9 КЛАС ТЕСТИ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть, скільки пар нервів відходить від спинного мозку:
А) 31;          В) 34;          Б) 25;            Г) 70.

2. Визначте місце розташування гіпоталамусу:
А) півкулі великого мозку; В) середній мозок; Б) мозочок; Г) проміжний мозок.

3. Укажіть відділ головного мозку, в якому утворюються звивини та борозни:
А) кора великих півкуль; В) проміжний мозок; Б) довгастий мозок; Г) середній мозок.

4. Визначте, до якої нервової системи належить головний мозок теми 9 клас тест контроль:
А) периферичної; В) центральної; Б) вегетативної; Г) соматичної.

5. Визначте, за допомогою чого відбувається нервова регуляція:
А) рефлексів;    В) гормонів; Б) лімфи та крові; Г) міжклітинної речовини.

6. Укажіть відділ головного мозку, що відповідає за координацію рухів людини:
А) великий мозок; В) мозочок; Б) довгастий мозок; Г) середній мозок.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть зони кори великих півкуль, що розташовані в скроневій частці.
(3 правильні відповіді)
A) Зорова;
Б) слухова;
B) нюхова;
Г) смакова;
Д) дотикова.

У завданнях 8,9 підсумкової роботи біологія упишіть пропущені в тексті слова
8. Підкіркова зона утворена __________________ речовиною, та містить скупчення _________________ речовини.

9. Поверхня півкуль зібрана в складки – __________________________________________.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію і т. д.
10. Установіть правильну послідовність розташування ділянок рефлекторної дуги зорового рефлексу.
A) Зорова зона кори великих півкуль;
Б) фоторецептори;
B) відцентровий нейрон;
Г) доцентровий нейрон;
Д) вставний нейрон.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11. Установіть відповідність між відділами головного мозку та функціями, які вони виконують.
завдання самостійної роботи біології1. Великі півкулі;        A) Керує роботою внутрішніх органів;
2. середній мозок;     Б) регулює координацію рухів;
3. довгастий мозок;   B) виконує рефлекторну та провідникову функцію;
4. мозочок.                 Г) відповідає за тонус м’язів;
Д) регулює діяльність залоз внутрішньої секреції.

4 рівень
12. Поясніть, як впливає алкоголь на роботу центральної нервової системи.

Поделись с друзьями:
Твитнуть