КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань

Варіант II тести тематичного оцінювання
«…Де тут писати, голова обертом Іде від їх гамору… і ось тижнів два з половиною без віддиху живу з ними, не можна розстатися-веселий народ! Недарма про них Гоголь писав, усе це правда! Чортячий народ! Ніхто на цілім світі не відчував так глибоко
Свободи, Рівності й Братерства…»
А) Робота К. Коетанди над картиною «В люди»;
Б) робота І. Рєпіна над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану»
В) робота К. Трутовського над картиною «Поміщики-політики»;
Г) робота С. Васильківського над картиною «Степ на Україні».

4. Укажіть місто, у якому було відкрито університет
Варіант І
у 1864 р.
А) Одеса; В) Львів;
Б) Харків; Г) Київ.

Варіант II
у 1875 р.
А) Київ; В) Одеса;
Б) Львів; Г) Чернівці.

5. Укажіть подію, яка має відношення до розвитку культури у другій половині XIX століття.
Варіант І
А) Вихід в Петербурзі першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка;
Б) вихід в Східній Галичині альманаху «Русалка Дністрова»;
В) відкриття пам’ятника Б. Хмельницькому у Києві;
Г) заснування Технічної академії Львові.

Варіант II
А) Видання п’ятитомної «Історії Малоросії» М. Маркевича;
Б) заснування Політехнічного інституту в Києві;
В) вихід альманаху «Вінок русинам на обжинки»;
Г) відкриття університету в Києві.

6. Укажіть правильні твердження.
Варіант І
1) Кафедра історії України була відкрита у Львівському університеті у 1894 p.;
2) «Валуєвський циркуляр» забороняв шкільне навчання в Україні польською мовою.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний,
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні.

Варіант II
1) У 1898 р. в Катеринославі було засноване Вище гірське училище;
2) Н. Лисенко написав дослідження про думи і пісні, які виконував сліпий кобзар Остап Вересай.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні.

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант тематичного оцінювання 9 клас
7. Укажіть, який варіант заповнення пропусків є правильним.
Варіант І
У _______ р. з’явилася перша_________ опера «Запорожець за Дунаєм». Її автором був композитор _________________ .
А) 1853, польська, М. Стравінський; В) 1875, російська, П. Чайковський;
Б) 1862, українська, С. Гулак-Артемовський; Г) 1889, українська, П. Сокальський.

Варіант II
Так званий Емський акт ________ p., підписаний царем ______________________ , забороняв привозити
з-за кордону друковану літературу_______________мовою.
А) 1865, Олександром І, угорською; В) 1876, Олександром II, українською;
Б) 1877, Олександрром II, українською; Г) 1888, Олександром III, російською.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Прем’єра у Москві опери «Катерина» М. Аркаса;
Б) прийняття «Емського акту»;
В) заснування в Одесі першої бактеріологічної станції;
Г) початок видання журналу «Киевская старина».

Варіант II
А) Відкриття Політехнічного інституту у Києві;
Б) відкриття пам’ятника Б, Хмельницькому в Києві;
В) заснування університету в Чернівцях;
Г) заснування у Львові Наукового товариства ім. Т. Шевченка

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…Давно вже йде суперечка в нашій пресі про можливість існування самостійної малоруської літератури. Приводом для цієї суперечки були твори деяких письменників, які відзначалися більш або менш чудовим талантом або своєю оригінальністю. За останній
час питання про малоруську літературу набуло іншого характеру, внаслідок обставин чисто політичних, що не мають ніякого відношення до інтересів власне літературних. Попередні твори малоруською мовою були розраховані лише на освічені класи південної Росії, а тепер прихильники малоруської народності звернули свої погляди на масу неосвічену, і ті з них, які прагнуть здійснити свої політичні задуми, взялися, під приводом поширення грамотності і освіти видавати книги для початкового читання, букварів, граматик, географій і тощо.
В числі подібних діячів було багато осіб, про злочинні дії яких проводилась слідча справа в особій комісії.
Беручи до уваги, з одного боку, теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні події, а з другого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не дістало ще достатнього розв’язання в законодавчому порядку, міністр внутрішніх справ визнав за необхідне,.,.щоб до друку дозволялись тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства, пропускання ж книг малоруською мовою, як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…»

Із циркуляру міністра внутрішніх справ П. Валуева про заборону української мови (18 липня 1962 р.)

1) Чому циркуляром заборонялося друкувати науково-популярну й релігійну літературу українською мовою?
2) Дайте власну оцінку «Валуєвському циркуляру».

Варіант II
«У перший період утисків до 1872р. було заборонено цілком у Росії наше слово: мивимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові… Отож з 1872 р. розрішено було український приватний спектакль: з того часу, крім перекладів, які дозволено було до друку, я узявся й до сцени, вважаючи її за могутній орудок до розвиття самопізняття народного. Склалося в Києві Товариство сценічних аматорів, і я став на чолі його режисером і постатчиком п’єс; отож і появились тоді лібретта до музики — «Чорноморці», «Різдвяна ніч», «Утоплена» водевіль « Як ковбаса та чарка »…
Вертаючись до того руху, що спалахнув був у Києві в 1872 р., мушу додати, що він швидко й погас: скасував його височайший указ 1876 р. 16 травня. Тим указом українська мова була цілком заборонена, той указ не давав мені видати і моєї драми „Не судилось”…»

Із спогадів М. Старицького про розвиток українського театру та перешкоди, які чинив цьому царизм

1) Чому царська влада чинила всіляки перешкоди розвитку українського театру?
2) Яке значення мав театр в розвитку культури України у другій половині XIX століття?

Відповіді тест контроль історія україни

Поделись с друзьями:
Твитнуть