ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
першої парламентської реформи в Англії.
А) 1825 р.; Б) 1832 р.; В)1834р.; Г)1842р.

Варіант II
Липневої революції у Франції.
А) 1830 р.; Б) 1832 р.; В)1837р.; Г)1848р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:’
Варіант I
«відновлення влади королівської династії Бурбонів у Франції після остаточного розгрому Наполеона».
А) Реставрація; Б) реституція; В) конкордат; Г) реформація.

Варіант II
«демократичний рух англійських робітників в ЗО—50-х рр. XIX століття. Свої вимоги вони висловили у вигляді законопроекту. Головною вимогою була боротьба за реформування виборчої системи в країні».
А) Лібералізм; В) чартизм;
Б) шовінізм; Г) соціал-демократія.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді самостійної роботи всесвітня історія

3. Укажіть особливості
Варіант І
економічного розвитку Англії у першій половині XIX століття.
1) Завершення промислового перевороту;
2) відставання розвитку мапшнобудування в Англії у порівнянні з іншими країнами;
3) застосування у сільському господарстві нових методів в землеобробці;
4) зменшення експорту продукції важкої промисловості;
5) будівництво залізниць;
6) розвиток текстильного та бавовняного виробництва;
7) широке застосування ручної праці.

Варіант II
внутрішньої політики короля Франції Людовика XVIII у період реставрації.
1) Почала діяти «Хартія 1814 року»;
2) відміна виборчого цензу;
3) відміна кодексів законів Наполеона;
4) відміна права нових власників на володіння землею;
5) діяльність кодексів законів Наполеона;
6) обмеження влади короля Законодавчими зборами;
7) король призначав міністрів.

Достатній рівень
4.
Розгляньте наведені малюнки та дайте відповіді на питання.
самостійні роботи 9 клас
Варіант І
1) Яку подію зобразив художник на картині?
2) Як вплинули ці події на майбутнє Франції?

Варіант ІІ
1) Що тримає у руках О. Коннор?
2) Поясніть зміст зображеного.

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…Урядова влада має своїм першоджерелом народ, її задача — захист свободи всіх і сприяння благополуччю всіх. Вона повинна бути відповідальна перед народом. Там, де відмовляють в представництві, повинно бути вказано опір обкладенню податками. З 26 млн тільки 900 000 володіють правом голосу… Ваші прохачі скаржаться на те, що вони обтяжені жахливими податками для сплати відсотків по так званому національному боргу…
З глибоким обуренням дивляться вони на рішення вашої високоповажної палати зберегти в силі закон о бідних… Ваші прохачі скаржаться, що робочий годинник, особливо фабричних робітників, перевершує всі межі людської витривалості, а заробітна платня за працю, скоювану в задушливій, . хворій обстановці майстерень, недостатньо для підтримки тілесних сил.,.»

З другої національної петиції чартистів

1) У чому, на думку чартистів, полягають задачі державної влади?
2) Визначте власну думку щодо відношення державної влади до народу.

Варіант II
«…Сучасний стан королівства вимагав видання конституційної Хартії… найдорожчим… є те, щоб усі французи жили між собою, як брати, і щоб ніколи жодна гірка згадка не порушувала б більше спокою…
— Французи рівні перед законом, якими б не були їхні титули й чини…
— їхня особиста свобода однаково гарантована: ніхто не може бути переслідуваним або затриманим інакше, як у випадках, передбаченим законом…
— Французи мають право обнародувати й друкувати свої погляди, зважаючи на закони…
— Особа короля недоторкана і священна. Його міністри відповідальні. — Виконавча влада належить виключно королю.
— Король є верховний глава держави.
— Законодавча влада здійснюється спільно королем, палатою перів і палатою депутатів від департаментів.
— Закон пропонується королем.
— Палати можуть… прохати короля запропонувати закон… і вказати, який повинен бути його зміст…
— Палата депутатів складається з депутатів, які обираються колегіями (виборців. Прим. авт.)
— Жоден депутат не може бути допущений у палату, якщо він не має 40 років і не сплачує тисячу франків прямих податків ».

З конституційної Хартії Людовика XVIII

1) Яка мета видання Хартії?
2) Поясніть, яка форма державного правління встановлювалася у Франції* Чи можна стверджувати, що Хартія мала демократичний характер?

Завдання для самостійної роботи 9 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть