САМОСТІЙНІ РОБОТИ БІОЛОГІЯ ОНЛАЙН. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть залозу, яка належить до залоз
Варіант 1                                            Варіант 2
внутрішньої секреції.                   змішаної секреції
А)Слинна    Б) Шлункова    В) Підшлункова    Г) Гіпофіз

2. Визначте захворювання, яке виникає за
Варіант 1                                             Варіант 2
гіперфункції гіпофіза.                   гіпофункції гіпофіза.
А) Карликовість    Б) Мікседема    В) Гігантизм    Г) Базедова хвороба

3. Укажіть гормон, який виробляє
Варіант 1                                         Варіант 2
щитоподібна залоза.              надниркові залози.
А) Гормон росту     Б) Адреналін    В) Тироксин    Г) Мелатонін

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. В данному завданні самостійної роботи біологія 9 клас визначте функції, притаманні
Варіант 1                                                          Варіант 2
підшлунковій залозі.                                 статевим залозам.
(2 правильних відповідей)                     (2 правильні відповіді)
А) Утворення статевих клітин;            А) Виділення статевих гормонів;
Б) виділення інсуліну;                          Б) виділення інсуліну;
В) виділення тироксину;                      В) виділення гормону росту;
Г) виділення підшлункового соку;       Г) виділення підшлункового соку;
Д) виділення статевих гормонів;        Д) утворення статевих клітин;

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
5. Установіть відповідність між назвою захворювання та функцією залози внутрішньої секреції.
Варіант 1
1. Карликовість;                        А) Гіпофункція гіпофізу;
2. цукровий діабет;                   Б) гіперфункція гіпофізу;
3. гігантизм;                               В) гіперфункція щитоподібної залози;
4. аддисонова хвороба.           Г) гіпофункція підшлункової залози;
Д) гіпофункція надниркових залоз.
Варіант 2
1. Мікседема;                      A) Гіпофункція гіпофізу;
2. акромегалія;                    Б) гіперфункція гіпофізу;
3. базедова хвороба;         B) гіперфункція щитоподібної залози;
4. цукровий діабет.             Г) гіпофункція щитоподібної залози;
Д) гіпофункція підшлункової залози.

4 рівень
Варіант 1  самостіної роботи з біології 9 клас
6. Поясніть, чому хворим на цукровий діабет протипоказаний цукор.

Варіант 2
6. Поясніть, яку роль відіграють надниркові залози в адаптації до дії стресових фактоорів

Поделись с друзьями:
Твитнуть