САМОСТІЙНІ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ ОНЛАЙН. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ


1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1.  Укажіть, частиною якої структури ока є
Варіант 1                                       Варіант 2
рогівка.                                   райдужна оболонка.
А) Сітківки  Б) Склоподібного тіла  В) Судинної оболонки  Г) Білкової оболонки

2. Укажіть частину вуха, що належить
Варіант 1                                        Варіант 2
до середнього вуха.              до внутрішнього вуха.
А) Вушна раковина  Б) Завитка  В) Молоточок Г) Слуховий прохід

3. Визначте місце на язику, де розташовані рецептори, що сприймають
Варіант 1                                            Варіант 2
солодкий смак.                               гіркий смак.
А) На лівому боці язика          В) На правому боці язика
Б) На кінчику язика                  Г) На корені язика

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. Оберіть рецептори із завдання для самостіної 9 клас, які належать до
       Варіант 1                                    Варіант 2
механорецепторів.                   хеморецепторів.
(2 правильні відповіді)              (2 правильні відповіді)
A) Слухові;                                      A) Дотикові;
Б) нюхові;                                       Б) нюхові;
B) смакові;                                     B) смакові;
Г) дотикові.                                    Г) слухові.

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. 
5. Установіть відповідність між поняттями та цифрами на малюнку самостіна робота біологія 9 клас.
Варіант 1
A) Барабанна пертинка;
Б) молоточок;
B) завитка;
Г) стремінце;

Варіант 2
A) Євстахієва труба;
Б) коваделко;
B) вушна раковина;
Г) вестибулярний апарат;

4 рівень
Варіант 1    
6. Перелічіть основні причини, що можуть призвести до втрати зору

Варіант 2
6. Перелічіть основні причини, що можуть привести до втрати слуху

Поделись с друзьями:
Твитнуть