САМОСТІЙНІ РОБОТИ ТЕСТИ. КЛІТИННА БУДОВА ТВАРИН

ВАРІАНТ 1
1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть органелу, яка регулює всі процеси життєдіяльності в клітині:
A) вакуоля;
Б) ядро;
B) хлоропласт;
Г) мітохондрія.

2. Укажіть ученого, який уперше описав клітину:
A) Левенгук;
Б) М. Шлейден;
B) Р. Гук;
Г) Ч. Дарвін.

3. Укажіть органелу, відсутню у клітинах тварин:
A) мембрана;
Б) хромосома;
В) ядро;
Г) хлоропласт.

2 рівень
У завданні 4 тест контролю біологія необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначено органели клітини.
підсумкові контрольні роботиA) Клітинна мембрана;
Б) цитоплазма;
B) ендоплазматична сітка;
Г) клітинний центр.

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ (відповіді підсумкові контрольні роботи 8 клас)
5. Установіть відповідність між функцією та назвою органели клітини.
A) Відокремлює внутрішній вміст клітини;    1. Рибосома;
Б) утворює лізосоми у клітині;                        2. мітохондрія;
B) забезпечує дихання;                                  3. лізосома;
Г) розщеплює органічні молекули,                 4. ядро;
чужорідні білки.                                                5. апарат Гольджі;
6. клітинний центр;
7. плазматична мембрана;
8. ендоплазматична сітка.

4 рівень
6. Мітохондрії називають «енергетичними станціями» клітини. Укажіть, які речовини є «сировиною» для їх роботи, а які речовини – «відходом».

Поделись с друзьями:
Твитнуть