ЗАВДАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ. ПСИХОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть психофізіологічний процес, який дозволяє людині зберігати інформацію:
А) воля;      В) свідомість;
Б) пам’ять;   Г) темперамент.

2. Визначте темперамент людини, при якому виникають переважно позитивні емоції:
А) меланхолік;    В) сангвінік;
Б) холерик;         Г) флегматик.

3. У тест контролі «Мислення і свідомость» укажіть термін, яким визначається здатність людини швидко досягати успіхів у одному виді діяльності:
А) схильність;    В) загальна обдарованість;
Б) талант;          Г) спеціальна обдарованість.

4. Укажіть процес, за який відповідає права півкуля великого мозку праворукої людини:
А) логічне мислення;           В) побудова узагальнень;
Б) аналітична діяльність;    Г) емоційність сприйняття.

5. Визначте психічне явище, що належить до підсвідомого:
А) сприйняття звукових мовних сигналів;         В) гіпноз;
Б) сприйняття письмових мовних сигналів;        Г) навички.

6. Укажіть тип вищої нервової діяльності, притаманний сангвініку:
А) жвавий;                    В) спокійний;
Б) неврівноважений;   Г) слабкий.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей тематичного оцінювання біологія із запропонованих варіантів.
7. Виберіть особливості нервової системи, що характеризують холеричний темперамент.
(3 правильні відповіді)
A) Сильний;
Б)слабкий;
B) врівноважений;
Г) неврівноважений;
Д) рухливий;
Е)інертний.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Сукупність відносно стабільних психологічних рис людини, що виявляються у різних сферах його діяльності, називається _______________________.

9. Під час праці проявляється ____________________________, що необхідна для досягнення мети.

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між психологічнимивластивостями та їх ознаками.
1. Емоції;                            А) Прояви задоволення, незадоволення, радощів, гніву;
2. емоційні реакції;           Б) усмішка, плач, імпульсивні дії, схвильованість;
3. емоційні стани;             В) збудження, депресія, тривога;
4. емоційні відносини.      Г) любов, ревнощі, ненависть;
Д) вид емоцій великої сили, бурні реакції.

Завдання 11 тематичного оцінювання біолія передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію і т. д.
11. Установіть послідовність стадій розвитку наркоманії.
A) Функціональна залежність;
Б) знайомство з наркотиками;
B) психологічна залежність;
Г) зловживання наркотиками;
Д) загальне виснаження організму.

4 рівень
12. Поясніть, що визначають професійні схильності. Проаналізуйте ваш тип професій.

Поделись с друзьями:
Твитнуть