ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть жіночі статеві клітини:
А) яєчники;           В) сім’яники;
Б) яйцеклітини;    Г) сперматозоїди.

2. Укажіть чоловічі статеві гормони:
А) прогестерон;       В) тироксин;
Б) тестостерон;      Г) адреналін.

3. Визначте диплоїдний набір хромосом чоловіка:
А) 44 аутосоми + XX;    В) 44 аутосоми + XY;
Б) 22 аутосоми + X;     Г) 22 аутосоми + У.

4. Визначте метод дослідження генотипів однояйцевих близнюків:
А) біохімічний;        В) близнюковий;
Б) генеалогічний;   Г) цитологічний.

5. У тест контролі з біології вкажіть віковий період, під час якого у людини спостерігається значний ривок у рості:
А) дошкільний;        В) підлітковий;
Б) молодший шкільний;   Г) юнацький.

6. Визначте термін, протягом якого яйцеклітина зберігає свою здатність до запліднення:
А)2-3 години;    В)12-14 годин;
Б) 2-3 доби;      Г) 2 тижні

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Оберіть приклади вторинних статевих ознак у дівчат.
(3 правильні відповіді)
A) Розширення плечей;
Б) розширення таза;
B) мутація голосу;
Г) ріст молочних залоз;
Д) поява менструацій;
Е) оволосіння обличчя.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. У шкільному віці розрізняють періоди ________________ та _____________________.

9. На розвиток вторинних статевих ознак впливають _________________.

3 рівень
У завданні 10,11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між функціями статевих органів та їх назвами в тематичному оіцінюванні 9 клас.
1. Виділення естрогенів;                             А) Сім’яники;
2. розвиток зародка;                                   Б) яєчники;
3. виділення андрогенів;                             В) матка;
4. місце, де відбувається запліднення.    Г) маткові труби;
Д) вагіна.
Завдання 11 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію і т. д.  
11. Установіть послідовність процесів розвитку зародка.
A) Утворення пуповини;
Б) утворення оболонок плоду;
B) утворення зародкових листків;
Г) імплантація;
Д) утворення органів і систем.

4 рівень
12. Складіть правила поведінки для чоловіка вагітної жінки.

Поделись с друзьями:
Твитнуть