САМОСТІЙНІ РОБОТИ ТЕСТИ. ФООРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА ПСИХІКИ ЛЮДИНИ


1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть безумовний рефлекс, який
Варіант 1                                           Варіант 2
проявляється першим          забезпечує відповідну реакцію
при народженні дитини.        на нові подразнення.
А) Статевий    Б) Орієнтувальний    В) Дихальний    Г) Захисний

2. Укажіть умовний рефлекс, який пов’язаний
Варіант 1                                                             Варіант 2
із діяльністю скелетних              із подразником, який не стосується
м’язів.                                         безумовного (дзвінок, світло лампочки).
А) Штучний    Б) Натуральний   В) Соматоруховий    Г) Вегетативний

3. Визначте явище із тест контролю, при якому людина
Варіант 1                                                            Варіант 2
зловживає продуктами побутової        систематично вживає вино,
хімії та лікарськими препаратами.         горілку, коньяк.
А) Токсикоманія    Б) Клептоманія    В) Манія переслідування    Г) Алкоголізм

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. Укажіть основні ознаки
Варіант 1                                                  Варіант 2
умовних рефлексів.                      безумовних рефлексів.
(3 правильні відповіді)                (3 правильні відповіді)
A) Природжені;                               A) Індивідуальні;
Б) набуті протягом життя;             Б) набуті протягом життя;
B) спадкові;                                    B) спадкові;
Г) неспадкові;                                 Г) неспадкові;
Д) видові;                                        Д) видові;
Е) індивідуальні.                            Е) природжені.

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари відповідей тестування 9-й клас. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.   
5.Установіть відповідність між
Варіант 1
порушенням вищої нервової діяльності та його симптомами.
1. Неврастенія;                          A) Сумніви у відносній правильності вчинків, страх темряви, самотності;
2. невроз нав’язливих станів;    Б) напад як неадекватна реакція на неприємність;
3. істерія;                                     B)бідність емоцій, невпевненість;
4. психастенія.                            Г) однотипна відповідь організму на дію подразника;
Д) поведінка дражлива, нетерпимість до заперечень.
Варіант 2
властивостями уваги та їх означеннями.
1. Концентрація;      A) Уміння швидко переходити з одного виду діяльності на інший;
2. розподілення;      Б) ступінь зосередженості на об’єкті;
3. обсяг уваги;         B) кількість об’єктів або їхніх елементів, які людина може сприйняти одночасно;
4. переключення.    Г) можливість людини зосередитись водночас на декількох об’єктах;
Д) неспроможність людини тривалий час спрямовувати увагу на певний об’єкт.

4 рівень
Варіант 1    
6. Поясніть, хто такі люди-»сови» та люди-»жайворонки»

Варіант 2
6. Поясніть, як можна запобігти безсонню.

Поделись с друзьями:
Твитнуть