М. Павлик;
5. М. Ганкевич.

Варіант II
датами та подіями
Дати
A) 1877 р.;
Б) 1885 р.;
B) 1892 р.;
Г) 1876 р.
Події
1. Початок діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка;
2. прийняття «Емського акту»;
3. створення таємної селянської організації «Чигиринська змова»;
4. створення «Народноїради»;
5. початок закордонної діяльності М. Драгоманова.

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Наша програмна мета ясна. Повна свобода політична, влада народу, демократія; перехід земель і фабрик у власність суспільства, загальне господарювання на користь суспільства; звільнення люду з темноти, доступ для кожного у науці, до освіти…
Боротьба в ім’я ідеалів соціалізму протй пригноблення народу, це також боротьба за звільнення національне. «Для того, щоб єдність міжнародного пролетаріату розвивалася повністю, потрібно, щоб кожен народ був господарем в своєму будинку».
…Ми добиваємося того, щоб весь народ український виборов собі національну свободу і самостійність політичну; наша мета — вільна держава українського народу, українська республіка.
…Ми далекі від національної ненависті до чужоземців; ми є ворогами шовінізму… Любов до нашого народу зливається в нас в одне ціле з любов’ю до всіх експлуатованих, пригноблюваних, до всіх тих, хто разом з нами готовий йти „назустріч сонцю золотому”…»

Із газети галицьких соціал-демократів «Воля» (1 січня 1900 р.) про програмні основи УСДП

1) Охарактеризуйте програмну діяльність УСДП за планом:
а) економічна політика;
б) політичний устрій української держави;
в) національна політика.

Варіант II
«1) …У декількох північних комітетах Угорщини живе до 500 000 русинів…
2) …Мадяри забороняють угорським русинам одержувати руські журнали з Галіції, навіть неполітичні, виключаючи літературні або призначені для дітей. А ось недавно, 6 травня ц. р., угорський уряд в своїй великій гуманності заборонив поширювати в Угорщині видавництво львівської «Просвіти», про яку декількома роками раніше сам імператор заявив, що це «дуже поважане суспільство». Угорським русинам забороняють зв’язуватися з галицькими, відбирають листи, послані до угорських русинів тощо. Навіть в абсолютистській Росії не робиться таких речей так явно, з таким цинізмом, а особливо вустами, повними гучних фраз про
свободу, толерантність і цивілізацію.
Щоб знищити всякі сліди Русі в Угорщині, наказав уряд поміняти назви не тільки місцевостей, але й осіб, як імена, так і прізвища на лад мадярський…
3) Русини не мають жодного свого посла в соймі…
4) Ми упевнені, що не тільки в Європі, але і серед чесних і доступних для справедливості мадяр протест наш знайде відгук, а з свого боку запевняємо, що не перестанемо боротися з нинішніми порядками в Угорщині, негідними краю європейського, не перестанемо всякими легальними способами будити серед наших угро-руських братів руського народного відчуття, віруючи твердо у те, що держава грубого насильства і цинізму ніколи не може бути міцна.»

З протесту галицьких українців проти пригноблення закарпатських українців правлячими кругами Угорщини.

1) Укажіть причини протесту галицьких українців проти гноблення з боку Угорської влади.
2) Які наслідки мав тиск на русинів з боку Угорщини для розвитку національно-визвольного руху в Закарпатті?

9-й клас самостійні роботи онлайн

Поделись с друзьями:
Твитнуть