КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
видання царем Емського акту.
А) 1861р.; Б) 1870 р.; В) 1876 р.; Г) 1893 р.

Варіант II
прийняття «Валуєвськогоциркуляру».
А) 1860 р.; Б) 1863 р.; В) 1876 р.; Г) 1888 р.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Інженер, який першим у світі винайшов та застосував на практиці дугове електрозварювання металів.
А) М. Бенардос; В) М. Гамалея;
Б) І. Мечніков; Г) А. Бородін.

Варіант ІІ
Художник, народився в Україні; тут пройшли його дитинство, юність. Написав відому картину на українську тематику «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
А) С. Васильківський; В) І. Рєпін;
Б) І. Айвазовський; Г) К. Костанди

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді до самостійної роботи з історіїї україни для 9 класу
3. Позначте характерні риси розвитку
Варіант І
культури у другій половині XIX століття.
1) Активізація діяльності національно свідомої інтелігенції;
2) процес українізації культури на західноукраїнських землях;
3) розквіт меценатства (Терещенки, Симиренки);
4) відкриття українських університетів в Наддніпрянській Україні;
5) розвиток рентгенології вченим М. Пільчіковим;
6) виникнення наукових товариств Полтаві, Лубнах, Жмеринці;
7) звинувачення в «українському сепаратизмі» видатних вчених В. Тарасенко і П. Тутковського

Достатній рівень
У завданні 4 самостійної з історії установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою
4. Установіть відповідність між
Варіант І
прізвищем письменника та його твором.
Письменники
A) І . Нечуй-Левицький;
Б) І. Франко;
B) Леся Українка;
Г) Панас Мирний.
Твори
1. «Хіба ревуть воли, як ясла повні? «;
2. «Гайдамаки»;
3. «Борислав сміється»;
4. «Лісова пісня»
5. «Кайдашева сім’я».

Варіант II
прізвищем композитора та його твором.
Композитори
A) М. Аркас;
Б) С. Гулак-Артемовський;
B) П. Сокальський;
Г) М. Лисенко.
Твори
1. «Сорочинський ярмарок»;
2. «Катерина»;
3. «Запорожець за Дунаєм»;
4. «Мазепа»;
5. «Пан Коцький».

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…Хлопчики і дівчатка, — говоритимемо хоч про нашу сі льську школу, — совладевши дуже легко і швидко з читанням, з великою охотою і якимсь помітним змаганням друг перед дружкою, приймаються за свої уроки. Завжди доступне для них, на перших норах, читання виняткове на народній мові, нам здається понад усе підтримує в них охоту, і їм до того подобається інший вірш — чи народного поета, або ж пісні і думи народної, що тут же декламується в їх маленькому суспільстві напам’ять і навіть співається.
…Ми з особливим задоволенням указуємо тепер на школу в селі Столбовахе, де навчання ведеться тямущо, і з великою старанністю священиком П. Комарецким і його шістнадцятилітньою дочкою. Тут гідна особливого зауваження те незвичайна охота до грамоти,
яка з ’явилася в народі останнім часом: селяни один перед іншим самі приводять дітей в науку. На жаль, священику довелося відмовити багатьом з них, по недоліку приміщення і взагалі по недоліку багатьох інших засобів до навчання.»

Зі «Шкільного навчання селянських дітей на Україні, підвладній Російській імперії»

1) Охарактеризуйте процес навчання в школі.
2) Чому не всі діти мали можливість навчатися у школі?

Варіант II
Про світове значення українського пісенного фольклору: «Наша пісня в широкому світі європейському дуже молода, свіжа, нова, — їй належить майбуття. Від нас, синів цієї молодої народності, залежить поставити її в план розвитку в дійсно їй властивому природному світлі.
Чимала відповідальність лежить на нас, тому повинні, озброївшися певними дослідженнями, що спираються на певні наукові принципи, приступити у роботі над нею. Отже, я думаю, що наша русинська, взагалі, львівська публіка вважає за краще слухати салонові композиції, ніж народні пісні. Розучіть же її загальними зусиллями і навчіть милуватися щиро народним добром – піснею в природному її одязі. Коли Ви самі себе переробите в цьому значенні і публіку привчите до народності і в слові, і в музиці, ось тоді компоніруйте скільки хочете і на якій хочете сюжет: не жахливо за майбутнє.»

З праці Миколи Лисенка

1) Чому М. Лисенко приділяє увагу розвитку українського фольклору?
2) Що треба зробити діячам культури для збереження української народної пісні?

Тести самостійних робіт з історії України

Поделись с друзьями:
Твитнуть