ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть оболонку ока, у якій розташована зіниця:
А) рогівка;         В) райдужна;
Б) сітківка;        Г) білкова.

2. Визначте допоміжну частину ока, що забезпечує відведення поту з лоба:
А) брови;                          В) вії;
Б) слізний канадець;      Г) повіки.

3. Укажіть частину вуха, що не входить до складу середнього:
А) молоточок;    В) коваделко;
Б) завитка;         Г) стремінце.

4. Укажіть, який учений запропонував класифікацію смаків:
А) І. П. Павлов;               В) І. М. Сеченов;
Б) М. В. Ломоносов;       Г) М. І. Лунін.

5. Оберіть рецептори, що визначають колір предметів:
А) механорецептори;    В) терморецептори;
Б) хеморецептори;       Г) фоторецептори.

6. Визначте частку мозку, де розташована зорова зона теми тесту «сенсорні системи» тематичного оцінювання біологія:
А) скронева;    В) тім’яна;
Б) потилична;   Г) лобна.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Оберіть оптичні частини ока.
(3 правильні відповіді)
тематичне оцінювання 9 класA) Рогівка;
Б) зіниця;
B) склоподібне тіло;
Г) сітківка;
Д) кришталик.

 

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. У сітківці ока розташовані рецептори __________________ та ______________________.

9. Між зовнішнім та середнім вухом розташована______________________________________.

3 рівень
Завдання тест контролю 10 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
10. Установіть правильну послідовність проходження звукового сигналу.
A) Слухові рецептори завитки;
Б) слухові кісточки;
B) вушна раковина;
Г) барабанна перетинка;
Д) слуховий прохід;
Е) слуховий нерв.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11. Установіть відповідність між складовими ока та їх функціями.
1. Райдужка;          А) Сприймає зображення;
2. зіниця;                Б) заломлює промені світла;
3. кришталик;         В) регулює кількість світла;
4. сітківка.               Г) надає оку забарвлення;
Д) аналізує зображення.

4 рівень
12. Око часто порівнюють з фотоапаратом, а сітківку – з фотолабораторією. Поясніть, звідки пішло це порівняння.

Поделись с друзьями:
Твитнуть