Сучасні методи оцінювання знань

Перевірка та оцінка знань учнів – це важливий структурний компонент навчально-виховного процесу який, завдяки принципам системності і послідовності, повинен здійснюватися протягом всього освітнього періоду.

Методи оцінки знань, умінь та навичок учнів умовно можна поділити на традиційні та сучасні методи оцінювання знань.

Дуже важливо знати, як саме відноситься до навчання кожен школяр, працює він із бажанням та наполегливістю чи їх повною відсутністю – все це обумовлює необхідність застосування всього комплексу традиційних методів. Серед останніх виділяють: щоденне спостереження за навчальною роботою учнів, усне опитування, письмова перевірка, поурочний бал, контрольна робота та контроль за виконанням домашніх завдань.

Сучасні методи оцінювання знань розподіляються на програмований контроль (школярам пропонуються запитання, на кожне із яких надаються по три-чотири варіанти відповідей, але правильним є лише один); рейтингову систему оцінки якості засвоєння навчального матеріалу (враховується вся активна діяльність учнів); тестування.

Поделись с друзьями:
Твитнуть