ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТ БІОЛОГІЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ. ВИДІЛЕННЯ


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть частину нирки, де збирається сеча:
А) корковий шар;    В) пірамідка;
Б) мозковий шар;    Г) ниркова миска.

2. Визначте об’єм сечового міхура у дорослої людини:
А) 1 л;            В) 0,3 л;
Б) 0,75 л;      Г) 0,5 л.

3. Укажіть в тест конролі епідерміс тип тканини, з якої переважно складається епідерміс:
А) епітеліальна;       В) м’язова;
Б)сполучна;             Г) нервова.

4. Визначте білок, який надає шкірі еластичності:
А) осеїн;    В) міозин;    Б) актин;      Г) колаген.

5. Укажіть частину нирки, де відбувається первинна фільтрація крові:
А) капсули нефрону;    В) петля нефрону;
Б) канальці нефрону;    Г) ниркова миска.

6. Укажіть відділ мозку, де розташований центр сечовиділення:
А) мозочок;   В) проміжний мозок; Б) довгастий мозок; Г) середній мозок.

2 рівень
Завдання 7 підсумкової контрольної роботи біологія 9 клас передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть органи, що беруть участь у процесах виділення.
(4 правильні.відповіді)
A) Нирки;
Б) легені;
B) шкіра;
Г) шлунок;
Д) кишечник.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Зрівноваженість процесів утворення та віддачі тепла в організмі називається ______________________________.

9. У нирках є порожнина,_____________________, що переходить у сечовід.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
10. Установіть послідовність виконання органами сечовидільної системи функції виділення.
A) Сечовід;
Б) сечівник;
B) сечовий міхур;
Г) нирки;
Д) отвір уретри.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11. Установіть відповідність між цифрами на малюнку та частинами шкіри.
Установіть відповідність між ступенем обмороження та його симптомами.
підсумкові контрольні роботи1. І ступінь;         A) Загальне замерзання;
2. II ступінь;        Б) змертвіння м’яких тканин та кісток;
3. III ступінь;       B) збліднення шкіри;
4. IV ступінь.       Г) поява пухирів;
Д) часткове змертвіння м’яких тканин.

 

 

 

4 рівень
12. Якщо людині холодно, у неї з’являються «гусяча шкіра» та м’язове тремтіння. Поясніть, яку роль відіграють ці процеси.

Поделись с друзьями:
Твитнуть