ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТИ ВІДПОВІДІ. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА ПСИХІКИ ЛЮДИНИ


1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть властивість сприйняття, яку характеризує здатність людини сприймати лише ті предмети, які мають для неї найбільший інтерес:
А) активність;    В) вибірковість;
Б) цілісність;    Г) організованість.

2. Визначте вид пам’яті, що дозволяє запам’ятовувати і відтворювати почуття, пережиті людиною:
А) емоційна;    В) образна;
Б) моторна;    Г) словесно-логічна.

3. Підсумкова робота 9-й лас: Укажіть вид запам’ятовування, що ґрунтується на повторенні матеріалу без його осмислення:
А) механічне;    В) мимовільне;
Б) осмислене;    Г) довільне.

4. Визначте сигнальну систему, притаманну тільки людині:
А) перша;    В) третя;
Б) друга;    Г) четверта.

5. Укажіть фазу сну, в яку виникають сновидіння:
А) перша;    В) третя і четверта;
Б) друга;     Г) п’ята.

6. Укажіть позитивну навичку:
А) куріння;             В) ретельність;
Б) брутальність;    Г) алкоголізм.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Визначте захисні рефлекси.
(3 правильні відповіді)
A) Ковтання;
Б) соковиділення;
B) кашель;
Г) чхання;
Д) мигання.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Унаслідок взаємодії процесів збудження і прокладання шляху для його проведення утворюється _________________________.
9. Типові особливості поведінки людини або дії, які стали її потребою, називаються _______________________

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари тест контролю біологія. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між процесами вищої нервової діяльності та їх визначеннями.
1. Збудження;      A) Припинення або послаблення певних реакцій організму;
2. гальмування;   Б) виникнення нервових імпульсів;
3. іррадіація;        B) поширення збудження або гальмування центральною нервовою системою;
4. концентрація.  Г) обмеження, скорочення зони збудження або гальмування;
Д) наведення змін в діяльності кори великих півкуль.

Завдання 11 передбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію і т.
11. Укажіть правильну послідовність прийомів розвитку пам’яті.
A) Зосередження уваги;
Б) послідовність запам’ятовування;
B) збудження цікавості;
Г) асоціації;
Д) наступність оволодіння знаннями.

4 рівень
12. Складіть правила тренування пам’яті.

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть властивість сприйняття, яку характеризує здатність людини сприймати лише ті предмети, які мають для неї найбільший інтерес:
А) активність;    В) вибірковість;
Б) цілісність;    Г) організованість.

2. Визначте вид пам’яті, що дозволяє запам’ятовувати і відтворювати почуття, пережиті людиною:
А) емоційна;    В) образна;
Б) моторна;    Г) словесно-логічна.

3. Укажіть вид запам’ятовування, що ґрунтується на повторенні матеріалу без його осмислення:
А) механічне;    В) мимовільне;
Б) осмислене;    Г) довільне.

4. Визначте сигнальну систему, притаманну тільки людині:
А) перша;    В) третя;
Б) друга;    Г) четверта.

5. Укажіть фазу сну, в яку виникають сновидіння:
А) перша;    В) третя і четверта;
Б) друга;    Г) п’ята.

6. Укажіть позитивну навичку:
А) куріння;            В) ретельність;
Б) брутальність;    Г) алкоголізм.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Визначте захисні рефлекси.
(3 правильні відповіді)
A) Ковтання;
Б) соковиділення;
B) кашель;
Г) чхання;
Д) мигання.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Унаслідок взаємодії процесів збудження і прокладання шляху для його проведення утворюється _________________________.
9. Типові особливості поведінки людини або дії, які стали її потребою, називаються _______________________

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари тест контролю біологія. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між процесами вищої нервової діяльності та їх визначеннями.
1. Збудження;     A) Припинення або послаблення певних реакцій організму;
2. гальмування;   Б) виникнення нервових імпульсів;
3. іррадіація;    B) поширення збудження або гальмування центральною нервовою системою;
4. концентрація.  Г) обмеження, скорочення зони збудження або гальмування;
Д) наведення змін в діяльності кори великих півкуль.

Завдання 11 передбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію і т.
11. Укажіть правильну послідовність прийомів розвитку пам’яті.
A) Зосередження уваги;
Б) послідовність запам’ятовування;
B) збудження цікавості;
Г) асоціації;
Д) наступність оволодіння знаннями.

4 рівень
12. Складіть правила тренування пам’яті.

Поделись с друзьями:
Твитнуть