ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ТЕСТ КОНТОЛЮ. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Визначте, дія яких нервів прискорює серцебиття:
А) спинномозкових;      В) симпатичних;
Б) черепномозкових;    Г) парасимпатичних.

2. Укажіть, до якої нервової системи належить спинний мозок:
А) периферичної;    В) центральної;
Б) вегетативної;      Г) соматичної.

3. Назвіть відділ головного мозку, що відповідає за тонус м’язів:
А) великий мозок;        В) мозочок;
Б) довгастий мозок;    Г) середній мозок.

4. Визначте, з яким відділом головного мозку з’єднаний гіпофіз:
А) з довгастим;             В) із середнім;
Б) з проміжним;            Г) із мозочком.

5. Визначте, що утворює кору великого мозку:
А) сіра речовина;    В) довгі відростки нейронів;
Б) біла речовина;    Г) мозкові оболонки.

6. Укажіть тварину, на якій І. М. Сеченовим були вивчені функції спинного мозку:
А) миша;    В) кішка;
Б) жаба;    Г) собака.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей тематичного оцінювання біологія із запропонованих варіантів.
7. Оберіть складові периферичної нервової системи.
(3 правильні Відповіді)
A) Головний мозок;
Б) черепномозкові нерви;
B) спинномозкові нерви;
Г) нервові вузли;
Д)спинний мозок.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Біла речовина складається з ___________________________, а сіра – з _____________________ та _______________________.

9. ___________________________________- це вищий центр контролю вегетативних функцій.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
10. Установіть правильну послідовність ділянок рефлекторної дуги колінного рефлексу.
A) Доцентровий нейрон;
Б) відцентровий нейрон;
B) рецептори сухожилка коліна;
Г) чотириголовий м’яз стегна;
Д)спинний мозок.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11. Установіть відповідність між характером подразнень та рецепторами, які їх сприймають.
1. Слухові;       А) Фоторецептори;
2. смакові;       Б) хеморецептори;
3. холодові;     В) терморецептори;
4. світло.         Г) механорецептори;
Д) рецептори шкіри

4 рівень
12. Знайдіть та розкрийте спільні ознаки в будові спинного та головного мозку тест контролю 9 клас «спиний та головний мозок».

Поделись с друзьями:
Твитнуть