САМОСТІЙНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ. Біологічні та соціальні фактори Еволюції людини

1 рівень

Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть фактор антропогенезу
Варіант 1                         Варіант 2
соціальний                     біологічний
А) Мінливість
Б) Пам’ять
В) Характер
Г) Мова

2. Виберіть із предків людини представника
Варіант 1                         Варіант 2
перших сучасних людей            давніх людей
А) Синантроп
Б) Неандерталець
В) Кроманьйонець
Г) Австралопітек

3. Визнгачте назву відповідного таксону (підсумкові контрольні роботи 9 клас).
Варіант 1                                                 Варіант 2
Людина належить до типу             Людина належить до ряду
А) Тварини
Б) Хордові
В) Примати
Г) Гомініди

2 рівень

Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. Порівняйте будову й функції організмів людини та людиноподібної мавпи. Укажіть ознаки
Варіант 1                                                              Варіант 2
подібності                                                                відмінності
(3 правильні відповіді)                                       (3 правильні відповіді)
А) Подовження ніг порівняно з руками;         А) Здатність до розумової праці;
Б) відділи скелета;                                          Б) відділи скелета;
В) S-подібна форма хребта;                           В) S-подібна форма хребта;
Г) наявність молочних залоз та діафрагм;    Г) наявність молочних залоз та діафрагм;
Д) загальні хвороби;                                        Д) загальні хвороби;
Е) здатність до розумової праці                     Е) здатність до розумової праці

3 рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності(Варіант 1) та правильної послідовності (Варіант 2) 9 клас тест контроль онлайн.
Варіант 1
До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
5. Установіть відповідність між ознаками, набутими людиною в процесі єволюції, та їх значеннями.
1. Здатність до фізичної та                    А) Необхідність обміну досвідом мислення;
розумової праці;                                      Б) поява писемності, збереження інформації;
2. розвиток мови;                                    В) передача досвіду нащадкам;
3. розширена форма таза;                      Г) пристосованість органів, що втратили своє значення
4. розвиток культури;

Варіант 2
Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію і т.д.
5. Установіть послідовність фаз біологічного й соціального становлення людини.

А) Кроманьйонець;
Б) пітекантроп;
В) австралопітек;
Г) неандерталець

4 рівень

Варіант 1  
6. Доведіть, що людина походить від тварин.

Варіант 2
6. Доведіть, що раси людини біологічно рівноцінні

Поделись с друзьями:
Твитнуть