САМОСТІЙНІ РОБОТИ ТЕСТУВАННЯ. КЛІТИННА БУДОВА ТВАРИН

ВАРІАНТ 2
1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть органелу, у якій відбувається фотосинтез:
A) вакуоля;
Б) оболонка;
B) хлоропласт;
Г) мітохондрія.

2. Визначте одного з авторів клітинної теорії:
A) Р. Гук;
Б) М. Шлейден;
B) А. Левенгук;
Г) Ч. Дарвін.

3. Укажіть органелу, заповнену клітин ним соком:
A) хлоропласт;
Б) ядро;
B) вакуоля;
Г) оболонка.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами на малюнку.
4. Укажіть в данному завданні самостіної роботи з біології, якими цифрами на рисунку позначено органели клітини.
самостійні роботи з біологіїA) Ядро;
Б) мітохондрія;
B) апарат Гольджі;
Г) лізосоми.

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між функцією та назвою органели клітини данного тест контролю.
A) Синтез білків;                                                 1. Рибосома;
Б) збереження і передача                                 2. мітохондрія;
спадкової інформації;                                         3. лізосома;
B) забезпечує клітину енергією;                       4. ядро;
Г) здійснює транспорт речовин у клітині.        5. апарат Гольджі;
6. клітинний центр;
7. плазматична мембрана;
8. ендоплазматична сітка.

4рівень
6. Визначте, що станеться з тваринною клітиною, якщо з неї видалити ядро.

Поделись с друзьями:
Твитнуть