БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1.  Укажіть назву відростка нервової клітини
Варіант 1                                             Варіант 2
короткого.                                             довгого.
А) Нейрон    Б) Аксон    В) Дендрит    Г) Нейрофібрила

2. Назвіть нейрон, по якому інформація йде
Варіант 1                                                              Варіант 2
від рецепторів до відділу ЦНС.      від відділу ЦНС до робочого органу.
А) Вставний    Б) Відцентровий    В) Доцентровий    Г) Збуджений

3. Оберіть відділ ЦНС, який відповідає за
Варіант 1                                                   Варіант 2
роботу органів чуття.                             рухові функції.
А) Мозочок Б) Спинний мозок  В) Кора великих півкуль  Г) Середній мозок

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. Назвіть функції відділів тест контролю вегетативної нервової системи.
Варіант 1
Симпатичний відділ.
(3 правильні відповіді)
A) Прискорює ритм роботи серця;
Б) гальмує секрецію шлункового соку;
B) звужує зіниці;
Г) знижує ритм роботи серця;
Д) розширює зіниці;
Е) прискорює перистальтику кишечнику.

Варіант 2
Парасимпатичний відділ.
(3 правильні відповіді)
A) Прискорює перистальтику кишечнику;
Б) гальмує секрецію шлункового соку;
B) звужує зіниці;
Г) знижує ритм роботи серця;
Д) розширює зіниці;
Е) прискорює ритм роботи серця.

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність інформації’, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.   
5. Установіть відповідність між поняттями та цифрами на малюнку самостійної роботи біологія 9 клас.
підсумкові контрольні роботиВаріант 1
A) Спинний мозок;
Б) сухожилок коліна;
B) чотириголовий розгинач стегна;
Г) вставний нейрон;
Д) біла речовина.
Варіант 2
A) Доцентровий нейрон;
Б) відцентровий нейрон;
B) корінці спинномозкові;
Г) спинномозковий канал;
Д) сіра речовина.
4 рівень
Варіант 1    
6. Які будову має мозочок та які функції він виконує?

Варіант 2
6. Які будову має довгастий мозок та які функції він виконує?

Поделись с друзьями:
Твитнуть