САМОСТІЙНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ СТАТЕВИХ КЛІТИН. СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ


1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть статеві органи
Варіант 1                         Варіант 2
чоловічі.                     жіночі.
А) Яєчники    Б) Яйцеклітина    В) Сім’яники    Г) Сперматозоїди

2. Визначте збудника
Варіант 1                    Варіант 2
сифіліса.                     гонореї.
А)Трихомонада    Б) Бліда спірохета    В) Гонокок    Г) Стафілокок

3. Укажіть назву процесу формування
Варіант 1                                Варіант 2
яйцеклітини.                           сперматозоїда.
А) Онтогенез    Б) Гаметогенез    В) Овогенез    Г) Сперматогенез

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей самостійної роботи біології із запропонованих варіантів.
4. Укажіть ознаки, що характеризують
  Варіант 1
чоловічі гамети.
(3 правильні відповіді)
A) Рухливість;
Б) округла форма;
B) наявність запасу поживних речовин;
Г) нерухомість;
Д) наявність голівки та хвоста;
Е) запас поживних речовин відсутній.
   Варіант 2
жіночі гамети.
(3 правильні відповіді)
A) Запас поживних речовин відсутній;
Б) округла форма;
B) наявність запасу поживних речовин;
Г) нерухомість;
Д) наявність голівки та хвоста;
Е) рухливість

3 рівень
Завдання 5 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д. 
5. Укажіть послідовність етапів самостійна робота біологія 9 клас
Варіант 1                                                             Варіант 2
ембріогенезу.                                              постембріогенезу.
A) Утворення органів;                                 A) Грудний період;
Б) імплантація;                                            Б) підлітковий вік;
B) запліднення;                                           B) дошкільний період;
Г) утворення зародкових оболонок.          Г) молодший шкільний вік.

4 рівень
Варіант 1 
6. Поясніть, чому вживання алкоголю та паління під час вагітності вважається небезпечним

6. Поясніть, чим небезпечний аборт для організму дівчини.

Поделись с друзьями:
Твитнуть