9 КЛАС ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТИ. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Визначте речовину, що підлягає розщепленню ферментом ліпазою:
А) білок;     Б) жир;    В) інсулін;     Г) вуглевод.

2. Укажіть кількість слинних залоз у людини:
А) 1 пара;     Б) 2 пари;    В) 3 пари;    Г) 4 пари.

3. Укажіть метод вивчення травлення, застосований І. П. Павловим:
А) зондування;              В)ендоскопія;
Б) електрогастрографія;     Г) накладання фістул.

4. Визначте найбільший орган травної системи:
А) глотка;          В) шлунок;
Б) печінка;         Г) підшлункова залоза.

5. Укажіть хворобу шлунка:
А) коліт;     Б) ентерит;    В) гастрит;   Г) апендицит.

6. Укажіть фермент, що розщеплює білки:
А)амілаза;  Б) пепсин;  В) ліпаза;  Г) лізоцим.

2    рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Оберіть процеси, що відбуваються в тонкому кишечнику.
(З правильні відповіді)
A) Всмоктування води;
Б) повне розщеплення органічних речовин;
B) всмоктування глюкози й амінокислот у кров;
Г) формування калових мас;
Д) всмоктування жирів у лімфу.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Кінцевим продуктом розщеплення білків у травному тракті є ________________-, а продуктом
розщеплення вуглеводів – ______________________.

9. У ротовій порожнині їжа ________________, ___________________, перемішується та хімічно змінюється.

3 рівень
Завдання тестів для тематичного оцінювання 10 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
10. Укажіть правильну послідовність розташування органів травної системи.
підсумкові контрольні роботи 9 класА) Глотка;
Б) ротова порожнина;
В) стравохід;
Г) шлунок;
Д) тонкий кишечник;
Е) анальний отвір;
Є) товстий кишечник.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11.  Установіть відповідність між назвою хвороби та її визначенням.
1. астрит;                          А) Запалення жовчного міхура;
2. виразка шлунка;           Б) запалення товстої кишки;
3. апендицит;                    В) пошкодження оболонок шлунка;
4. холецистит.                   Г) запалення слизової оболонки шлунка;
Д) запалення відростка сліпої кишки.

4 рівень
12. Проаналізуйте причини захворювання зубів. Напишіть заходи із запобігання цим захворюванням. відповіді на підсумкові контрольні роботи

Поделись с друзьями:
Твитнуть