ЗАВДАННЯ ТЕСТІВ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Виберіть речовини, які розщеплюються в ротовій порожнині:
А) вітаміни;            В) вуглеводи;
Б) білки;                 Г) жири.

2. Укажіть кількість зубів у дорослої людини в нормі:
А) 22;          В) 36;
Б) 32;          Г) 64.

3. Укажіть процес, який відбувається у товстому кишечнику:
А) розщеплення білків;    В) всмоктування води;
Б) розщеплення жирів;    Г) розщеплення вуглеводів.

4. Визначте речовину, під впливом якої відбувається емульгація жирів:
А) пепсин;      В) хлоридна кислота;
Б) жовч;          Г) лізоцим.

5. Укажіть назву хвороби жовчного міхура (підсумкові контрольні роботи):
А) гастрит;              В) езофагіт;
Б) холецистит;       Г) коліт.

6. Назвіть фермент, що розщеплює вуглеводи:
А) трипсин;        В) амілаза;
Б) ліпаза;           Г) ерепсин.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть процеси, що відбуваються в ротовій порожнині.
(З правильні відповіді)
A) Первинна обробка їжі слиною;
Б) пережовування їжі;
B) розщеплення білків;
Г) часткове розщеплення вуглеводів;
Д) всмоктування жирів.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. _______________ виділяє жовч, яка збирається в _______________ міхурі та виділяється в тонкий кишечник.

9. Товстий кишечник складається зі _______________ та _____________ кишки.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д. біологія тест контроль скачать
10. Установіть правильну послідовність процесів травлення.
підсумкова робота скачатьA) Остаточне розщеплення органічних речовин;
Б) часткове розщеплення вуглеводів;
B) початок розщеплення білків;
Г) всмоктування продуктів розщеплення;
Д) всмоктування води;
Е) формування калових мас;
Є) виведення неперетравлених залишків.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11. Установіть відповідність між речовинами та місцями їх утворення в організмі.
1. Амілаза;            А) Підшлункова залоза;
2. пепсин;             Б) шлунок;
3. жовч;                 В) рот, слинні залози;
4. трипсин.            Г) печінка;
Д) товстий кишечник.

4 рівень
12. Укажіть причини виникнення інфекційних захворювань травної системи. Обґрунтуйте способи запобігання їм.

Поделись с друзьями:
Твитнуть