ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВІ РОБОТИ. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть властивість сприйняття мозку людини, яку характеризує відбиття образів предметів в сукупності багатьох їхніх якостей:
А) активність;    В) вибірковість;
Б) цілісність;    Г) організованість.

2. Укажіть вид пам’яті, що дозволяє запам’ятовувати та відтворювати рухи:
А) емоційна;   В) образна;
Б) моторна;    Г) словесно-логічна.

3. Виберіть вид запам’ятовування, пов’язаний з вольовими зусиллями з боку людини:
А) механічне;    В) мимовільне;
Б) осмислене;   Г) довільне.

4. Укажіть сигнальну систему, притаманну людині й іншим ссавцям:
А) перша;      В) третя;
Б) друга;        Г) четверта.

5. Визначте порушення сну, при якому в уяві людини виникають неіснуючі об’єкти:
А) мікросон;          В) гіпноз;
Б) галюцинації;    Г) навіювання.

6. В данному завданні тематичного оцінювання 9-й клас, необхідно визначити негативну звичку:
А) ввічливість;                В) ретельність;
Б) любов до чистоти;    Г) вживання наркотиків.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Виберіть харчові рефлекси.
(З правильні відповіді)
А) Слиновиділення;
Б)чхання;
В) мигання;
Г) кашель;
Д) соковиділення;
Е) ковтання.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Важливою умовою при утворенні умовних рефлексів є _________________________.
9. Система послідовних умовних рефлексів, що утворилася у відповідь на постійно повторювану систему умовних подразників, називається _________________________.

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації’, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між якісними характеристиками пам’яті та їх визначеннями.
1. Швидкість;    А) Кількість часу на відтворення;
2. точність;       Б) кількість запам’ятованого;
3. об’єм;            В) якість та продуктивність використання;
4. готовність.    Г) активність використання;
Д) збереження інформації на час, потрібний для виконання завдання.

Завдання 11 передбачає встановлення логічної послідовності відповідей тест контролю біології. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію і т.
11. Установіть правильну послідовність утворення рухової навички.
A) Автоматизація руху;
Б) повторення;
B) іррадіація збудження;
Г) концентрація збудження;
Д) демонстрація руху для навчання.

4 рівень
12. Поясніть, яке значення мають динамічні стереотипи.

Поделись с друзьями:
Твитнуть